Novas e actividades (1311)

ERASMUS_PLUSNo BOE do día 21 de febreiro de 2014 publícase as bases reguladoras de concesión das axudas para a realización dos proxectos comprendidos no marco do capítulo de Xuventude do Programa «Erasmus+»

Dentro do capítulo de Xuventude, o Programa perseguirá os seus obxectivos a través dos seguintes tipos de accións clave:
a) Acción clave 1. Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe dos individuos.
b) Acción clave 2. Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas.
c) Acción clave 3. O apoio á reforma das políticas.

Poderán ser solicitantes das axudas do capítulo de xuventude do Programa «Erasmus+» tanto as persoas físicas representantes dun grupo de mozos non asociados como as entidades ou organizacións que reúnan os seguintes requisitos:

Estar legalmente constituídas e no seu caso, debidamente inscritas no correspondente Rexistro Público.
Ter xustificado, se é o caso, suficientemente, as axudas económicas recibidas con anterioridade do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, así como de axudas recibidas no marco dos programas de acción comunitario «Xuventude», «a Xuventude en Acción» ou «Erasmus+».
Dispoñer da estrutura e capacidade abondo para garantir o cumprimento dos obxectivos, acreditando a experiencia operativa necesaria para iso.
Terán a consideración de persoas xurídicas para estes efectos aquelas que se concretan para cada unha das Accións na Guía do Programa.

Prazos:
Os prazos de presentación de solicitudes serán os que en cada caso estableza a Comisión Europea e que se concretarán na resolución de convocatoria anual, estando prevista a realización de 3 roldas ao ano para a acción clave 1 e 2 roldas para as demais accións.

Máis información no BOE do 21 de febreiro de 2014.

Bases e Formularios

Cartel_voluntariado_SANTIAGOA Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia, FEAFES Galicia, precisa voluntarios que queiran colaborar coa entidade nas cidades de Vigo, Lugo e A Coruña.

Buscan persoas de todas as idades que sexan dinámicas e sociables, preferiblemente cunha formación académica no campo social, aínda que non é un requisito imprescindible.
Algunhas das funcións que poden realizar os voluntarios de FEAFES Galicia son dinamizar e acompañar a persoas con enfermidade mental nas actividades de ocio e tempo libre organizadas para eles, acompañalos na realización de determinadas xestións, apoialos na busca de emprego e colaborar en xornadas e actos de sensibilización.
Estas tarefas de voluntariado requiren compromiso e unha dedicación de entre 4 e 16 horas mensuais, fundamentalmente en horario de fin de semana, adaptables en todo caso á dispoñibilidade e intereses de cada voluntario.


Para máis información, podes consultar a web de FEAFES Galicia www.feafesgalicia.org.
As persoas interesadas, poden poñerse en contacto e enviar o seu Currículo Vitae a través dos seguintes contactos:
SANTIAGO: zulema@feafesgalicia.org (981 554 395)
CORUÑA: intermediacioncoruna@feafesgalicia.org (981 228 135)
LUGO: intermediacionlugo@feafesgalicia.org (982 254 452)

www.feafesgalicia.org

EURODESKO Boletín Eurodesk está editado polo Instituto da Xuventude, e contén información actualizada sobre datas de presentación de solicitudes de programas españois e europeos, novidades e novas nas áreas de educación, formación e xuventude.

Descarga o Boletin

 

QUÉ É AULAEXPRESS?

É un programa de achegamento o medio natural e mariño, con saídas dende 1 ata 5 días de duración para escolares da ESO e Bacharelato.

A seguinte proposta de actividades pretende ser un programa de coñecemento do medio natural e mariño da xeografía galega, con actividades dun día de duración e diferentes accións lúdico-formativas aproveitando os recursos e espazos naturais dos que contamos (aulas de interpretación da natureza, espazos protexidos da rede natura 2000 en Cabo Udra, museo Massó, Castelo de Soutomaior, ...).

O programa vai encamiñado a estudantes de 1º, 2º, 3º e 4º da ESO, e 1º e 2º de bacharelato que busquen unha formación paralela a da aula en contidos transversais de materias como pode ser a educación física, coñecemento do medio, educación social, bioloxía, novas tecnoloxías,... dunha forma diferente á habitual da aula ou clase.

DATAS: a escoller polo centro educativo. As propostas son completamente configurables segundo intereses educativos de cada centro (consultar).

PREZOS: dende 25 euros (20% de desconto co carné xove: 20 euros, mínimo 50 participantes por grupo).

Para saídas educativas de máis de 1 día consultar. Semanas verdes ou azuis para ciclos formativos e graos de educación física, consultar propostas.

INCLÚE: transporte en autobús, seguro de RC, equipo de monitores/as, 2 gratuidades para profesores acompañantes, entradas os lugares de visita educativa e material de actividades.

MAIS INFO: info@marexada.es

 

  aulaexpress_cabo_udra          aulaexpress_castineiras           aulaexpress_sinas

carnexove_frontal_2013No mes de febreiro dáse de alta unha nova oficina expendedora do Carné Xove na Coruña.

A Oficina Municipal de Información Xuvenil do Concello de Boimorto

Rúa Vilanova, 1

15817 Boimorto

A Coruña

Tfno.: 981 516 020

Fax: 981 516 075

@: omixboimorto@gmail.com

www.facebook.com/OMIXBoimorto

  • O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, presentaron hoxe esta iniciativa
  • Este concurso en liña de mensaxes de amor está dirixido á mocidade de entre 14 e 35 anos
  • A data límite para participar é o 23 de febreiro
  • Para elixir aos gañadores valorarase a elaboración da proposta, a súa orixinalidade e a calidade da lingua empregada

banner_linguadenamorarAs consellerías de Cultura, Educación, e Ordenación Universitaria e de Traballo e Benestar, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, veñen de convocar a nova edición do certame Lingua de namorar que busca fomentar o uso do galego entre os mozos e mozas, especialmente en momentos de lecer.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, presentaron hoxe en rolda de prensa esta iniciativa, que consiste nun concurso en liña de mensaxes de amor.

O obxectivo deste concurso é dinamizar o uso da lingua galega nas relacións persoais e nas tecnoloxías da información, nomeadamente en internet e a mensaxería instantánea.

Poderán participar no programa persoas que teñan unha idade comprendida entre os 14 e os 35 anos. Haberá dúas categorías: de 14 a 19; e de 20 a 35.

En canto ás mensaxes, deberán estar escritas en galego e poderán redactarse en prosa ou verso. A súa extensión máxima será de 350 carácteres, incluídos os espazos en brancos. Cada participante poderá enviar un máximo de dúas mensaxes ao concurso.

Para poder enviar as mensaxes, será preciso rexistrarse na web do concurso http://xuventude.xunta.es/linguadenamorar.html e cubrir o formulario de inscrición. Todas serán publicadas na páxina do concurso e estarán identificadas polo título e máis polo número que se lles asigne. A data límite para enviar as declaracións será o 23 de febreiro.

A partir do 24 de febreiro, e ata o 28, abrirase un período para votar (os usuarios que queiran votar deberán rexistrarse na web). Un xurado elixirá aos gañadores entre as 50 declaracións máis votadas en cada categoría. As mensaxes escollidas –que se farán públicas o 10 de marzo na páxina web- serán as únicas que se identifiquen co nome e apelidos dos autores e autoras.

Establécense tres premios por categoría. Para aqueles mozos e mozas de entre 14 e 19 anos, serán os seguintes: unha Playstation 4 500 XB para o primeiro; unha mesa de mesturas de DJ para o segundo; e un mp3 acuático. Pola súa banda, na segunda categoría (de 20 a 35 anos), os gañadores poderán conseguir: unha cámara Canon réflex dixital para o primeiro clasificado; un GPS de montañismo para o segundo; e un mp3 acuático para o terceiro. Nesta última categoría, todos os premios irán acompañados a maiores por unha actividade de aventura para dúas persoas.

Rodeiro destacou a relevancia desta iniciativa, e sinalou que a Lei de Xuventude de Galicia, aprobada na pasada lexislatura, establece a promoción da lingua galega como un eixo prioritario da acción de Goberno. Recordou, ademais, que o Plan estratéxico de xuventude de Galicia 2014-2016 contará con 11 medidas para fomentar o uso do galego nos distintos ámbitos sociais.

Pola súa banda, o responsable de Política Lingüística recordou que o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega recolle entre os seus obxectivos o de impulsar o uso do idioma propio de Galicia entre a mocidade nas súas relacións persoais e nas tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), nomeadamente en internet e na mensaxería instantánea.

“Facemos coincidir o inicio desta segunda edición de Lingua de namorar coa celebración da Candeloria, que foi onte, unha data especial para poñer en valor o galego como lingua de namorar, lingua do amor, das relacións persoais e dos afectos”, explicou o secretario xeral, quen rematou destacando que “coa posta en marcha da iniciativa se busca tamén aproveitar as oportunidades de promoción do galego e de participación que ofrece a web 2.0 para estimular a interactuación en galego da xente nova”. Xa que “as linguas asociadas á creatividade, á vangarda e ás maneiras de comunicación que posibilitan as TIC son as que collen o tren do futuro”.

O boletín interactivo da dirección xeral de Xuventude e Voluntariado, Xuventude.Novas, inclúe no seu primeiro número de 2014 entrevistas con Andrea Valado e Manuela Elisabeth Rodríguez, as respectivas gañadoras do certame Xuventude Crea nas categorías de carteis e de videocreación. Esta publicación continúa así debullando os gañadores do concurso, que volveu demostrar o gran talento creativo da mocidade galega. Valado destaca a importancia das boas ideas para innovar e Rodríguez considera fundamental que nas obras artísticas non deixe de percibirse a pegada particular de cada autor.portada_xaneiro

 Ademais, Xuventude.Novas ofrece unha reportaxe sobre o proxecto acometido pola Asociación Xuvenil e Cultural Ateibo no marco da Iniciativa Xove. Trátase dun conxunto de iniciativas desta entidade de Lugo para crear espazos de encontro xuvenil no tempo de lecer. Nas súas diferentes propostas participan máis de 155 persoas de entre 12 e 35 anos. A programación inclúe opcións para cada tramo de idade, un local que poden utilizar os xóvenes, supervisado por animadores, e formación continua para preanimadores e animadores. Todo elo dentro dunha clara aposta por incentivar a participación e o voluntariado xuvenil, con ferramentas tan útiles como a educación non formal.

 Esta edición dedícalle o seu principal titular da portada á nova Estratexia de Xuventude 2014-2016, que podería ser aprobada polo Consello da Xunta antes da Semana Santa, unha vez culminado o seu proceso de elaboración, caracterizado por unha elevada participación e a recollida de todo tipo de suxestións por parte das persoas e entidades que traballan no ámbito da Xuventude. O obxectivo é manter e incrementar os resultados satisfactorios que lograron as políticas transversais para a mocidade coa anterior Estratexia 2010-2013.

 Xuventude.Novas reserva igualmente un espazo para dar conta do novo programa Aval Xóvenes. Trátase dun proxecto que trata de apoiar e garantir as iniciativas de autoemprego e emprendemento de 50 xóvenes en ámbitos rurais. As súas dúas sedes son Coristanco e Melide. É unha das só quince propostas aprobadas en toda Europa no marco dun programa de garantía xuvenil da Unión Europea.

 A habitual axenda de concertos e actuacións musicais para as vindeiras semanas, complementada nesta ocasión coa reseña dos primeiros certames musicais que se convocan en 2014, completan esta edición de Xuventude.Novas.

 Nota: para unha correcta visualización en determinados navegadores de internet, recomendamos descargar o arquivo pdf en vez de abrilo noutra pestana.

Descarga o PDF de Xuventude Novas

 

No_hate_speechPara combater o discurso de odio online, os comentarios e publicacións de insultos e acoso na Rede, o Injuve está a recompilar investigacións, estudos e materiais didácticos dixitais para a campaña europea contra a intolerancia en Internet, No hate Speech, como unha das actuacións propostas no seu plan de acción.

Todos estes materiais están na sección de Documentación da web do Injuve. Irán engadindo máis recursos e están abertos ás suxestións dos colaboradores e integrantes desta campaña contra a intolerancia.
Se queres colaborar, inscríbete no apartado Participa da súa web.

Recursos contra o odio:

Compass, Manual sobre Educación de Dereitos Humanos con mozos: ferramenta útil para educadores, voluntarios e formadores que participan activamente en actividades educativas cos mozos. Proporciona ideas, inspiración e motivación para traballar no campo dos programas educativos e actividades que se centran en fomentar a igualdade na dignidade humana.

Guía de actuación contra o ciberacoso para pais e educadores: guía do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, posta en marcha a través do Instituto Nacional de Tecnoloxías da Comunicación (INTECO). Ten por finalidade a protección dos menores na Rede.

Racismo, Odio e Intolerancia en Internet: informe publicado por Movemento contra a Intolerancia, ONG que colabora co Injuve de xeito moi próximo e activa impulsando a Campaña europea contra a intolerancia en Internet, No hate.

Bookmarks: manual para combater o discurso de odio online a través da educación en Dereitos Humanos, realizado por 'Schoolpack'. Bookmarks forma parte dos recursos europeos de actividades de formación da Campaña NON TEN O SPEECH e está dispoñible online e offline. Este manual será un recurso común para todos os países que forman parte do movemento No hate.

www.injuve.es
www.nohatespeechmovement.org

 

AVAL_XOVENESA Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar abre o prazo para a inscrición no proxecto “Aval xóvenes” (O traballo dos xóvenes, aval para o futuro dos territorios rurais) , proxecto enmarcado no programa europeo Garantía Xuvenil,  Eixo C: enfoques innovadores para os/as mozos/as que se atopan con múltiples barreiras de cara a súa inserción laboral.

Son socios do proxecto a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, a Dirección Xeral de Emprego e Formación, a Deputación provincial da Coruña; a Federación EFA de Galicia (Escolas Familiares Agrarias); a Asociación Adterra (Asociación para o desenvolvemento dos territorios polos actores locais); a Asociación Finisterrae  de profesionais do desenvolvemento local (AFIPRODEL); a Asociación de empresarias do rural (ASER); a Delegación SECOT Coruña  (Seniors españois para a cooperación técnica); e a Asociación de xóvenes empresarios de Bergantiños (AXOBER)

Obxectivos.- Os obxectivos específicos do proxecto son:

-          Favorecer a integración no mercado laboral de mozos e mozas a partir de enfoques innovadores.

-          Facilitar aos mozos/as participantes a súa orientación profesional e inserción laboral, ofrecéndolle apoio para a creación da súa propia empresa, para materializar un proxecto de emprego/empresa nos territorios de actuación, beneficiándose dos privilexios das zonas rurais.

-          Garantir aos xóvenes o cumprimento do obxectivo anterior, apoiándoos a coñecer e valorar máis o seu territorio ou marco local de vida, para reforzar as súas señas de identidade e despertar o seu interese por asentarse profesionalmente no mesmo e contribuír ao seu desenvolvemento.

-          Impulsar a promoción de territorios rurais.

Destinatarios/as.- Xóvenes empadroados/as nalgún concello de Galicia con idades comprendidas entre os 18 e 25 anos cumpridos no momento da convocatoria cunha idea emprendedora para desenvolver no ámbito do rural que estean nalgunha das tres situacións seguintes:  rematando a súa cualificación profesional; que xa remataran a súa cualificación profesional e se atopen en situación de desemprego; ou ben mozos/as sen cualificación profesional e en situación de desemprego.

Número de prazas: 50, divididos en dous grupos de 25 persoas (Coristanco e Melide).

Localización.- A localización do proxecto está prevista que se desenvolva en dúas zonas rurais da provincia da Coruña:

-          Na zona da Costa da Morte: Concello de Coristanco

-          Na zona interior: Concello de Melide

Duración.- de febreiro a novembro de 2014

Prazo de inscrición.- do 17 de xaneiro ao 16 de febreiro de 2014

 Inscricións.- Mediante o envío do formulario electrónico que figura ao final desta convocatoria.

 Os/as seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación de praza, con indicación do día e lugar de inicio da fase de formación.

Se no prazo dos cinco días seguintes á finalización do prazo de inscrición, os/as solicitantes non recibiron correo de confirmación, se entende que non obtiveron praza.

 Criterios de adxudicación das prazas.- Para a adxudicación das prazas, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado terá en conta os seguintes criterios:

-          Descrición no momento da solicitude por parte do/a interesado/a da idea emprendedora  vinculado co medio rural que pretende levar a cabo.

-          Vinculación dos participantes co medio rural e interese por desenvolver un proxecto profesional no mesmo.

-          Nivel de formación e/ou cualificación inicial

 Metodoloxía.- itinerario formativo; traballo práctico e taller de proxectos.

 No marco de desenvolvemento do programa pode darse a posibilidade de realización de prácticas formativas en empresas do sector profesional de referencia, segundo as necesidades individuais de cada participante e a criterio do equipo de formación.

Así mesmo, durante o prazo de execución do proxecto, os/as participantes poderán ter acceso á información dos recursos, actividades e liñas de axuda dos socios do proxecto.

O proxecto executarase en tres fases sucesivas:

1º) Fase de composición inicial dos dous grupos de traballo ( 17 de xaneiro – 2 de febreiro)

2º) Fase de formación (6 meses: febreiro – agosto)

3º) Taller de proxectos (4 meses: agosto – novembro).

 A cronoloxía das fases dúas e tres adaptarase a grao de maduración e desenvolvemento da idea emprendedora do/a participante.

Fase de formación – acción terá unha duración de seis meses (de febreiro a agosto de 2014), e integra a configuración dos contidos temáticos (unidades didácticas específicas), os traballos lectivos ou de grupo e os traballos prácticos no territorio.

Esta fase caracterizarase pola aplicación dun réxime de alternancia educativa a seguir  polos/as participantes entre os seus períodos de traballo lectivo na sede social da acción  - Coristanco ou Melide - (dúas xornadas semanais en horario de mañán durante os seis meses), e os períodos de traballo práctico no seu propio entorno ou marco de vida.

No ámbito deste traballo, especialmente no marco dos traballos prácticos, os xóvenes analizarán e valorarán experiencias innovadoras que poderán ser tidas en conta no proxecto de empresa/emprego que están a realizar.

No desenvolvemento desta fase, o equipo de formación levará a cabo un asesoramento personalizado en atención ás necesidades individuais de cada participante.

Taller de proxectos, de catro meses de duración (agosto a novembro) os/as participantes acudirán libremente á sede local do programa (Coristanco ou Melide) para rematar ou ultimar a elaboración do seu proxecto de empresa/emprego, así como a súa execución e lanzamento, en réxime de traballo personalizado e co apoio do equipo técnico.

 

Ver máis