Novas e actividades (1310)

 

O Ministerio de Economía e Competitividade, convoca estas prazas,dirixidas a rapaces/as apuntados en Garantía Xuvenil, para prácticas en institutos, centros e unidades do Centro Superior de Investigación Científicas, cunha duración de dous anos remunerados.
A titulación requirida é Formación Profesional de Técnico Supeior ou Técnico Espacialista equivalent.
A dotación económica é 13.598 euros e 16.998 euros o segundo ano.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 21 de setembro e 2015. Máis información www.060.es

 

 

Xa está publicada, a relación definitiva das axudas a entidades sen ánimo de lucro de mobilidade transnacional xuvenil  (Galeuropa)

Galeuropa2015

 

GALEUROPALOGO2015

 

Xa está publicada, a relación provisional das axudas a entidades sen ánimo de lucro de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa).

Xa está publicada, a relación definitiva das axudas individuais de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa).

 

Galeuropa2015

 

EMPRENDEDORESEsta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2015 dos programas de incentivos á contratación por conta alleq que teñen por finalidade favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, a través dos seguintes programas:
- Programa de incentivos á contratación indefinida inicial das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.
- Programa de incentivos á contratación temporal das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil e a súa transformación.
Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos , as persoas empregadoras e as empresas calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 30 de setembro de 2015.

 

 

 

directora_traballoA Consellería de Traballo e Benestar, convoca estas axudas (2,3 millóns de euros) dirixidas a mozos e mozas menores de 30 anos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
As axudas para a posta en marcha de iniciativas de autoemprego xuvenil, teñen unha contía de 1.200 euros. Para inscribirse no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, é necesario ter nacionalidade española ou ser cidadán europeo ou estranxeiro que resida en España, non ter traballado nos 30 días anteriores á solicitude, e non ter recibido accións educativas de máis de 40 horas mensuais nos 90 días anteriores.

 

 

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia pon en marcha un seminario  que ten por finalidade axudar aos mozos e mozas a desenvolver o seu talento en relación coa búsqueda de emprego.

O seminario que se realizará nas cidades de Ourense e Vigo está enmarcado dentro do proxecto Emprende, aprobado ao abeiro do Programa da cooperación transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal 2007-2013 (POCTEP), que ten por obxectivo principal fomentar a creación de empresas, de emprego e autoemprego para a mocidade.

A finalidade é fomentar o espírito emprendedor na mocidade, fortalecer a capacidade de convición para desenvolver as fortalezas, a capacidade e actitudes que permitan afianzar aos participantes as súas ideas para o futuro que desexan.

A temática do seminario abordará :

  • Concepto e talento emprendedor, capacidades, compromiso e acción
  • Competencias persoais e sociais
  • Diagnóstico do perfil persoal e plan de acción.

Persoas destinatarias: mozos e mozas con idades comprendidas entre os 18 e 35 anos.

Número máximo de participantes: 15

Número de participantes mínimo para que se realice o seminario: 5

Lugares, datas e horario:

Ourense: día 10 de setembro de  16,30 a 20.30 horas, Espazo Xove (R/Celso Emilio Ferreiro, 27)

Vigo: día 11 de setembro de 10  a 14 horas, na Casa do Deporte (R/ Fotógrafo Luis Ksado, 17)

Inscricións: ata dous días antes da data de celebración de cada xornada.

As persoas participantes serán seleccionadas por orden de inscrición e recibirán un correo de confirmación no suposto de ser seleccionadas para participar.

Para mais información: galeuropa@xunta.es

Teléfono  981 544 645

 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

FP-LogotipoNo DOG do 7 de agosto de 2015 publícanse as instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2015/16.
Os aspectos que se regulan son os seguintes:

Renuncia, anulación e baixa de oficio de matrícula
Perda do dereito á avaliación continua nos ciclos de grao medio e de grao superior
Validacións e exencións de módulos profesionais
Solicitude de convocatoria extraordinaria
Horario do ciclo formativo
Horario do profesorado de centros públicos
Titoría de ciclos
Títulos
Módulo profesional de Segunda lingua estranxeira
Módulo profesional de Proxecto integrado
Módulo profesional de Proxecto
Matrícula de honra en ciclos formativos
Actas de avaliación en centros privados e públicos non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Realización do módulo de Formación en centros de traballo en títulos extinguidos


Máis información no DOG do 7 de agosto e en www.edu.xunta.es/fp

omixribadaviaA Oficina Municipal de Información Xuvenil de Ribadavia ten un proxecto en Moldavia no marco do Erasmus + e busca 2 participantes:
- O proxecto executarase en Vadul lui Voda, República de Moldova entre o 10 e 19 de outubro 2015 (10 é o día de chegada e 19 de ser o día da saída).
- O proxecto "A túa Europa" é un curso de capacitación de 8 días nos que se reúnen 24 mozos de Croacia, Dinamarca, Xeorxia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Moldavia, Romanía, España,Turquía e Ucraína. A capacitación ten como obxectivo fortalecer a cidadanía europea entre os cidadáns da UE, así como entre os mozos que viven en países candidatos e posibles candidatos á UE. A capacitación incluirá exercicios interactivos, talleres, presentacións, debates ytrabajo en equipo.
- Cada socio seleccionamos a 2 participantes.
- Perfil dos participantes:
Para participar, os candidatos deben ser maior de 18 anos de idade e deben cumprir coa
seguintes requisitos:
. Ser un "líder" de mozos, un "líder" ou representante dun grupo ou asociación ou que participan na sociedade civil activa;
. Ter unha boa conduta en Inglés;
. Ser capaz de asistir a toda a formación;
. Estar comprometido a multiplicar os resultados da formación nas comunidades locais.
Os candidatos que non cumpran os requisitos, non serán aceptados.
- Solicitude e procedemento de selección
As organizacións asociadas son responsables de nomear polo menos 2 participantes para a formación/curso. Os interesados deberán enviar o seu nome, apelidos, data de nacemento, lugar de nacemento e número de teléfono, antes do 15 de agosto ao seguinte email:
omix.ribadavia@gmail.com

Máis información na OMIX de Ribadavia, teléfono 988 471 929

https://omixribadavia.wordpress.com/

Galeuropa2015Xa está publicada, na sección de Programas Europeos, a relación definitiva de Concellos beneficiarios do programa Galeuropa.

Concellos beneficiarios