En portada (1162)

Con motivo deste 17 de abril, Día europeo da información xuvenil, saímos á rúa para coñecer de preto o traballo dos informadores e das informadoras e como estevideo17abril debe chegar á mocidade.


Que sabemos da información xuvenil?

Descontos co Carné Xove no Salón Teatro de Santiago

Dende hoxe pasa a formar parte da oferta de establecementos onde se ofrecen descontos á mocidade posuidora do carné xove o Centro Dramático Galego cun desconto do 40% en todas as representacións no Salón Teatro do centro.

Así, pois, mozos e mozas xa podedes desfrutar neste centro das vantaxes e descontos que vos ofrece o Carné Xove!

CARNÉ XOVE: NOVAS ADHESIÓNS NO SECTOR DO TRANSPORTE DE AUTOBÚS

A Consellería de Política Social, dentro da súa estratexia de fomento de novas adhesións de establecementos ao Carné Xove para sumar novas vantaxes para a mocidade usuaria, conseguiu a anexión a este programa das entidades concesionarias dos servizos de transporte interior de autobús en Galicia.

Consulta no seguinte enlace as entidades adheridas, as liñas de transporte e os descontos e condicións aplicables para as persoas titulares do Carné xove.

http://xuventude.xunta.es/images/Transporte_Autobús

Nova entrevista de Talento Mozo!!talentomozo5

Podes ver a conversa que mantivo Cristina Pichel, Directora xeral de Xuventude con Eva e Marta Yarza da axencia creativa Yarza Twins.

Está dispoñible no Instagram de Xuventude, descubriremos unha historia de deseño, innovación e vangarda da man de Eva e Marta Yarza; que nos contarán a súa experiencia como deseñadoras e fundadoras da axencia creativa @yarza_twins

Estás interesada/o en montar a túa propia empresa?: axudas dispoñibles e pasos a seguir


A Consellería de Política Social convoca subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria e a entidades locais enmarcadas no programa Servizo de Voluntariado Xuvenil, que realicen proxectos desde o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro de 2021.

Este programa consiste en incorporar ás entidades de acción voluntaria e ás entidades locais inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia, mozos/as galegos/as para a súa colaboración como voluntarios/as na realización dos proxectos de voluntariado

Proxectos subvencionables
Serán subvencionables os proxectos de acción voluntaria presentados por entidades de acción voluntaria e entidades locais sempre que a dita acción voluntaria a desenvolvan mozos/as de idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos; para os menores de 18 anos precísase, ademais, autorización do pai/nai ou titor/a legal, e que se realicen no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, prioritaria pero non exclusivamente, nalgunha das seguintes áreas:

a) Actividades relacionadas co Camiño de Santiago.
b) Actividades de recuperación da cultura/arte/tradicións populares galegas.
c) Actividades con colectivos en situación de risco.
d) Actividades xuvenís.
e) Actividades ambientais.
f) Actividades relacionadas coa igualdade de xénero ou actuacións dirixidas a proxectos ou programas que desenvolvan medidas orientadas á prevención e sensibilización en materia de violencia de xénero.
g) Posta en marcha de programas de voluntariado no ámbito familiar por parte das entidades.
h) Actividades relacionadas coa posta en valor do medio rural.
i) Actividades relacionadas co benestar das persoas maiores.
j) Actividades relacionadas coa COVID-19 no actual contexto de crise sociosanitaria.

Os proxectos de acción voluntaria subvencionables deberán ter unha duración entre 15 e 60 días desde o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro de 2021. As xornadas diarias serán de 6 horas como mínimo e se son inferiores sumaranse as horas diarias ata completar xornadas de 6 horas.

Requisitos:
- As entidades de acción voluntaria e as entidades locais deben estar legalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.
- Terán sede permanente ou domicilio social en Galicia e desenvolveran os programas subvencionables na Comunidade Autónoma galega a través de persoas voluntarias.
- Terán debidamente contratados todos os seguros de responsabilidade civil e de accidentes de todas as persoas voluntarias.

As solicitudes presentaranse en http://sede.xunta.es co procedemento BS320A
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 30 de abril de 2021.
Máis información no DOG do 31 de marzo de 2021 e en www.voluntariadogalego.org

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca os premios Talento Mozo Galicia para o recoñecemento de traxectorias excelentes e proxectos impulsados e postos en marcha por mozos e mozas galegos.

Cos premios Talento Mozo Galicia tratarase de recoñecer e visibilizar o talento e as capacidades da xuventude galega, nas modalidades de ciencia, rural, deporte, empresa e cultura e creación.

Poderán optar aos premios Talento Mozo as persoas mozas que reúnan os seguintes requisitos:
- Ter entre 18 e 35 anos na data en que finalice o prazo de presentación de candidaturas.
- Estar domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia na data en que finalice o prazo de presentación de candidaturas.
- Contar cunha traxectoria relevante na modalidade do premio a que concorra. Os méritos que motivan a candidatura deben estar referidos a circunstancias acreditadas con carácter previo á data de publicación da convocatoria.

Premios
- Outorgarase un premio de 5.000 € en cada unha das modalidades.
- As persoas premiadas recibirán, ademais da dotación económica do premio, unha distinción honorífica e un diploma acreditativo.

As solicitudes deberán presentarse por vía electrónica a través do formulario BS327A dispoñible en https://sede.xunta.gal.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 30 de abril de 2021.
Máis información no DOG do 30 de marzo de 2021

A Consellería de Política Social convoca os premios Talento Mozo Galicia para o recoñecemento de traxectorias excelentes e proxectos impulsados e postos en marcha por mozos e mozas galegos.

Cos premios Talento Mozo Galicia tratarase de recoñecer e visibilizar o talento e as capacidades da xuventude galega, nas modalidades de ciencia, rural, deporte, empresa e cultura e creación.

Poderán optar aos premios Talento Mozo as persoas mozas que reúnan os seguintes requisitos:
- Ter entre 18 e 35 anos na data en que finalice o prazo de presentación de candidaturas.
- Estar domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia na data en que finalice o prazo de presentación de candidaturas.
- Contar cunha traxectoria relevante na modalidade do premio a que concorra. Os méritos que motivan a candidatura deben estar referidos a circunstancias acreditadas con carácter previo á data de publicación da convocatoria.

Premios
- Outorgarase un premio de 5.000 € en cada unha das modalidades.
- As persoas premiadas recibirán, ademais da dotación económica do premio, unha distinción honorífica e un diploma acreditativo.

As solicitudes deberán presentarse por vía electrónica a través do formulario BS327A dispoñible en https://sede.xunta.gal
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 30 de abril de 2021.
Máis información no DOG do 30 de marzo de 2021

O programa Carné Xove da Xunta de Galicia segue a medrar coa adhesión do Concello de Vilariño de Conso.

Ofrecerá a gratuidade para as actividades deportivas ou de ocio promovidas polo Concello, así como no acceso a pavillóns e museos municipais para os mozos e mozas que sexan titulares da tarxeta

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, asinou o acordo coa alcaldesa do municipio, Melisa Macía

O concello de Vilariño de Conso súmase ao programa Carné Xove da Xunta de Galicia como entidade colaboradora, asumindo un compromiso de gratuidade para as actividades deportivas ou de ocio promovidas polo Concello, así como no acceso a pavillóns e museos municipais para os mozos que sexan titulares da tarxeta.

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, asinou o acordo coa alcaldesa do municipio, Melisa Macía. Coa adhesión deste municipio a iniciativa da Xunta, á que xa hai máis de 1.000 establecementos adheridos, segue a medrar.

A finalidade do Carné Xove é facilitar á xente nova de entre 12 e 30 anos, mediante a colaboración dos establecementos adheridos ao programa, o acceso a diferentes servizos mediante descontos e outras vantaxes. Os beneficios abranguen, entre outros ámbitos, a cultura, o aloxamento, transportes, comercio e o ensino.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado ofrece tamén aos titulares unha serie de vantaxes e servizos entre os que se inclúen descontos nos seus programas e actividades. Así, ofrece rebaixas de ata un 25 % nas cotas da Campaña de Verán (campamentos, intercambios, campos de traballo ou actividades).

Novidades do Carné Xove
Antes, a expedición do Carné Xove estaba suxeita ao pagamento dunha taxa de 6 euros e tiña unha vixencia máxima de dous anos. Dentro das novidades que está a implementar a Xunta de Galicia contémplase a expedición gratuíta e unha vixencia permanente, sen necesidade de renovación, ata que o usuario cumpra os 31 anos.

Ademais, a tarxeta enviarase de xeito gratuíto ao domicilio dos mozos e mozas de entre 12 e 30 anos. De todos os xeitos, é preciso recordar que a activación debe facerse de xeito presencial nos servizos provinciais de Xuventude, o Centro Coordinador de Información Xuvenil, os Espazos Xove e as Oficinas de Información Xuvenil dos concellos autorizados.

Así mesmo, está tamén prevista a posta en marcha dunha aplicación móbil do programa que permitirá, entre outras funcionalidades, xeolocalizar os establecementos adheridos e coñecer os descontos que aplican, ademais de acceder ás novas da iniciativa.

O día 2 de abril foi o Día internacional do libro Xuvenil e para celebrar esta data, desde a Dirección xeral de Xuventude lanzamos a toda a Mocidade galega un reto lector que nos propoñen o equipo de Correspondentes Xuvenís do IES Saturnino Montojo de Ferrol.

Propoñen compartir reflexións e impresións a través da lectura da obra Enderezo descoñecido de Katherine Kressman.
Poderemos comentar temas como a amizade, a angustia, a traición, o ascenso de réximes totalitarios, a vinganza, o rol da muller...

O tempo estimado de lectura de Enderezo descoñecido é dunha hora. paraderodesconocido

O taboleiro colaborativo virtual padlet permitiranos compartir de xeito sinxelo vídeos, audios ou textos breves. Aquí podedes acceder ao muro compartido e plasmar as túas reflexións e impresións sobre o libro: club de lectura ENDEREZO DESCOÑECIDO

Onde podes conseguir o libro?: 

Libro Enderezo desoñecido na rede de bibliotecas de Galicia

Libro Paradero desconocido na rede de bibliotecas de Galicia

E si te atreves en alemán: Adressat unbekannt na rede de bibliotecas de Galicia


Si prefires compralo, lembra que co carné xove tes un desconto en moitas librarias de Galicia:

Descontos nas librarías da Federación de libreiros

Descontos noutras librarias:  Lugo, Ourense, Pontevedra e A Coruña