Bolsa de Posgrao no Consello Superior de Deportes

22 Dec 2015

A Presidencia do Consello Superior de Deportes convoca unha bolsa para a formación teórica e práctica de posgrao nas actividades que se realizan na Subdirección Xeral de Deporte Profesional e Control Financeiro.

Requisitos de Titulación: Licenciados/Graduados en Economía, ou Ciencias Empresariais, ou Licenciados/Graduados en Administración e Dirección de empresas, con coñecementos de contabilidad e análises de balances para a realización do estudo e seguimiento da situación económico-financeira dos clubs que integran o Deporte Profesional. A data de finalización dos estudos solicitados, non poderá ser anterior ao curso académico 2010/2011.

O prazo de presentación de instancias iniciarase o día seguinte ao da publicación desta Resolución no «Boletín Oficial do Estado» e finalizará transcorridos vinte días naturais.

Máis información no BOE nº 304, de 21 de decembro de 2015: Resolución de 10 de decembro de 2015, da Presidencia do Consello Superior de Deportes.