Convocadas axudas para contratación por conta allea das persoas mozas inscritas no Sistema de Garantía Xuvenil.

20 Ago 2015

 

EMPRENDEDORESEsta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2015 dos programas de incentivos á contratación por conta alleq que teñen por finalidade favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, a través dos seguintes programas:
- Programa de incentivos á contratación indefinida inicial das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.
- Programa de incentivos á contratación temporal das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil e a súa transformación.
Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos , as persoas empregadoras e as empresas calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 30 de setembro de 2015.