Convocadas axudas para a promoción do emprego autónomo para menores de 30 anos.

20 Ago 2015

 

directora_traballoA Consellería de Traballo e Benestar, convoca estas axudas (2,3 millóns de euros) dirixidas a mozos e mozas menores de 30 anos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
As axudas para a posta en marcha de iniciativas de autoemprego xuvenil, teñen unha contía de 1.200 euros. Para inscribirse no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, é necesario ter nacionalidade española ou ser cidadán europeo ou estranxeiro que resida en España, non ter traballado nos 30 días anteriores á solicitude, e non ter recibido accións educativas de máis de 40 horas mensuais nos 90 días anteriores.