Novidades que encontrarás nos ciclos de FP á volta das vacacións

07 Ago 2015

FP-LogotipoNo DOG do 7 de agosto de 2015 publícanse as instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2015/16.
Os aspectos que se regulan son os seguintes:

Renuncia, anulación e baixa de oficio de matrícula
Perda do dereito á avaliación continua nos ciclos de grao medio e de grao superior
Validacións e exencións de módulos profesionais
Solicitude de convocatoria extraordinaria
Horario do ciclo formativo
Horario do profesorado de centros públicos
Titoría de ciclos
Títulos
Módulo profesional de Segunda lingua estranxeira
Módulo profesional de Proxecto integrado
Módulo profesional de Proxecto
Matrícula de honra en ciclos formativos
Actas de avaliación en centros privados e públicos non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Realización do módulo de Formación en centros de traballo en títulos extinguidos


Máis información no DOG do 7 de agosto e en www.edu.xunta.es/fp