Materias de libre configuración na ESO e Bacharelato

21 Xul 2015

robotNo DOG do 21 de xullo de 2015 publícase a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, así como o seu currículo e a súa oferta:

Educación Financeira
Investigación e Tratamento da Información
Oratoria
Paisaxe e Sustentabilidade
Programación
Promoción de Estilos de Vida Saudables
Xadrez
Antropoloxía
Ética e Filosofía do Dereito
Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía
Literatura Galega do Século XX e da Actualidade
Literaturas Hispánicas
Métodos Estatísticos e Numéricos
Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia
Robótica
Xeografía e Historia de Galicia


DOG do 21 de xullo de 2015