Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa)

15 Xun 2015

logo_YEI-FSEGALEUROPALOGO2015A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca axudas para proxectos de mobilidade transnacional dirixido a mozos e mozas menores de 25 anos, ou menores de 30 se teñen un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %. para a realización de prácticas formativas non remuneradas en entidades/empresas públicas ou privadas de países europeos.

Estas axudas concíbense como unha das medidas para a implantación do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, e enmárcanse dentro do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, cofinanciado nunha porcentaxe do 91,89% pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e o Fondo Social Europeo para o período 2014-2020, no Eixo 5. Medida 8.2.2.8. Están dotadas cun orzamento total de 999.765,72 euros.

Modalidades:
BS324A: AXUDAS INDIVIDUAIS Á MOCIDADE
BS324B: AXUDAS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO
BS324C: AXUDAS A ENTIDADES LOCAIS

NOVAS!!!!

Requisitos para participar nas mobilidades:
1. Estar inscritos/as no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Para inscribirse premer aquí
2. Ter menos de 25 anos, ou menos de 30 se teñen un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %. O requisito de idade debe cumprirse no momento de solicitar a inscrición no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil.
3. Non ter traballado nos trinta días naturais anteriores ao momento de recibir a actuación.
4. Non ter recibido accións educativas que comporten máis de corenta horas mensuais nos noventa días naturais anteriores ao momento de recibir a actuación.
5. Non ter recibido accións formativas que comporten máis de corenta horas mensuais nos trinta días naturais anteriores ao momento de recibir a actuación.

No suposto de que a persoa interesada en inscribirse no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil tivese finalizada a súa participación no sistema educativo, considerarase que o requisito da letra b) queda suxeito a non ter recibido accións educativas que comporten máis de corenta horas mensuais nos trinta días naturais anteriores.
Estes requisitos, agás o de idade, deberán manterse no momento da selección das persoas que participarán nas mobilidades.


O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de xullo de 2015

O período de realización das prácticas formativas non retribuídas abarcará desde o día seguinte á publicación da resolución de beneficiarios/as das axudas ata a data límite do 30 de novembro de 2015.
As horas formativas terán unha duración mínima de 100 horas mensuais. Estas horas deberán acreditarse mediante unha proba documental de asistencia diaria ás prácticas formativas non remuneradas.
A duración das prácticas (agás causa de forza maior debidamente acreditada) será:
– Nas axudas individuais á mocidade: 2 meses consecutivos.
– Nas axudas a proxectos presentados por entidades: mínimo 2 meses e máximo 3 meses consecutivos.

Contía das axudas:

  1. 1. APOIO Á ORGANIZACIÓN E EXECUCIÓN DA MOBILIDADE (só para entidades)

Custos subvencionables

Mecanismo financiamento

Importe

Norma de asignación

A) Apoio a aspectos organizativos

Custos unitarios

350 euros por participante

Baseada no número de participantes na mobilidade

B) Apoio a necesidades especiais

Custos unitarios

200 euros adicionais por participante discapacitado/a

Condición: a petición de apoio financeiro se deberá motivar na solicitude

C) Apoio á execución do proxecto

Parte dos custos subvencionables

100% dos gastos realizados ata un máximo de 5.000 euros

Condición: a petición de apoio financeiro se deberá motivar na solicitude

  1. 2. GASTOS DE VIAXE (ida e volta) de cada participante na mobilidade

Pais

Contía

 

Pais

Contía

 

Pais

Contía

Alemaña

275€

 

Francia

275€

 

Noruega

360€

Austria

360€

 

Grecia

360€

 

P. Baixos

275€

Bélxica

275€

 

Hungría

360€

 

Polonia

360€

Bulgaria

360€

 

Irlanda

275€

 

Portugal

180€

Chipre

530€

 

Islandia

360€

 

*Azores e Madeira

*275€

Croacia

275€

 

Italia

275€

 

R. Checa

275€

Dinamarca

360€

 

Letonia

360€

 

R. Unido

275€

Eslovaquia

360€

 

Liechtenstein

275€

 

Romanía

360€

Eslovenia

275€

 

Lituania

360€

 

Suecia

360€

Estonia

360€

 

Luxemburgo

275€

 

Turquía

530€

Finlandia

360€

 

Malta

360€

 

 

 

  1. 3. ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN

PAÍSES

Custo Mes/ Participante

Custo Día/ Participante

 

PAÍSES

Custo Mes/ Participante

Custo Día/ Participante

ALEMAÑA

1.226€

40,31€

 

ITALIA

1.350€

44,38€

AUSTRIA

1.278€

42,02€

 

LETONIA

920€

30,25€

BÉLXICA

1.200€

39,45€

 

LIECHTENSTEIN

1.444€

47,47€

BULGARIA

1.002€

32,94€

 

LITUANIA

906€

29,79€

CHIPRE

1.096€

36,03€

 

LUXEMBURGO

1.200€

39,45€

CROACIA

1.041€

34,98€

 

MALTA

1.088€

35,77€

DINAMARCA

1.654€

54,38€

 

NORUEGA

1.670€

54,90€

ESLOVAQUIA

1.058€

34,78€

 

P.BAIXOS

1.322€

43,46€

ESLOVENIA

1.042€

34,26€

 

POLONIA

1.320€

43,40€

ESTONIA

954€

31,36€

 

PORTUGAL

1.102€

36,23€

FINLANDIA

1.400€

46,03€

 

R.CHECA

1.024€

33,67€

FRANCIA

1.418€

46,62€

 

R.UNIDO

1.672€

54,97€

GRECIA

1.120€

36,82€

 

ROMANIA

1.008€

33,14€

HUNGRÍA

914€

30,05€

 

SUECIA

1.378€

45,30€

IRLANDA

1.464€

48,13€

 

TURQUÍA

896€

29,46€

ISLANDIA

1.376€

45,24€

 

 

 

 

  1. 4. APOIO LINGÜÍSTICO

Mecanismo financiamento

Importe

Norma de asignación

Custos unitarios

150 euros

por participante

Condición: as persoas /entidades solicitantes deberán solicitar o apoio lingüístico na lingua necesaria para a mobilidade

  1. 5. GASTOS EXCEPCIONAIS

Mecanismo de financiamento

Importe

Norma de asignación

Parte dos custos subvencionables

100% do gasto at o máximo de 150€

Condición: a petición de apoio financeiro para cubrir gastos excepcionais deberase motivar na solicitude

NOVAS

Máis información:
No procedemento BS324A:
e-mail: galeuropain-garantiaxuvenil@xunta.es
Tlfno: 981544854 e 981544645
Nos procedementos BS324B e BS324C
e-mail: galeuropapr-garantiaxuvenil@xunta.es
Tlfno: 981541688 e 981544645


DOG do 15 de xuño de 2015