Curso de Mediación educativa en conflitos xuvenís

15 Xun 2015

LOGO_RIXA Dirección Xeral de Xuventude convoca o curso de Mediación educativa en conflitos xuvenís

Finalidade: Facilitar o coñecemento e análise dos elementos necesarios para identificar e previr os factores que inflúen na orixe e desenvolvemento dos conflitos xuvenís.
Destinatarios/as: Persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil, mocidade de 18 a 30 anos e outras persoas interesadas na temática do curso.
Número de horas: 25
Número de prazas: 50
Contidos:
O conflito como proceso e oportunidade para o cambio
Educar para a convivencia e prevención de conflitos
Comprender e analizar as situacións de conflito
A mediación educativa como extratexia na abordaxe de conflitos
Proxectos de mediación no ámbito educativo
Modalidade: A distancia.
Data de inscrición: Do 15 ao 30 de xuño de 2015.
Data prevista de realización: Do 6 de xullo ao 8 de setembro de 2015.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Información.
Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil
Telefono: 881 997 604 / 881 997 607
Correo electrónico para información xeral: oixuventude.traballo@xunta.es