Convocada 1 praza de docente en Cruz Roja A Coruña.

27 Mar 2015

 

A Cruz Roja Española selecciona para o seu Centro de Formación da Coruña, un docente para impartir o módulo de certificado de profesionalidade de Información Xuvenil.
Entre os requisitos está: unha experiencia mínima de dous anos, estudos de diplomado, residente na provincia .
-Certificado de profesionalidad de formador ocupacional 
-Certificado de profesionalidad de docencia da formación profesional para o emprego. 
-Titulaciones oficiais de Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía ou Mestre. 
-Certificado de Aptitude Pedagógica ou dos títulos profesionais de Especialización Didáctica. 
-Master Universitario habilitante para o exercicio de profesións reguladas de Ensino. 
-Experiencia docente contrastada de polo menos 600 horas nos últimos dez anos en formación para o emprego ou sistema educativo. 
2.-Licenciatura ou Diplomatura. 
3.- Experiencia mínima de 2 anos acreditable relacionada co área de información xuvenil.