Programa Integral de Cualificación e Emprego das Cámaras de Comericio.

02 Mar 2015

 

Este programa está dirixido a xóvenes desempregados con ou sen estudos. Para inscribirse é necesario facelo na Cámara de comercio
máis próxima con DNI e un curriculum. Máis información http://www.injuve.es/empleo/noticia/quieres-ser-un-joven-pice

Este programa está dirixido a xóvenes desempregados con ou sen estudos. Para inscribirse é necesario facelo na Cámara de comerciomáis próxima con DNI e un curriculum. Máis información http://www.injuve.es/empleo/noticia/quieres-ser-un-joven-pice