"Jóvenes y género, el estado de la cuestión"

17 Feb 2015

jovenes-y-genero_83041a50a04bbf462c64818994a8ba80O Centro Reina Sofía sobre adolescencia e xuventude ven de publicar o informe "Jóvenes y género, el estado de la cuestión"

O obxectivo deste monográfico é analizar as actitudes e os comportamentos dos mozos e das mozas, así como diferentes elementos do contexto en que se socializan, dende unha perspectiva de xénero. A partir dunha mirada ampla e comprensiva, trátase de coñecer en que medida existen diferenzas entre rapaces e rapazas en cuestións relacionadas coa saúde, as relacións familiares, a sexualidade, a educación e o acceso ao emprego, o valores, o uso do tempo libre, o uso das TIC ou a violencia de xénero.

O estudo foi elaborado a partir da análise e a comparación de numerosas fontes secundarias, nacionais e europeas, que miden e cuantifican todos eses parámetros aos que nos referimos (demografía, traballo, saúde, vivenda, valores, etc.).

Máis información:
http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/Dossierprensa/Jvenes_y_Gnero-El_estado_de_la_cuestin.pdf