PROGRAMA ALMA

22 Dec 2022
Dentro do período 2021 – 2027 a Comisión Europea ten prevista a iniciativa ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve), dirixida a mozos desfavorecidos de entre 18 e 29 anos que nin estudan nin traballan, para que poidan desenvolver unha experiencia laboral supervisada de entre 2 a 6 meses noutro Estado membro.
 
O obxectivo desta convocatoria é que as citadas entidades poidan realizar un proxecto piloto desta iniciativa ALMA, sen cargo ás sendas dos seus programas operativos do período 2021 – 2027,  para logo escalar ou transferir a iniciativa ALMA aos programas FSE+ se así o estiman oportuno.
 
O prazo de presentación xa está aberto e termina o próximo día 15 de marzo de 2023 ás 17:00 CET.
 
Para calquera dúbida ou consulta sobre esta convocatoria poden poñerse en contacto directamente con ESFA, a Axencia do FSE lituana que xestiona esta convocatoria, no correo electrónico Alma@esf.lt