Enquisa de información xuvenil

14 Xul 2022

A terceira edición de Eurodesk Mobility and the Role of Youth Information Survey dirixiuse a mozas e mozos de 13 a 35 anos e tiña como obxectivo comprender os seus patróns de información e a súa percepción da mobilidade na aprendizaxe despois de dous anos da pandemia mundial de COVID-19.

O informe da enquisa proporciona unha mellor comprensión do impacto que a pandemia de COVID-19 tivo nos mozos en termos de mobilidade. A enquisa recompilou 4.061 respostas de 74 países.

https://eurodesk.eu/wp-content/uploads/2022/06/ED_survey_22_WEB_Final.pdf