Erasmus+: guía orientativa

02 Feb 2022

As accións que se desenvolven no marco do programa Erasmus+ divídense, pola súa forma de xestión, en:
1. Accións centralizadas, que son xestionadas desde a Axencia Executiva Europea de Educación e Cultura (EACEA)
2. Accións descentralizadas, xestionadas polas Axencias nacionais.

No ámbito da mocidade, o programa Erasmus+ estrutúrase nas seguintes accións descentralizadas:

Acción crave 1 (Mobilidade das persoas):
- Intercambios xuvenís (KA 152)
- Mobilidade de traballadores no ámbito da mocidade (KA 153)
- Actividades de participación xuvenil (KA 154)
- Acción de inclusión de Discover EU

Acción crave 2 (Cooperación entre organizacións e institucións):
- Asociacións para a cooperación:
- Asociacións a pequena escala (KA 210)
- Asociacións de cooperación (KA 220)

Prazos para a presentación de proxectos (Todos os prazos finalizan ás 12.00 do mediodía, hora de Bruxelas)

Acción crave 1 (KA 152, KA 153 e KA 154):
- 23 de febreiro para proxectos que empecen entre o 1 de xuño e o 31 de decembro do mesmo ano.
- 4 de outubro para proxectos que empecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio do ano seguinte.

Acción crave 2 KA 210
- 23 de marzo para proxectos que comecen entre o 1 de setembro e o 31 de decembro.
- 4 de outubro para proxectos que empecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio do ano seguinte.

Acción crave 2 KA 220:
- 23 de marzo, para proxectos que empecen entre o 1 de setembro e o 31 de decembro do mesmo ano. Convocatoria única.

Como se presenta un proxecto?

Para presentar un proxecto é necesario seguir os seguintes pasos e consultar a parte C da guía:
- Crear unha conta EU Login, salvo que o solicitante teña xa unha. Acceso para crear unha conta EU Login
- Acceder ao sistema de rexistro de organizacións de Erasmus+ e o Corpo Europeo de Solidariedade e rexistrarse (se procede) en nome da organización ou grupo ao que represente.

Os solicitantes rexistranse só unha vez. Unha vez finalizado o rexistro, o solicitante obterá un código de identificación de organización.

O solicitante pode comprobar o seu código de identificación de organización ou cambiar a información vinculada a este código a través do sistema de rexistro de organizacións de Erasmus+ e o Corpo Europeo de Solidariedade.

Ao introducir o código de identificación da organización no formulario, toda a información facilitada polo solicitante na fase de rexistro aparecerá automaticamente no formulario.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/node/2699