Guía de Erasmus+ para 2022

29 Nov 2021

A Comisión Europea publica a Guía de Erasmus+ para 2022.

As novidades máis importantes introducidas son as seguintes:

- Proxectos con visión de futuro: diversos proxectos novos a gran escala impulsarán a educación inclusiva e de gran calidade, así como a adaptación dos sistemas de educación e formación á transición ecolóxica.

- Intercambios con terceiros países: grazas aos fondos procedentes de instrumentos exteriores da UE, os terceiros países terán a oportunidade de participar en proxectos e intercambios específicos, especialmente nos ámbitos da educación e a formación profesionais e do deporte.

- DiscoverEU máis inclusiva: DiscoverEU ofrece aos mozos e mozas de 18 anos a oportunidade de viaxar por Europa. Cada ano organízanse dúas roldas de solicitudes para repartir bonos de viaxe gratuítos. A partir de 2022, convocaranse roldas concretas para que as organizacións axuden a aínda máis persoas novas con menos oportunidades a participar en DiscoverEU.

- Un achegamento da UE aos centros escolares: aprender cales son os obxectivos e o funcionamento da Unión Europea é unha parte importante do fomento da cidadanía activa e os valores comúns de liberdade, tolerancia e non discriminación. As accións Jean Monnet, que promoven o ensino sobre a UE, levarán a cabo para os centros escolares e para os alumnos de todas as idades, tanto na educación xeral como na profesional, mediante diversas actividades, por exemplo, visitas de estudos.

- Un financiamento máis simplificado dos proxectos de cooperación: Erasmus+ ofrece a posibilidade de que os beneficiarios dos proxectos que formen parte de asociacións de cooperación soliciten un importe a tanto alzado para levar a cabo os seus proxectos. Isto reduce considerablemente a carga administrativa relativa á solicitude, a xestión do proxecto e a presentación de informes.

Calquera organismo público ou privado activo nos ámbitos da educación, a formación, a mocidade e o deporte pode solicitar financiamento coa axuda das axencias nacionais de Erasmus+

Guía Erasmus+https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/node/2699