Mocidade extutelada

26 Out 2021

Desde a Federación de Entidades con Proxectos e Pisos Asistidos, FEPA, crearon un documento para un correcto tratamento informativo sobre a mocidade extutelada.

"O tratamento informativo da mocidade extutelada nace co obxectivo de mellorar a representación que ten a mocidade extutelada nos medios de comunicación. Trátase dun documento moi sintético no que se plasman recomendacións prácticas que cren que deben en ter en conta os medios que falan destes e estas mozos e mozas. Pretende ser un documento útil e práctico, que poidan utilizar os equipos xornalísticos e outros axentes de comunicación para non caer nos prexuízos que se adoitan difundir en moitos xornais, portais dixitais, canles de televisión, etc."

https://www.fepa18.org/wp-content/uploads/2021/09/Recomendaciones-Medios_FEPA.pdf