Plan de Garantía Xuvenil Plus 2021-2027

30 Xun 2021

Aprobado o Plan de Garantía Xuvenil Plus 2021-2027 de traballo digno para persoas mozas que servirá de referencia para as entidades vinculadas ao Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no mesmo período.

O Plan de Garantía Xuvenil Plus inscríbese nun investimento global, o Plan Estratéxico Mocidade Avanza, que, cunha dotación histórica de 4.940 millóns de euros, agrupa o conxunto de accións para o emprego xuvenil.

O plan permitirá axilizar e facilitar unha atención preferente ás persoas mozas. Recolle un compromiso para que nun prazo máximo de catro meses, as persoas mozas reciban unha oferta de formación ou de emprego que conte cun seguimento especial.

O plan permitirá loitar contra a discriminación das persoas LGTBI e poñerá en marcha un programa piloto de inserción sociolaboral para elas.

Identificará oportunidades de emprego e proverá de formación específica aos mozos e mozas en sectores como o dixital, a economía circular, as enerxías renovables, a transición ecolóxica e a economía azul.

Fomentarase a igualdade, a conciliación e a corresponsabilidade combatendo os estereotipos de xénero e adaptando a formación ás necesidades das persoas con responsabilidades familiares.

Coa rexeneración de espazos rurais e urbanos en declive, as persoas mozas poderán ter oportunidades laborais que permitan a substitución xeracional, frear o despoboamento e dar solucións habitacionales a persoas vulnerables.

A través de programas de emprego e formación facilitarase a primeira experiencia profesional para que as persoas mozas poidan acceder a un emprego digno e acorde co seu nivel de formación.

Máis información na web do SEPE

BOE do 25 de xuño de 2021