As Comunidades Autónomas e o Goberno Central buscarán vías comúns para impulsar a emancipación dos mozos

16 Mai 2012

O 10 de maio de 2012 reunironse os directores xerais de Xuventude das Comunidades Autónomas  co INJUVE,  e acordaron a posta en marcha dunha serie de plans de cooperación entre administracións para impulsar a emancipación dos mozos.

Presidida polo Director Xeral do Instituto da Xuventude , Rubén Urosa, a reunión do Consello Interterritorial celebrada hoxe en Madrid foi a primeira desde marzo de 2010 e serviu para ter unha toma de contacto coas Comunidades Autonómas. Tal e como destacou o propio Urosa na reunión, ao Goberno interésalle a activación de políticas a favor da Xuventude  que, como primordial obxectivo, permita aos mozos españois entrar no mercado laboral.DIRECTORES_XERAIS

As Comunidades Autónomas expresaron o seu interese en coordinar xunto á administración central plans que axuden á Xuventude , especialmente á súa emancipación. Durante os próximos días, os departamentos correspondentes de cada autonomía remitirán ao INJUVE documentación sobre o que están facendo para axudar aos mozos, e así, incidir na coordinación de diversas actuacións.

Así mesmo, Urosa presentou aos seus homólogos autonómicos o informe de situación deste organismo e trasladoulles o interese do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade de pór en marcha canto antes o Plan estratéxico de Emancipación Nova.

Un dos aspectos que se debateron durante este Consello Interterritorial foi a situación das cualificaciones profesionais de Xuventude  e homologación de titulacións de lecer e tempo libre xuvenil.

O Director Xeral do INJUVE tamén presentou un informe sobre a situación do proceso de elaboración do Libro Branco para a Xuventude  en España 2020 e detalloulles toda a información sobre o programa europeo Xuventude  en Acción e outros programas internacionais.

O Consello Interterritorial de Xuventude  constituír o 18 de outubro de 2007. Persegue afianzar a cooperación entre as Comunidades Autónomas e o Estado, asi como entre as propias CC.AA, en todo o relativo ás políticas públicas de Xuventude .