GALEUROPA 2018

PROGRAMA DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL GALEUROPA 2018   Folleto Galeuropa 2018 portada

Galeuropa: Programa de mobilidade transnacional xuvenil, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e  Iniciativa de Emprego Xuvenil.
Obxectivo: Reforzar a empregabilidade e as competencias profesionais.
Resultados: Mellora da formación e adquisición de experiencia para  a inserción laboral.                                                                      

Convocatoria 2018

Información específica axudas individuais á xuventude (Procedemento BS324A)

Información específica á entidades sen ánimo de lucro (Procedementos BS324B)

Información específica á concellos (Procedementos BS324C)

Resolucións individuais (BS324A)

 - Listado provisional programa mobilidade trasnacional xuvenil Galeuropa 2018: procedemento BS324A (individuais) (data de publicación: 12 de xullo de 2018)

- Listado definitivo programa mobilidade trasnacional xuvenil Galeuropa 2018: procedemento BS324A (individuais) (data de publicación: 2 de agosto 2018)

- Resolución do 4 de setembro do programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa: procedemento BS324A (data de publicacón 12 de setembro de 2018)

- Resolución do 28 de setembro do programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa: procedemento BS324A (data da publicación 1 de outubro de 2018)

Resolucións entidades (BS324B)

  - Listado provisional programa mobilidade trasnacional xuvenil Galeuropa 2018: procedemento BS324B (entidades sen ánimo de lucro) (data de publicación: 5 de xullo de 2018)

  - Listados definitivos programa mobilidade trasnacional xuvenil Galeuropa 2018: procedemento BS324B (entidades sen ánimo de lucro) (data de publicación: 27 de xullo de 2018)

  - Segunda Resolución programa mobilidade trasnacional xuvenil Galeuropa 2018: procedemento BS324B (entidades sen ánimo de lucro) (data de publicación: 10 de agosto de 2018).

Resolucións axudas a concellos (BS324C)

   - Lista provisional programa mobilidade trasnacional xuvenil Galeuropa 2018: procedemento BS324C (entidades locais) (data publicación: 3 de xullo de 2018)

   - Lista definitiva programa mobilidade trasnacional xuvenil Galeuropa 2018: procedemento BS324C (entidades locais) (data publicación: 18 de xullo de 2018)

 

CONVOCATORIAS CONCELLOS

Agrupación Val do Ulla: Vila de Cruces, Vedra e Boqueixón.

- Extracto convocatoria Agrupación Val do Ulla: Vila de Cruces, Vedra e Boqueixón) (publicación 19 de xullo de 2018)

- Segundo extracto convocatoria Agrupación Val do Ulla: Vila de Cruces, Vedra e Boqueixón) (publicación 14 de agosto de 2018)

- Terceiro extracto concello de Agrupación Val do Ulla: Vila de Cruces, Vedra e Boqueixón (publicación 17 de agosto de 2018)

- Cuarto extracto convocatoria Agrupación Val do Ulla: Vila de Cruces, Vedra e Boqueixón (data: 27 de agosto de 2018)

- Quinto extracto da convocatoria da Agrupación Val do Ulla: Vila de Cruces, Vedra e Boqueixón (data 6 de setembro de 2018)

- Sexto extracto da Agrupación Val do Ulla: Vila de Cruces, Vedra e Boqueixón (data: 25 de setembro de 2018)

 Mancomunidade de Ordes.

- Extracto convocatoria Mancomunidade de Ordes (publicación 19 de xullo de 2018)

- Segundo extracto convocatoria Mancomunidade de Ordes (publicación: 10 de agosto de 2018)

Agrupación Negreira e Val do Dubra.

- Extracto convocatoria Concello de Negreira (Agrupación Negreira - Val do Dubra) (publicación 20 de xullo de 2018)

- Segundo extracto Concello de Negreira (agrupación Negreira-Val do Dubra) (data de publicación: 6 de agosto de 2018)

- Terceiro extracto convocatoria Concello de Negreira (Agrupación Negreira-Val do Dubra ) (data publicación: 8 de agosto de 2018)

- Cuarto extracto convocatoria concello de Negreira (Agrupación Negreira Val do Dubra) (publicación 14 de agosto de 2018)

- Quinto extracto convocatoria concello de Negreira (Agrupación Negreira Val do Dubra) (publicación 20 de agosto de 2018)

- Sexto extracto convocatoria Negreira - Val do Dubra (data: 29 de agosto de 2018)

 

CONVOCATORIAS ENTIDADES

- Extracto convocatoria Asociación Erasmus Compostela (data publicación: 30 de xullo de 2018)

- Segundo extracto convocatoria Asociación Erasmus Compostela (data publicación: 22 de agosto de 2018)

- Extracto convocatoria ONG Mestura (data publicación: 30 de xullo de 2018)

- Segundo extracto de convocatoria ONG Mestura (data de publicación: 17 de agosto de 2018)

- Terceiro extracto de convocatoria ONG Mestura (data de publicación: 23 de agosto de 2018)

- Cuarto extracto convocatoria ONG Mestura (data:28 de agosto de 2018)

- Quinto extracto convocatoria ONG Mestura (data:30 de agosto de 2018)

- Sexto extracto convocatoria ONG Mestura (data 4 de setembro de 2018)

- Extracto convocatoria Asociación Terras de Compostela (data publicación: 30 de xullo de 2018)

- Segundo extracto de convocatoria da Asociación Terras de Compostela (data de publicación: 21 de agosto de 2018)

- Extracto convocatoria Federación EFA Galicia (data publicación: 30 de xullo de 2018)

- Segundo extracto convocatoria Federación Efa Galicia (data publicación 14 de agosto)

- Terceiro extracto da convocatoria da Federación EFA Galicia (data 4 de setembro de 2018)

- Extracto convocatoria Asociación Fogart (data publicación: 30 de xullo de 2018)

- Segundo extracto convocatoria Asociación Fogart (data publicación: 17 de agosto de 2018)

- Terceiro extracto de convocatoria de Asociación Fogart (data de publicación: 23 de agosto de 2018)

- Cuarto extracto convocatoria Asociación Fogart (data:3 de setembro de 2018)

- Extracto convocatoria Sustinea (data publicación: 31 de xullo de 2018)

- Segundo extracto de convocatoria da Asociación Sustinea (data de publicación: 21 de agosto de 2018)

- Extracto convocatoria Amigos da Terra (data publicación: 31 de xullo de 2018)

- Segundo extracto convocatoria Amigos da Terra (data publicación: 22 de agosto de 2018)

- Extracto convocatoria Euroxuntude (data publicación: 31 de xullo de 2018)

- Segundo extracto de convocatoria Euroxuntude (data publicación: 25 de setembro de 2018)

- Extracto convocatoria Alrocava (data publicación: 31 de xullo de 2018)

- Segundo extracto de convocatoria Alrocava (data de publicación: 17 de agosto de 2018)

- Extracto convocatoria Asociación Universitaria de Ciencias da Educación (data publicación: 31 de xullo de 2018)

- Segundo extracto convocatoria Asociación Universitaria de Ciencias da Educación AUCE (data: 21 de agosto de 2018)

- Extracto convocatoria Asociación sociocultural Luenda (data publicación: 1 de agosto de 2018)

- Segundo extracto convocatoria Asociación Luenda (data: 31 de agosto de 2018)

- Terceiro extracto convocatoria Asociación Luenda (data: 18 de setembro de 2018)

- Extracto convocatoria Fundación Paideia Galiza (data publicación: 1 de agosto de 2018)

- Segundo extracto convocatoria Fundación Paideia Galiza (publicación: 10 de agosto de 2018)

- Extracto convocatoria Asociación Extramundi (data publicación: 1 de agosto de 2018)

- Segundo extracto covocatoria Asociación Extramundi (data de publicación: 17 de agosto de 2018)

- Terceiro extracto da Asociación Extramundi (data: 3 de setembro de 2018)

- Extracto convocatoria Grupo Compostela de Universidades (data publicación: 1 de agosto de 2018)

- Terceiro extracto da convocatoria Grupo Compostela de Universidades (12 de setembro de 2018)

- Segundo extracto convocatoria Grupo Compostela de Universidades (data publicación: 22 de agosto de 2018)

- Extracto convocatoria Asociacion INGALICIA (data publicación: 1 de agosto de 2018)

- Segundo extracto de convocatoria Asociación INGALICIA (data de publicación: 24 de agosto de 2018)

- Terceiro Extracto Asociación INGALICIA (data: 27 de agosto de 2018)

- Extracto convocatoria Xeración Asociación Cultural (data publicación: 2 de agosto de 2018)

- Segundo extracto de convocatoria de Xeración Asociación Cultural (data de publicación: 21 de agosto de 2018)

- Extracto convocatoria Asociación xuvenil MUXEMA (data publicación: 3 de agosto de 2018)

- Segundo extracto da Asociación Xuvenil MUXEMA (data: 3 de setembro de 2018)

- Terceiro extracto convocatoria Asociación MUXEMA (data: 18 de setembro de 2018)

- Extracto convocatoria Asociación Foro LC (data: 21 de agosto de 2018)

- Segundo extracto da convocatoria da Asociación Foro LC (10 de setembro de 2018)

- Terceiro extracto da convocatoria da Asociación Foro LC (14 de setembro de 2018)

- Cuarto extracto da convocatoria da Asociación Foro LC (27 de setembro de 2018)