Conéctate. Referentes estratéxicos.

Referentes estratéxicos:

DECRETO 201/2011, de 13 de outubro, polo que se regula a presenza da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia en internet. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20111028/AnuncioC3C1-211011-7835_es.html

Resolución 56/183 (21 de decembro de 2001) da Asemblea Xeral das Nacións Unidas https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159528&p=1044395

Normativa Autonómica: https://www.xunta.gal/normativa-autonomica-administracion-electronica?langId=es_ES