Normativa Novo Decreto de Xuventude

Captura 

GALICIA

Lei | Decreto: 1 2

Captura 

ESTATAL

 Cualificacións e certificados de profesionalidade: 1 2 3 4 5 6 7

Captura 

ANDALUCÍA

Lei (Anteproxecto) | Información | Formación: 1 2 3

Actividades: 1 2 3

Captura 

ARAGÓN 

 Lei | Información: 1 2 | Formación: 1 2 3 | Actividades: 1 2

Instalacións: 1 2 3

Captura 

ASTURIAS

Lei (Anteproxecto)| Información | Formación: 1 2 3 | Actividades

Captura 

ILLES BALEARS

Lei | Información | Formación | Actividades | Instalacións

 Captura

CANARIAS

Lei | Información | Actividades | Instalacións

Captura

CANTABRIA

Lei | Información | Formación: 1 2 | Actividades: 1 2

 Captura

CASTILLA LA MANCHA

Información | Formación | Instalacións

 Captura

CASTILLA Y LEÓN

Lei | Decreto | Formación: 1 2 | Actividades

 

Captura 

CATALUNYA

Lei | Información: 1 2 | Formación: 1 2 | Actividades

Instalacións: 1 2 3

Captura 

COMUNITAT VALENCIANA

Lei | Decreto

Captura

EUSKADI

Información | Formación e actividades: 1 2 | Instalacións

Captura 

EXTREMADURA

Información | Formación | Actividades | Instalacións

Captura 

MADRID

Lei | Información: 1 2 | Formación: 1 2 | Actividades

Captura 

MURCIA

Lei | Información: 1 2 | Formación | Actividades | Instalacións

Captura 

NAVARRA

Lei | Información | Formación: 1 2 3 | Actividades

Captura 

LA RIOJA

Lei | Formación: 1 2 | Actividades