Escolas de Tempo Libre de Pontevedra

Escola de Tempo Libre ARGALLADAS

Escola de Tempo Libre ARGALLADAS

Listados de ETL Pontevedra

A Escola de Tempo Libre Argalladas xorde dun grupo multidisciplinar de profesionais, que posúe unha ampla experiencia no eido do tempo libre e  con ganas de innovar creando proxectos adaptados as necesidades de cada grupo social.   Co obxetivo de formar...

Escola de Tempo Libre BALEA

Escola de Tempo Libre BALEA

Listados de ETL Pontevedra

A E.T.L BALEA nace dunha iniciativa de monitores que deciden iniciar unha andaina formando novas xeracións de profesionais do tempo libre asegurándose un xeito de entender o lecer e o seu entorno laboral acorde cos tempos actuais e coas novas...

Escola de Tempo Libre FORMAGAL

Escola de Tempo Libre FORMAGAL

Listados de ETL Pontevedra

A Escola de Tempo Libre FORMAGAL FORMACIÓN Y SERVICOS S.L. é un centro  de formación, especializado nas actividades de ocio e  tempo libre que utiliza metodoloxías educativas vangardistas con enfoques diferentes.  Aplicamos os principios comúns de profesionalidade, integridade e entusiasmo...

Escola de Tempo Libre ULTREIA

Escola de Tempo Libre ULTREIA

Listados de ETL Pontevedra

A Escola de Tempo Libre ULTREIA ten como principio fundamental a formación integral de todas aquelas persoas que na súa escola se formen para ser futuras  educadoras no ámbito do tempo libre. Ultreia ademais  dos obxectivos xerais de todas as escolas...

Escola de Tempo Libre KOREMI

Escola de Tempo Libre KOREMI

Listados de ETL Pontevedra

A Escola de Tempo Libre KOREMI  ten como fin principal a formación de profesionais do tempo libre. As áreas específicas nas que quere formar ás persoas interesadas son: o lecer e tempo libre con persoas con discapacidade, as novas tecnoloxías...

Escola de Ocio e Tempo Libre "ACADEMIA ELISA"

Escola de Ocio e Tempo Libre "ACADEMIA ELISA"

Listados de ETL Pontevedra

A Escola de Tempo Libre ACADEMIA ELISA, pretende ofrecer unha formación de calidade no eido do ocio e tempo libre, mediante a formación de profesionais cualificados neste eido. Queremos que as persoas profesionais que se formen neste centro poidan desenvolver...

Escola de Tempo libre COESCO

Escola de Tempo libre COESCO

Listados de ETL Pontevedra

Oferta de cursos: Monitora/or de Tempo Libre Directora/or de Tempo Libre Outros cursos monográficos de interese: igualdade e coeducación, monitor de comedor escolar, monitor de lecer nas persoas adultas.... Dirección: Rúa San Paio 21. 36680 A Estrada. Avda. Buenos Aires 100. 36500 Lalin. Teléfonos de contacto: 986 572...

Escola de Tempo Libre ICA

Escola de Tempo Libre ICA

Listados de ETL Pontevedra

A Escola de Tempo Libre ICA ten como obxectivo satisfacer as necesidades formativas das persoas que van a desenvolver no futuro acción no eido do tempo libre, dotando as persoas dos coñecementos e habilidades necesarias para desenvolver satisfactoriamente a súa...

Escola de Tempo Libre ALOUMIÑA

Escola de Tempo Libre ALOUMIÑA

Listados de ETL Pontevedra

A Escola de Tempo Libre Aloumiña nace do desexo dun grupo multidisciplinar de profesionais, con máis de 20 anos de experiencia no eido do tempo libre e a educación non formal, de ofertar unha formación de calidade centrada en catro...

Escola de Tempo Libre "AIKA"

Escola de Tempo Libre "AIKA"

Listados de ETL Pontevedra

A Escola de Tempo Libre AIKA é un centro formativo, no cal se imparten cursos relacionados co ocio e o tempo libre. O seu obxectivo principal é formar aos alumnos e alumnas da forma máis completa posible mediante a  adquisición...

Escola de tempo libre Barlovento

Escola de tempo libre Barlovento

Listados de ETL Pontevedra

Definición, estilo e principios A Escola oficial de Tempo Libre Barlovento e un proxecto novo formado por profesionais de diferentes ámbitos educativos/formativos, cunha ampla experiencia en actividades de tempo libre (náutica e aire libre, natureza, medio ambiente, animacións,…). Centra a súa...

Escola de tempo libre e Animación Sociocultura ANIAS ETLAS

Escola de tempo libre e Animación Sociocultura ANIAS ETLAS

Listados de ETL Pontevedra

Escola de Tempo Libre e Animación Sociocultural Anias ETLAS Definición, estilo e principiosAnias  Etlas ten como prioridade ofrecer formación de calidade e actual a estudantes e profesionais da animación e dinamización sociocultural. Ademais das titulacións homologadas de Monitor e Director...

Escola de tempo libre 'Meu Lar'

Listados de ETL Pontevedra

DirecciónAvda. de Rebullón, 21, Puxeiros36416 Mos - PontevedraCorreo electrónicocolegiolar@colegiolar.comTeléfono986 487 792

Escola de tempo libre 'Pasatempos'

Listados de ETL Pontevedra

DirecciónAvda. de Madrid, nº 26- entreplanta. Oficina 10- 36204 Vigo    Correo electrónicopasatemposetl@yahoo.es    Teléfono693603349

Escola de tempo libre 'Fervenza'

Escola de tempo libre 'Fervenza'

Listados de ETL Pontevedra

Enderezo: Camiño do Pombal, 38 - B. 36205 Vigo. Páxina web: http://fervenza-etl.jimdosite.com Facebook: Escuela de Tiempo Libre Fervenza Blog: https://escolafervenza.wordpress.com Correo electrónico: escolatempolibrefervenza@gmail.com    Teléfono606 321 636 Programas específicos:Os nosos programas baséanse na formación oficial promovida pola Dirección Xeral de Xuventude, cumprindo cos temarios propostos nos...

Escola de tempo libre 'Mistura'

Listados de ETL Pontevedra

DirecciónRúa Justo martínez, 15-3º, 36680 A Estrada - PontevedraCorreo electrónicomistura@teleline.es misturatempolibre@gmail.com    Teléfono986572670

Escola de tempo libre 'Rías Baixas'

Listados de ETL Pontevedra

DirecciónPza. Méndez Núñez, 1, 36002Pontevedra    Direcciónescuelariasbaixas@ocupa.e.telefonica.net    Teléfono986 850 251

Escola de tempo libre XARUMA

Escola de tempo libre XARUMA

Listados de ETL Pontevedra

A Escola de Tempo Libre XARUMA é unha entidade sen ánimo de lucro  que quere ofrecer formación, perfeccionamento e especialización á mocidade e a todas aqueas persoas que sexan ou queiran ser educadores/as nas actividades e técnicas orientadas á animación sociocultural...

Escola de tempo libre 'Paspallás'

Escola de tempo libre 'Paspallás'

Listados de ETL Pontevedra

                      Definición, estilo e principios                    A escola constitúese como un centro plural, aberto, crítico e participativo para a formación, especialización, actualización e preparación de educadoras/es para as actividades de lecer e tempo libre da mocidade e infancia galega. Ante todo buscamos a...

Escola de Tempo Libre 'Dajalca'

Listados de ETL Pontevedra

Definición, estilo e principiosA Escola de Tempo Libre DAJALCA ten como principios fundamentais organizar e impartir cursos de formación no ámbeto do tempo libre e promover, impulsar e organizar actividades de desenvolvemento do tempo libre.Dentro da súa filosofía de actuación...