Escolas de Tempo Libre de Ourense

Escola de Tempo Libre ABORDAXE

Listados de ETL Ourense

Abordaxe é unha escola que busca formar a toda aquela persoa que queira desempeñarse no eido do tempo libre. O noso fin último é conseguir que as persoas que se forman connosco adquiran as habilidades e ferramentas necesarias para traballar...

Escola de Tempo Libre CIPRI GOMEZ

Escola de Tempo Libre CIPRI GOMEZ

Listados de ETL Ourense

Escola de Tempo Libre Cipri Gomes Enderezo: R/Benito Vicetto, 8 baixo. 32004 Ourense. Teléfono: 988 225 302 www.fundacionciprigomes.com

Escola de Tempo Libre "ESTOU"

Escola de Tempo Libre "ESTOU"

Listados de ETL Ourense

  A Escola de Tempo Libre Universitaria Campus Ourense e Pontevedra – ESTOU, aposta por poñer en valor a animación sociocultural, en calquera dos seu ámbitos, como un vieiro eficaz para a transformación e dinamización da realidade social e cultural. Entidade Titular: Asociación...

Escola de Tempo libre "XIRXILAR"

Escola de Tempo libre "XIRXILAR"

Listados de ETL Ourense

A Escola de Tempo Libre Xirxilar  naceu co fin de dar resposta as necesidades formativas no eido do tempo libre na cidade de Ourense. Xirxilar ten por obxectivo formar profesionais no tempo libre que poidan preparar, organizar e executar sen risco e con criterio actividades...

Escola de tempo libre 'LIMICORUM'

Listados de ETL Ourense

A Escola de Tempo Libre LIMICORUM xurdiu dende as necesidades que se visualizaron no CDR “O Viso” que foi a matriz de inicio desta escola. Como escoal de tempo libre, pretendemos formar profesionais capacitados e capacitadas para o desenvolvemento das actividades...

Escola de Tempo Libre "BAIXA LIMIA"

Listados de ETL Ourense

A Escola de Tempo Libre BAIXA LIMIA naceu coa fin de poder dar cobertura as actividades formativas relacionadas coa natureza, tendo en conta ademais que nos atopamos no Concello de Muíños, un concello rural que ten parte do seu territorio...

Escola de Tempo Libre 'ANIMACCIÓN'

Escola de Tempo Libre 'ANIMACCIÓN'

Listados de ETL Ourense

A Escola de Tempo Libre ANIMACCIÓN, comezou a súa andaina no ano 2001, e  está situada en Ourense, no barrio do Couto. Entre os seus obxectivos fundamentais están a busca da innovación no eido non formal da educación cara a unha...