Escolas de Tempo Libre de A Coruña

Escola de Tempo Libre Colaxe

Escola de Tempo Libre Colaxe

Listados de ETL A Coruña

QUEN SOMOS?Colaxe leva anos dedicándose ao sector do ocio dende que abriu as súas portas en Laxe, campamentos, eventos, festivais... A escola de tempo libre Colaxe nace co obxectivo de formar ao alumnado co fin de favorecer o seu crecemento, tanto...

Escola de Tempo Libre O Recreo

Escola de Tempo Libre O Recreo

Listados de ETL A Coruña

A Escola de Tempo O Recreo nace con obxecto de ofrecer formación de calidade e especializada no ámbito do lecer e tempo libre e da animación sociocultural. A Escola ten como finalidade: - Atender as demandas formativas en materia de educación non...

Escola de Tempo Libre Illas Atlánticas

Escola de Tempo Libre Illas Atlánticas

Listados de ETL A Coruña

A escola de tempo libre Illas Atlánticas, nace froito do crecemento da empresa Golfiño Xestión de Ocio, S.L., da man das mesmas emprendedoras que en 2006 comezaron a andaina profesional desta empresa, e que levan desde 1997 constituíndo distintas entidades...

Escola de tempo libre Scolé

Escola de tempo libre Scolé

Listados de ETL A Coruña

SCOLÉ era o termo na Antiga Grecia que facía referencia ao ocio, tempo libre, tempo libro: todo aquelo que as persoas aprenden fóra da escola, que non é pouco. SCOLÉ é un equipo multidisciplinar formado por profesionais altamente cualificadas de moi distintos...

Escola de tempo libre Anoando

Escola de tempo libre Anoando

Listados de ETL A Coruña

Escola de tempo libre Anoando  Nº CENSO:  G-87NIF:  G70495684ENDEREZO:  Rúa Granxa do Castiñeiriño, 42. Santiago de CompostelaEMAIL:  anoandoetl@gmail.comESPECIALIDADE DA ESCOLA:   Formación de monitor/a e director/a de actividades de tempo libre e formación específica relacionada co mundo da educación e o...

MUU Escola de Tempo Libre

MUU Escola de Tempo Libre

Listados de ETL A Coruña

A vontade de MUU Escola de Tempo Libre é formar integralmente (intelectual, humana, social e profesionalmente) a persoas que se dedicarán no futuro próximo á educación no eido do lecer e tempo libre, que sexan quen de desenvolver actividades socioculturais...

ESCOLA DE TEMPO LIBRE AVENTEIRA

ESCOLA DE TEMPO LIBRE AVENTEIRA

Listados de ETL A Coruña

As formadoras e formadores de Aventeira Escola cren firmemente no tempo libre educativo e na construción común dun mundo mellor a través da educación non formal. Para Aventeira, o lecer e o tempo libre representan a contorna perfecta para a...

Escola de tempo libre CAPUCHINO

Escola de tempo libre CAPUCHINO

Listados de ETL A Coruña

o   Entidade Titular:  CAPUCHINO o   Enderezo: RÚA SAN AMARO 2-4 ENTRECHÁN B, 15403 FERROL     o   Teléfono de contacto: 690 177 599 o   Enderezo electrónico: inma@kpus.es o   Páxina web: www.capuchinokpus.com o   Redes sociais: instagram o   Redes sociais: facebook o   Catálogo de formación: - Cursos de monitor/a de tempo libre - Monográficos:...

ETL Altair Galiza

ETL Altair Galiza

Listados de ETL A Coruña

A Escola de Educación nos Tempos Libres Altair Galiza (ETL Altair Galiza) recolle a tradición educativa e pedagóxica dos tempos libres representada polo asociacionismo xuvenil, cultural e formativo galego nas pasadas décadas nas súas vertentes de funcionamento estábel, educación en valores...

Escola de tempo libre POLARIS

Escola de tempo libre POLARIS

Listados de ETL A Coruña

Polaris Escola de Tempo Libre nace co fin de proporcionar unha alternativa formativa no eido do tempo libre e de actividades no medio natural. Recollendo a enorme experiencia de Galicia Multigestión Deportiva, Polaris ETL ofrece unha formación específica e de...

Escola de Tempo Libre ABRAIO

Escola de Tempo Libre ABRAIO

Listados de ETL A Coruña

A Escola de Tempo Libre ABRAIO nace coa finalidade de formar a persoas interesadas no ámbito do tempo libre e da educación non formal, atendendo ás demandas e necesidades da contorna. A meta da escola é ofrecer unha formación de...

Escola de Tempo Libre "DAS UTOPIAS"

Escola de Tempo Libre "DAS UTOPIAS"

Listados de ETL A Coruña

A Escola de Tempo Libre DAS UTOPIAS, como o seu propio nome indica é un escola que quere ofrecer unha ampla oferta formativa no tempo libre de carácter sociocultural. Esta escola quere ofrecer a todas aquelas interesadas en formarse unha capacitación para...

Escola de Tempo Libre "DO EUME"

Escola de Tempo Libre "DO EUME"

Listados de ETL A Coruña

A Escola de Tempo Libre DO EUME naceu coa idea de poder formar a persoas profesionais do ocio e do tempo libre, para fomentar nelas o espírito de superación e de reciclaxe continuo e así ter monitores/as e directores/as ben...

Escola de Tempo Libre "ARENARIA"

Escola de Tempo Libre "ARENARIA"

Listados de ETL A Coruña

  A Escola de Tempo Libre ARENARIA e una escola de tempo libre situada na Comarca do Sar (Concellos de Padrón, Rois e Dodro). Está especializada na formación no eido do tempo libre en educación ambiental, divulgación científica ou primeiros auxilios...

Escola de Tempo Libre "CAMPA"

Escola de Tempo Libre "CAMPA"

Listados de ETL A Coruña

A Escola de Tempo Libre Campa fundouse no ano 1992. E unha escola centrada na formación, intervención e xestión, converténdose nunha alternativa consolidada nos distintos sectores da sociedade principalmente no eido do tempo libre. Os cursos, programas e actividades que planifica...

Escola de Tempo Libre "NATURMAZ"

Escola de Tempo Libre "NATURMAZ"

Listados de ETL A Coruña

A Escola de Tempo Libre NATURMAZ ten como principio fundamental constitúir un centro de formación, perfeccionamento e especialización de novas persoas especialistas no eido das actividades de  tempo de lecer e a animación sociocultural. O noso obxectivo é prepraras as persoas que...

Escola de Tempo Libre "HEBE ESCOLA"

Escola de Tempo Libre "HEBE ESCOLA"

Listados de ETL A Coruña

A Escola de Tempo Libre HEBE está especializada en ocio, deporte e saúde. O seu principal obxectivo é formar, perfeccionar e especializar as educadoras e educadores, así como aos monitores e monitoras de tempo libre que se adican ao traballo en...

Escola de Tempo Libre "RECURSOS"

Escola de Tempo Libre "RECURSOS"

Listados de ETL A Coruña

A Escola de Tempo Libre RECURSOS parte dunha filosofía democrática e participativa da intervención, atendendo ás necesidades individuais de cada persoa que decida participar nela. O seu obxectivo principal é cubrir unha necesidade real sobre a formación e reciclaxe en...

Escola de Tempo Libre ACTEX

Escola de Tempo Libre ACTEX

Listados de ETL A Coruña

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ACTEX   Definición, estilo e principios FORMACIÓN INTEGRAL ACTEX, SL., é unha empresa especializada no sector da ensinanza non regrada, dedicada nun principio á promoción, organización e desenvolvemento das actividades extraescolares nos  centros educativos, e amplía o seu campo...

Escola de tempo libre "SCOUT INSIGNIA DE MADEIRA"

Escola de tempo libre "SCOUT INSIGNIA DE MADEIRA"

Listados de ETL A Coruña

A Escola SCOUT INSIGNIA DE MADEIRA está recoñecida oficialmente pola Federación de Scouts–Exploradores de España- ASDE.  A Federación ASDE – Scouts de Galicia – Exploradores de Galicia, ostenta a titularidade legal da ESIM. A finalidade desta Escola no eido da educación non...

Escola de tempo libre UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Escola de tempo libre UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Listados de ETL A Coruña

A Escola de Tempo Libre UNIVERSIDADE DA CORUÑA, pretende ter un perfil enfocado ao aire libre e ao medio ambiente. O seu obxectivo principal non e outro que potenciar a convivencia e a solidariedade entre a mocidade, complementando a formación e...

Escola de tempo libre TEMPUS NARON

Listados de ETL A Coruña

Definición, estilo e principiosPretendemos formar educadores no tempo libre, homes e mulleres, tanto en titulacións oficiais como noutros cursos de programa propio, entre os que adicamos especial atención a aqueles que teñan relación coa atención a colectivos desfavorecidos e, en...

Escola de Tempo Libre 'KELTIA'

Escola de Tempo Libre 'KELTIA'

Listados de ETL A Coruña

A Escola de Tempo Libre KELTIA naceu no ano 1992 no seno do Club deportivo que leva o mesmo nome. O seu obxectivo fundamental é a formación de técnicos/as capacitados/as para traballar no campo do lecer e tempo libre, a actualización...

Escola de Tempo Libre "ICARO"

Listados de ETL A Coruña

A Escola de Tempo Libre ICARO, quere ser una escola que fomente a participación, o pluralismo, a solidariedade e a educación para a paz. Vai promover e apoiar todas aquelas iniciativas encamiñadas a completar e enriquecer o proceso formativo da xuventude...

Escola de Tempo Libre 'FESAN'

Escola de Tempo Libre 'FESAN'

Listados de ETL A Coruña

A Escola de Tempo Libre FESAN, pertence á Fundación de Estudios e Análises (FESAN), entidade sen ánimo de lucro con sede central en Santiago de Compostela, aínda que o seu ámbito de actuación é a nivel da Comunidade Autónoma de...

Escola de Tempo Libre 'DON BOSCO'

Escola de Tempo Libre 'DON BOSCO'

Listados de ETL A Coruña

A Escola de Tempo Libre e Animación Sociocultural Don Bosco ten como finalidade  a formación de diferentes axentes así como a intervención nos eidos do tempo libre e da animación sociocultural respondendo ás necesidades do entorno. Esta escola pertence a federación...

Escola de Tempo Libre 'CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO'

Escola de Tempo Libre 'CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO'

Listados de ETL A Coruña

A Escola de Tempo Libre CÁRITAS desenvolve as súas actividades dentro de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, sendo esta unha organización non gobernamental sen ánimo de lucro que actúa fundamentalmente no eido da acción social. O seus obxectivos principais son:...

Escola de Tempo Libre 'ANA MOGAS'

Listados de ETL A Coruña

A Escola de Tempo Libre ANA MOGAS é una escola de orixe franciscana, que pretende estar ao servizo da sociedade a través dunha proposta educativa que inclúe no seu desenvolvemento a procura de formar persoas fraternas, defensoras da vida, creativas...

Escola de Tempo Libre "CRUZ VERMELLA XUVENTUDE GALICIA"

Escola de Tempo Libre "CRUZ VERMELLA XUVENTUDE GALICIA"

Listados de ETL A Coruña

A Escola de Tempo Libre CRUZ VERMELLA XUVENTUDE GALICIA é un centro aberto, plural e articipativo para a formación, preparación, especialización e actuación de todas aquelas persoas que vaian desenvolver unha labor dentro do ámbito do ocio e tempo libre ou da...