Formación e axudas

Bolsas


Ofertas de bolsas

 

      Aloxamento para estudantes


Oferta de aloxamento para estudantes

Axudas


Consulta as axudas e bolsas da DXXV

  • Axudas ás entidades locais para para a promoción da información xuvenil e para a realización de actividades dirixidas á xuventude no ámbito da educación non formal e da participación (Consulta aquí a convocatoria do DOG)

 

Educación non universitaria


 

Estudos de FP:

   Réxime ordinario, grao profesional básico, grao medio e grao superior:

   Clasificada por familia profesional e ciclo formativo

   Clasificada por provincia e concello

   Réxime das persoas adultas na modalidade presencial:

   Clasificada por familia profesional e ciclo formativo

   Clasificada por provincia e concello

  Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia:

   Clasificada por familia profesional e ciclo formativo

   Clasificada por provincia e concello

   Oferta de prazas para formación profesional dual:

   Clasificada por familia profesional e ciclo formativo

   Clasificada por provincia e concello

   Oferta de prazas para os módulos correspondentes a programas formativos básicos:

   Oferta de programas formativos básicos por familia profesional e ciclo formativo

   Oferta de programas formativos básicos por provincia e concello

   Oferta de prazas para probas libres de ciclos formativos:

   Relación de ciclos e prazas obxecto de esta convocatoria 

 

Folletos informativos da FP en Galicia: http://www.edu.xunta.es/fp/folletos-informativos-fp

  
Oferta de Formación Profesional en España:  Ciclos formativos en España

 

Ensinanzas de réxime especial:

Ensinanzas deportivas
Ensinanzas de danza
Ensinanzas de conservación e restauración de bens culturais
Ensinanzas de idiomas de réxime especial
Ensinanzas deportivas
Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño
Ensinanzas superiores de arte dramática
Ensinanzas superiores de deseño
Ensinanzas de música

 

 

Educación Universitaria


Se queres acceder á universidade e tes dúbidas acerca da carreira que queres escoller, ou non sabes en qué consisten as probas de acceso, infórmate neste apartado das tres Universidades galegas e das titulacións dispoñibles.

Acceso á Universidade

Titulacións que se imparten nas Universidades de Galicia

Aloxamento para estudantes

 

Oferta universitaria en toda España:  Titulacións Universitarias en España

 

 

Estrutura dos sistemas educativos en Europa


http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Spain#University

 

Programa de cursos de idiomas no estranxeiro 2014

Desde 2015 non se convocan estes cursos. No seguinte enlace podes consultar os cursos anteriores por si te interesa ver Escolas que imparten idiomas no estranxeiro.


cursoIdiomas2014A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado en colaboración cos organismos de xuventude das comunidades autónomas de A Rioxa, Andalucía, Canarias, Castela e León, Cidade Autónoma de Ceuta, Estremadura, Illas Baleares, Madrid, Murcia, Navarra e Valencia, pon en marcha o programa de CURSOS DE IDIOMAS NO ESTRANXEIRO 2014.

Convocatorias anteriores


Aquí poderás encontrar a información sobre os programas de anos anteriores