Formación e axudas

  4

 

 

 

        Ofertas de bolsas

Bolsas da Xunta de Galicia

Bolsas do Estado

Bolsas no estranxeiro

 

 3

 

 

 

   Oferta de aloxamento para estudantes

   Aloxamento para estudantes                                                                                 

 
 

   2

 

 

 

   Estudos de FP:

   Réxime ordinario, grao profesional básico, grao medio e grao superior:

       Clasificada por familia profesional e ciclo formativo

       Clasificada por provincia e concello

   Réxime das persoas adultas na modalidade presencial:

       Clasificada por familia profesional e ciclo formativo

       Clasificada por provincia e concello

  Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia:

       Clasificada por familia profesional e ciclo formativo

       Clasificada por provincia e concello

   Oferta de prazas para formación profesional dual:

       Formación profesional dual en Galicia

   Oferta de prazas para os módulos correspondentes a programas formativos básicos:

       Oferta de programas formativos básicos por familia profesional e ciclo formativo

       Oferta de programas formativos básicos por provincia e concello

  

Oferta de ciclos formativos en centros privados: https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/BuscaCentros.do

 

Folletos informativos da FP en Galicia: http://www.edu.xunta.es/fp/folletos-informativos-fp

  
Oferta de Formación Profesional en España:  Ciclos formativos en España

 

Ensinanzas de réxime especial:

Ensinanzas deportivas
Ensinanzas de danza
Ensinanzas de conservación e restauración de bens culturais
Ensinanzas de idiomas de réxime especial
Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño
Ensinanzas superiores de arte dramática
Ensinanzas superiores de deseño.   Folleto informativo
Ensinanzas de música

 

Probas para acceder ás ensinanzas artísticas superiores de deseño 

Modelos de Probas substitutivas do título de Bacharelato para acceder ás ensinanzas Artísticas Superiores e aos ciclos de Artes Plásticas e Deseño e de Ensinanzas Deportivas de grao superior.

Proba específica de acceso ás ensinanzas superiores en DESEÑO 

 

Educación a distancia para adultos

 

1

 

 

 

Se queres acceder á universidade e tes dúbidas acerca da carreira que queres escoller, ou non sabes en qué consisten as probas de acceso, infórmate neste apartado das tres Universidades galegas e das titulacións dispoñibles.

Acceso á Universidade. ABAU

Titulacións que se imparten nas Universidades de Galicia

Titulacións impartidas pola Universidade de Santiago de Compostela

Titulacións impartidas pola Universidade de Vigo

Titulacións impartidas pola Universidade da Coruña

Estudos Universitarios a distancia UNED

 

Oferta universitaria en toda España:  Titulacións Universitarias en España

 

Guía de estudos superiores de Galicia editada pola Voz de Galicia:  https://estudiarengalicia.lavozdegalicia.es/

 

 

Estrutura dos sistemas educativos en Europa


Sistemas educativos en Europa

Estudar en Europa

Eurídice: políticas educativas europeas