Emancipación xove

Dende xuventude.xunta.es queremos axudarche no proceso da túa emancipación.

Se non sabes por onde comezar, onde buscar un piso axeitado ás túas posibilidades ou como conseguir o teu primeiro emprego, afonda na nosa web. En colaboración co injuve (Instituto de la Juventud), organismo público adscrito ao Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, xuventude.xunta.es móstrache todas as oportunidades dispoñibles para tomar as rendas da túa vida.

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021  

Axudas para o fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación (ata o 31 de xullo de 2017)

Axudas para a creación de empresas de agricultores mozos de agricultores mozos (ata o 29 de abril de 2017)

Subvencións ao emprego autónomo e á contratación indefinida (ata o 30 de setembro de 2017)

Axudas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais (ata o 2 de maio de 2017)

Microcréditos Injuve 

As competencias claves: un requisito para os certificados de profesionalidade 

Axudas para prácticas en empresas 2016 (ata o 15 de novembro de 2016)

Programa de fomento e consolidación do emprego da mocidade 2016 (ata o 30 de setembro de 2016)

Bolsas e axudas para participar en accións formativas para persoas desempregadas (ata o 15 de decembro de 2016)

Promoción do emprego autónomo de persoas  inscritas en Garantía Xuvenil (ata o 30 de setembro de 2016)

Incentivos á contratación das persoas mozas inscritas en Garantía Xuvenil (ata o 30 de setembro de 2016)

Plan de emprego xuvenil. Infórmate

Guia de orientación laboral para favorecer o regreso da xuventude emigrante

Sistema nacional de garantía xuvenil e outras medidas para favorecer a ocupación

Portal de emprego da Xunta de Galicia

Servizo público de emprego de Galicia

Novo portal de Emprego do Estado

Programa Garantía Xuvenil

Programa Integral de Cualificación e Emprego (PICE)

Axudas concedidas en 2015 a empresas para contratación de mozas e mozos a través de Garantía Xuvenil