aula naturalezaO Ministerio de Educación convoca 400 axudas para parrticipar no programa "Aulas da Natureza" durante 2016.

Beneficiarios.
Alumnado que non presente necesidades educativas especiais: Estar a cursar 5º ou 6º curso de Educación Primaria ou 1º de Educación Secundaria Obrigatoria e ter unha idade comprendida entre os 11 e 13 anos a data 31 de decembro de 2016.
Alumnado que presente necesidades educativas especiais: ter unha idade comprendida entre os 11 e 16 anos a data 31 de decembro de 2016.
(Previamente, os alumnos achegarían aos seus centros educativos a documentación necesaria antes do día 10 de maio).

Oprazode presentación de solicitudes estará aberto ata o 17 de maio de 2016.

Máis información no BOE do 30 de abril de 2016 e en http://www.educacion.es/