Formación práctica (63)

A Fundación SEPI, F.S.P., de conformidade cos termos do convenio subscrito co Consorcio de Compensación de Seguros, E.P.E., convoca 11 bolsas no sétimo proceso desta edición do Programa, que ten como finalidade facilitar períodos de formación práctica aos bolseiros e bolseiras, en centros do Consorcio baixo a supervisión de titores e titoras idóneos. A incorporación das persoas beneficiarias das bolsas está prevista, en principio, para o 8 de xaneiro de 2024.
As bolsas desenvolveranse nas delegacións do Consorcio en:
Madrid (8 bolsas)
Santa Cruz de Tenerife (1 bolsa)
Valladolid (1 bolsa)
Zaragoza (1 bolsas)
As entrevistas realizaranse de forma telemática.
As solicitudes deberán ser realizadas exclusivamente cumprimentando o formulario establecido para o efecto na páxina web da Fundación.

Requisitos
Persoas mozas tituladas universitarias ou de formación profesional de grao superior, así como a persoas estudantes de enxeñería superior ou de máster que teñan aprobadas todas as materias da carreira, a excepción do proxecto de fin de carreira.

O prazo de recepción de solicitudes remata o Domingo 15 de outubro de 2023.

Máis información
https://www.fundacionsepi.es/ 
Bases 
becas@fundacionsepi.es 

Prácticas IAESTE

Set 20, 2023
Prácticas IAESTE
 
IAESTE, a Asociación Internacional para o Intercambio de Estudantes por Experiencia Técnica, ofrece oportunidades profesionais centradas na carreira en todo o mundo para adquirir experiencia e aumentar a empregabilidade dos mozos.
 
Quen pode solicitar
Como a solicitude implica os Comités Nacionais de IAESTE, é necesario residir nun país onde IAESTE estea presente.
 
As áreas de práctica inclúen:
-informática e ciencias da computación
-química, ciencia dos materiais e enxeñaría química
-enxeñaría Mecánica
-enxeñería civil, xeoloxía e minaría
-arquitectura
-matemáticas e estatística
-física
-negocios, xestión e mercadotecnia
 
Condicións:
-as prácticas son remuneradas
-a duración habitual é de entre 8 e 52 semanas
-os prazos e requisitos varían segundo o posto.
-ten en conta que poden ser necesarias determinadas tarifas
 
Como aplicar:
-busca as túas prácticas
-rexistrar na plataforma de intercambio
-póñase en contacto coa súa oficina nacional para comunicarlles que se rexistraches xunto co número de referencia das prácticas á que desexa solicitar.
-mantéñase en contacto co seu Comité Nacional que o guiará durante o proceso.
 
 
A data límite indicada é a data límite para presentar a candidatura (o conxunto completo de documentos necesarios), NON a data límite para as solicitudes,
así que asegúrese de poñerse en contacto co seu comité nacional o antes posible para informarlles que quere presentarse.
Bolsas de xornalismo ”A Caixa” e Axencia EFE para a realización de prácticas formativas
 
ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Axencia EFE e Fundación "A Caixa"
 
DESTINATARIOS:
Alumnos/as do último ano do Grao de Xornalismo e/o Comunicación Audiovisual de universidades españolas.
 
MÁIS INFORMACIÓN:
A Fundación ”a Caixa” e a Axencia EFE convocan 12 bolsas dirixidas a alumnos de último curso de Xornalismo ou Comunicación Audiovisual de universidades españolas para realizar 18 meses de prácticas formativas na Axencia EFE.
 
LIGAZÓNS EXTERNAS: 
 
Bolsas GLOBAL TRAINING: Bolsas para realizar prácticas no estranxeiro
 
CONVOCANTE
SPRI-Axencia Vasca de Desenvolvemento Empresarial
 
DESTINATARIOS
Titulación universitaria superior de grao ou formación profesional de grao superior obtida con anterioridade á finalización do proceso selectivo.
Contar cun nivel de inglés B1 (para Formación Profesional de Grao Superior) e nivel B2 (para titulados Universitarios).
Valoraranse tamén os teus coñecementos do idioma do país de destino.
Non ter cumpridos 30 anos o 1 de xaneiro do ano da convocatoria.
Ter veciñanza administrativa na Comunidade Autónoma do País Vasco con antigüidade superior aos 12 meses inmediatamente anteriores á apertura de prazo de presentación de solicitudes, ou de 5 anos continuados ao longo dos 10 anos inmediatamente anteriores.
Non ser beneficiario ou beneficiaria de ningunha outra axuda ou bolsa dirixida a titulados e tituladas universitarias que teña un obxecto formativo similar e que, no seu itinerario, posibilitasen realizar prácticas no exterior de duración igual ou superior a 6 meses en empresas ou organismos internacionais.
Adecuarse ao perfil requirido pola empresa ou organismo no que realizarás as prácticas.
 
MÁIS INFORMACIÓN
Global Training oferta 500 prazas para adquirir unha experiencia única no estranxeiro.
As prácticas para realizar constan dunha duración mínima de 6 meses, podendo estenderse ata 12 meses.
Impártense 40-60 horas de formación previa.
Dotación de 1.635€ ao mes durante 6 meses.
 
LIGAZÓNS EXTERNAS: 

Programa de bolsas MSD & FVE 2023, estudantes de veterinaria
 
Información
MSD Animal Health e FVE comprométense cos estudantes de veterinaria ao outorgar 68 bolsas de 2.500 USD$ a estudantes de veterinaria (matriculados no 3 ° , 4 ° e 5 ° ano (a partir de outubro de 2023) da rexión europea, que estuden medicina veterinaria nunha establecemento membro da Asociación Europea de Establecementos para a Educación Veterinaria – EAEVE co estado de aprobación, condicionalmente ou pendente de acreditación ou acreditado.
 
A bolsa ten como obxectivo mellorar a experiencia académica e o progreso tendo en conta o mérito, a necesidade financeira e a diversidade xeográfica.
 
Prazo de solicitude: 30 de outubro de 2023
 
Convoca
MSD Animal Health e FVE
 
Requisitos
Non ser beneficiario de ningunha bolsa previa de MSD/FVE; estudantes de veterinaria de 3 ° a 4 ° e 5 ° ano;
Actualmente rexistrado e acreditado nun establecemento veterinario recoñecido no seu país (un establecemento veterinario membro da Asociación Europea de Establecementos para a Educación Veterinaria - EAEVE - a partir de outubro de 2023) co estado de acreditación aprobada-acreditada-condicionalmente/pendente;
Cidadán dun país europeo.
 
Dotación
Bolsas de 2.500 USD$ a estudantes de veterinaria.
 
Ligazóns externas:
 
Axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo (FCT) ou Fp Dual
 
INSCRICIÓNS:
1º prazo: até o 28 de setembro de 2023.
2º prazo: do 16 de outubro ao 16 de novembro de 2023.
 
REQUISITOS:
Alumnado matriculado en centros públicos de Galicia e, no caso dos centros privados, o alumnado matriculado en ensinanzas concertadas coa Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, cursos de especialización, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos ou algún ciclo formativo de FP Dual.
O alumnado que concorra a esta convocatoria de axudas deberá rematar o período de formación práctica en centros de traballo ou FP Dual antes do 31 de decembro de 2023.
 
REMUNERACIÓN / DOTACIÓN:
Alumnado que realice a FCT ou a FP Dual dentro do territorio español
En Galicia: até 375€ cando se cumpran as seguintes condicións: o concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello do centro educativo. O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello de residencia do/a alumno/a durante o período de realización da FCT ou da FP Dual.
Fóra de Galicia: 200€ aínda que realice a FCT ou a FP Dual en varios centros de traballo.
Alumnado que realice a FCT ou a FP Dual fóra do territorio español
 
Unión Europea (contía base e contía por semana):  
a) Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Malta, Romanía: 120€. 72€. 
b) Alemaña, Bélxica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Portugal, República Checa: 180€. 120€ 
c) Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Suecia: 240€. 150€
Non integrados na Unión Europea (contía base e contía por semana): 
a) Europeos 180€. 120€. 
b) Outros continentes 240€. 150€.
 
 
PÁXINA WEB:
www.edu.xunta.gal/fct
 
CONTACTO:
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade. Xefatura Territorial da Coruña
Edif. Servizos Múltiples, R/Vicente Ferrer, 7º andar. 15008- A Coruña
tel.: 981 184 701
www.instagram.com/fpgalicia
www.facebook.com/fpgalicia
www.youtube.com/fpgalicia
 
Publicación: DOG 28/08/2023
 
Sede electrónica Xunta (sede.xunta.gal): procedemento ED202A

Estas prácticas realizaranse nunha empresa moi dinámica ocupada con proxectos de diferentes escalas nos campos da arquitectura, o urbanismo e a arquitectura da paisaxe. Os proxectos actuais céntranse en museos, proxectos de paisaxe e ecoturismo.

O período mínimo deste proxecto é de 6 meses, comezando inmediatamente.

Daranse 400€ ao mes pola realización das prácticas, ademais de facilitar a comida todos os días que vaia á empresa.

Requisitos:
Persoas responsables, comprometidas, dinámicas e inspiradas que desexen aprender moito e participar en proxectos, estudos, investigacións, publicacións e concursos internacionais.
Afinidade co traballo a realizar.
Moi boas habilidades gráficas e de presentación e interese en proxectos internacionais.
Nivel alto de manexo de Autocad, Photoshop, Sketch-up e Lumion.
Falar, ler e escribir en inglés.

Prezo
350€

Máis información https://www.yeseuropa.org/

O Programa de Prácticas da Organización para a Seguridade e a Cooperación en Europa (OSCE) ofrece aos bolseiros a oportunidade de desenvolver as súas capacidades e adquirir experiencia, aumentando así as súas perspectivas de emprego e proporcionándolles unha experiencia de aprendizaxe intercultural.

A OSCE ofrece un número limitado de prazas para bolseiros que se cobren en función das necesidades do momento e das instalacións dos distintos Departamentos. As prácticas adoitan durar entre dous e seis meses e teñen lugar ao longo de todo o ano.
As prácticas da OSCE non son remuneradas. Con todo, os candidatos seleccionados que non residan no lugar de destino poden ter dereito a unha compensación parcial dos seus gastos de manutención.

Os bolseiros poden axudar e apoiar o traballo das seguintes oficinas da OSCE:
Secretaría da OSCE, Viena;
Oficina do Representante para a Liberdade dos Medios de Comunicación, Viena;
Alto Comisionado para as Minorías Nacionais, A Haia;
Presenza da OSCE en Albania;
Misión da OSCE en Bosnia e Hercegovina;
Misión da OSCE en Kósovo;
Misión da OSCE en Skopje;
Misión da OSCE en Moldova (requírense coñecementos de ruso ou romanés);
Misión da OSCE en Serbia;
Coordinador de Proxectos da OSCE en Ucraína;
Centro da OSCE en Bishkek;
Oficina da OSCE en Dushanbe.
As institucións e operacións sobre o terreo que non figuran na lista anterior non aceptan actualmente solicitudes de prácticas.

Requisitos
Estudantes de último curso de ensino superior (universidade ou outra institución acreditada) a nivel de grao ou posgraduado; ou recentemente graduados ou posgraduados, é dicir, nos dous anos seguintes á súa gradación.
Ser capaz de adaptarse a unha contorna de traballo internacional e multicultural.
O límite máximo de idade para os candidatos é de 30 anos e requírese un bo coñecemento práctico do inglés, tanto oral como escrito, así como coñecementos informáticos.
Ademais destes requisitos mínimos, algunhas operacións sobre o terreo poden requirir coñecementos de ruso ou requisitos adicionais, que se indicarán no anuncio de vacante.

Presentación de solicitudes
As solicitudes deberán presentarse contestando a unha oferta de vacante específica na institución ou proxecto sobre o terreo na que o solicitante desexe traballar, cumprimentando o formulario de solicitude en liña, escribindo un breve ensaio de motivación no campo "Carta de presentación" e enviándoo en liña.

Máis información https://osce.org/

O Banco Europeo de Investimentos ofrece prácticas a titulados universitarios. O Banco Europeo de Investimentos (BEI) é a institución de financiamento da Unión Europea. A súa misión é contribuír á integración, ao desenvolvemento equilibrado e á cohesión económica e social dos países membros.

Os departamentos do BEI contratan a bolseiros ben cualificados para realizar un período de prácticas dende un a cinco meses seguindo un programa de formativo definido, principalmente nas áreas de finanzas, auditoría, economía, enxeñería e secretaría xeral.
O número de períodos de prácticas no Banco é moi limitado e concíbese en función das necesidades dos departamentos, que tamén determinan a duración do período de prácticas.
Os asesores de formación designados polos departamentos de acollida orientarán aos bolseiros nos seus programas de traballo e encargaranse de supervisar a súa formación.
Poderá concederse unha asignación aos bolseiros. O Director de Recursos Humanos determinará a súa contía. Os candidatos discapacitados poderán recibir unha asignación suplementaria.

Requisitos:
Ter a nacionalidade dalgún dos Estados membros ou dos países candidatos cuxas negociacións de adhesión comezasen.
Posuír un profundo dominio dunha das linguas de traballo internas do Banco (francés/inglés).
Darase preferencia aos candidatos que terminen ou inicien un curso sobre a integración europea ou un ámbito relacionado coas actividades do BEI en canto institución de financiamento da Unión Europea.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 22 de decembro de 2023.

Máis información https://www.eib.org/

A Autoridade Bancaria Europea (ABE) é unha autoridade independente da UE que traballa para garantir unha regulación e supervisión prudencial eficaz e coherente en todo o sector bancario europeo. Os seus obxectivos xerais son manter a estabilidade financeira na UE e salvagardar a integridade, eficiencia e funcionamento ordenado do sector bancario.

Cada ano, a Autoridade Bancaria Europea ofrece diferentes períodos de prácticas na súa sede de París.
Os bolseiros reciben unha bolsa mensual de 1827,14 EUR; a duración das prácticas é de 6 meses con posibilidade de prórroga.

Destinatarios:
Titulados universitarios recentes, que finalizasen os seus estudos como máximo cinco anos antes da data límite para a presentación de candidaturas.
Nacionais dos Estados membros da Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega e os países candidatos á adhesión.
Contar con moi bos coñecementos de inglés, por ser a lingua oficial de traballo da ABE.

Presentación de solicitudes:
Os solicitantes deben enviar a súa solicitude en inglés a EBA-Traineeship-Applications@eba.europa.eu, indicando o número de referencia do posto de prácticas que solicitan e engadir o seu nome e apelidos no asunto do correo electrónico e incluír os seguintes documentos:
un CV en formato Europass
unha carta de motivación
un cadro de criterios de admisibilidade cumprimentado, datado e asinado
copias dos diplomas (ou certificados pertinentes) de todos os estudos universitarios e de posgraduado declarados no CV.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 23 de decembro de 2023.

Máis información https://www.eba.europa.eu/