Outros cursos (144)

A Fundación de Axuda contra a Drogadicción (FAD) pon en marcha unha nova edición do proxecto Work in Tech, que ofrece 400 bolsas para mozas e mozos de 18 a 35 anos que queiran formarse en competencias dixitais que lles abran camiño a desenvolverse profesionalmente en contornas dixitais.

Work in Tech é un programa especial para mozos de 18 a 35 anos que nace dentro de INCO Academy como programa de capacitación para empoderar ás persoas dotándoas de habilidades dixitais para profesionalizar os seus perfís e así preparalas para as carreiras máis demandadas do futuro do traballo, eliminando as barreiras socio-económicas e reducindo así a alta taxa xuvenil que en países como España alcanza o 52.7% na poboación activa menor de 30 anos, onde os colectivos con maior risco de exclusión poidan así ter acceso a recursos formativos.

As bolsas gratuítas son para formación en UX (Deseño de experiencia de usuario), Data Analysis (Análise de datos), Project Management (Xestión de proxectos), Marketing dixital e comercio electrónico, Cybersecurity (Ciberseguridade), Automatización de TI con Python e IT Support, con Certificado Profesional de Google e convérteche no talento máis demandado do futuro do traballo.

https://workintech.campusfad.org/ 

AFD: Vixilancia, Seguridade privada e Protección de persoas
 
CANDO: Dende o 17/04/2023 ata o 20/07/2023
 
HORARIO: De luns a venres, de 09.00 h. a 14.00 h.
 
DURACIÓN: 348
 
PREZO: Gratuíto
 
REQUISITOS:
Atoparse en situación de demandante de emprego.
Titulación. Deberás reunir algún dos seguintes requisitos:
Estar en posesión do título de graduado ou graduada en educación secundaria obrigatoria.
Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo ou módulos formativos e/ou do certificado de profesionalidade ao que desexa acceder.
Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional.
Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio, ou ben superar as correspondentes probas de acceso convocadas polas adminis­tracións educativas.
Superar a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos ou 45 anos.
Superar as competencias clave de nivel 2.
 
PÁXINA WEB:
Curso Vixilancia, Seguridade privada e Protección de persoas
 
CONTACTO:
CIS Formación Especializada Seguridade e Saúde
Rúa Francisco Tettamancy, 25-27 A Coruña
Tel.: 981 169 287
www.centrocis.es
 
Curso online de Cooperativas de Plataformas Dixitais da Universidade de Mondragón.
 
Aprenderás a xerar proxectos de cooperativas de plataforma, a tomar consciencia sobre o capitalismo de plataforma e coñecerás o modelo de traballo asociado.
Inicio: 27 de marzo de 2023
Fin: 19 de xuño de 2023.
Curso Online con seguimento e sesión semanal síncrona.
Prezo: 150 €, con todo, hai un prezo reducido de 40 €  porque se busca que este curso sexa o máis inclusivo posible, e para aquelas persoas que poidan ter dificultades de acceso existe a opción de acollerse á matrícula reducida.
Diploma: ao completar o curso recíbese un diploma expedido por Mondragon Unibertsitatea.
 
Webinar de presentación o 13 de marzo
 
 
Tamén contas con información do Curso na Unión de Cooperativas Galegas EspazoCoop:
En Galicia podes informarte e contactar a través da Unión de Cooperativas EspazoCoop, no telf. 986 866 149 e no correo electrónico teresa@espazo.coop (Teresa Balado).
 
 

A Rede de Centros para a Modernización e a Inclusión Tecnolóxica (Rede CeMIT) é unha iniciativa posta en marcha pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) da Xunta de Galicia, que actualmente forma parte da Estratexia Galicia Dixital 2030.

Desde 2016, a Rede CeMIT tamén forma parte do Plan de Inclusión Dixital de Galicia como un dos proxectos crave que asentaron as bases para definir a nova estratexia de inclusión dixital da comunidade e que ten como fin situar a Galicia como unha rexión intelixente de referencia en Europa, onde o uso das tecnoloxías dixitais contribúa a aumentar a calidade de vida e o desenvolvemento sostible nas súas tres vertentes: social, económica e medio ambiental.

A Rede conta coa colaboración de 91 concellos e está integrada por 97 aulas equipadas con última tecnoloxía, Internet e sistemas de videoconferencia, de tal maneira que todo galego/a ten unha aula a media hora de distancia do o seu fogar.

Que servicios se ofrecen?

Cursos
Os cursos impártense en dúas modalidades: presenciais nas aulas da Rede ou en teleformación desde a túa casa.
Formación presencial nas aulas da Rede CeMIT: cada aula conta coa súa propia programación formativa en alfabetización dixital.
Formación on-line: dispoñible na plataforma de formación virtual EMA, o Moodle dá Rede CeMIT. Esta formación permitirá aos cidadáns realizar actividades formativas desde calquera punto con acceso a Internet e complementar a formación impartida nas Aulas CeMIT.

Charlas e xornadas
A través das aulas da Rede tamén poderás asistir a charlas e actividades relacionadas coas novas tecnoloxías impartidas por entidades colaboradoras e organismos recoñecidos como o Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG).

Aula Aberta
Os centros da rede tamén son Aulas Abertas, espazos nos que poderás acceder libre e @gratuitamente á utilización das aulas, dentro dun horario establecido, onde se conta co apoio e asesoramento dos Axentes TIC.

Cada aula conta coa súa propia programación formativa e para matricularte unicamente é necesario que sexas usuario/a da Rede CeMIT. Se aínda non o es, podes darte de alta aquí. 

Tamén podes consultar as actividades e obradoiros ofertados: https://cemit.xunta.gal/gl

Páxina web CEMIT | Alta novo/a usuario oficinacemit@xunta.gal | Tlf.: 981 957 136

 

Aberta a inscrición no curso de transporte sanitario dirixido a persoas en situación de desemprego, financiado pola Xunta de Galicia a través da Consellería do Emprego e Igualdade.

Datas
Inicio: 30/01/2023
Fin: 17/07/2023
Límite de matriculación: 20/01/2023

Lugar de impartición: Centro de Formación A Coruña Rúa Médico Devesa Nuñez, 1, 15008 A Coruña

Duración
418 horas teóricas.
160 horas prácticas.
De luns a venres de 16:00-21:00 hrs.

Requisitos
Dirixido a: Curso para desempregados rexistrados no INEM.
Ter 4º da ESO, FP1, Ciclo Medio, 2º BUP ou Certidficado de profesionalidade Nº 1.

Finalizado o curso dotarase ao alumnado dun certificado de profesionalidade o cal habilita aos alumnos para a condución e mantemento de transporte programado.


Páxina web | Formulario de inscricióncentrodeformacion@cruzroja.es | Tlf.: 981221000

A Deputación da Coruña colabora no proxecto "Reto Empleo 30 días" impulsado por Eva Porto, psicóloga especialista en recursos humanos.
 
O proxecto ten por obxecto acadar que as persoas participantes consigan un emprego no prazo de 30 días a través da realización dunha serie de retos diarios.
 
Durante os primeiros 30 días de xaneiro as persoas participantes recibirán no seu enderezo electrónico pequenos desafíos que lles guiarán na súa procura de emprego. Neles afondarase en todos os aspectos esenciais para ter éxito na procura de emprego: currículum, entrevistas de traballo, LinkedIn, portais de emprego, etc. Ademais contarase coa participación de empresas como Endesa, Michael Page, Accenture, JD Sport, Sprinter, Minsaint, ... que irán publicando as súas vacantes a través dos distintos retos.
 
As inscricións realizaranse a través da seguinte páxina web: https://evaporto.com/reto-empleo-30-dias/

A Escola de Organización Industrial e Fundación Generation Spain co cofinanciamento do Fondo Social Europeo a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, ofertan un programa formativo gratuíto, enfocado ao emprego, no que se dotará aos participantes das habilidades técnicas e profesionais necesarias para incorporarse a un equipo de automatización de procesos.

En que consiste RPA?

É un sistema de automatización de procesos, tecnoloxía de rápido crecemento que permite ás empresas implementar sistemas de software intelixentes ou ¨robots¨ de software, que imitan as accións dos usuarios humanos. Pódese instaurar nunha ampla gama de industrias, nas que as persoas realizan tarefas repetitivas de gran volúmen, liberando a estas para que poidan realizar tarefas de maior valor.

Duración: 10 Semanas.

Formato: Presencial Virtual co profesor en directo. Clases de luns a venres. Horario de mañá 9.00 – 15.00 e titorías individuais e grupais algunhas tardes. Data de inicio o 30 Xaneiro 2023.

Requisitos
Ter entre 18 e 29 anos
Ser beneficiario do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil
Titulación mínima recomendada: FP superior ou universidade
Dispoñer de equipo informático con micrófono-altofalante incorporado e boa conexión a internet, recomendable con cámara para as sesións en liña

Finalizada esta formación farase entrega dun diploma: Robotic Process Automation

 

Páxina web

 

O Concello da Coruña, a través da Concellería de Emprego, oferta un novo curso de formación en Big Data, gratuíto para persoas desempregadas. No marco do programa 'Actualízate', impartirase un curso en Big Data no Centro Municipal de Emprego dos Rosales co obxectivo de facilitar o acceso a persoas desempregadas a postos de traballo que dispoñan dunha estratexia de transformación dixital.

Este curso é froito do convenio asinado coa UTE Innova Next, SLU e The Valley Digital School SL para o desenvolvemento da formación para o emprego e intermediación no sector da tecnoloxía e a comunicación, avanzando no obxectivo do Goberno de Inés Rey de dar formación en sectores con alta demanda de persoal cualificado.

O programa conta con 253 horas de formación gratuítas que se desenvolverán entre o 19 de xaneiro e o 17 de febreiro de 2023, en horario de 9.00 a 18.00 horas. Ademais da formación específica sobre Big Data, o curso complétase con 12 horas de orientación laboral por persoa en formación xunto cun compromiso de inserción laboral de seis meses para un mínimo do 25% do alumnado que finalice o programa.

As persoas interesadas xa poden realizar a súa inscrición a través da web www.actualizateprograma.es. Pode inscribirse calquera residente no municipio da Coruña en idade de traballar demandante de emp, rego no Servizo Público de Emprego de Galicia. 

 

Máis información

Páxina web

Formulario de inscrición

A Escola de Organización Industrial e Fundación Generation Spain, ofrecen a posibilidade de formarte en competencias para facilitar a procura de emprego e de forma gratuita, grazas a que está cofinanciado polo Fondo Social Europeo a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil. Sen necesidade de coñecementos previos, este é un programa formativo, enfocado ao emprego, no que desenvolverás todas as habilidades técnicas e profesionais necesarias para incorporarte a un equipo de automatización de procesos.

Este programa impartirase en formato presencial virtual en quenda de mañá e con formación síncrona co profesor en directo.
A data de inicio da formación é o 23 de Xaneiro de 2023, cunha duración de 16 semanas.

Requisitos
Estar desempregado e rexistrado no Sistema de Garantía Xuvenil
Ter entre 18 e 29 anos
Estudos mínimos recomendados de formación profesional e universidade
Dispoñibilidade completa con alta esixencia de estudo
Necesario dispoñer de computador de mesa ou portátil con procesador i5, 8GB RAM e micrófono-altofalante incorporado.
Dispoñer de equipo informático con micrófono-altofalante incorporado e boa conexión a internet (ADSL, fibra ou equivalente), recomendable con cámara para as sesións en liña

Finalizada a formación farase entrega dun diploma de Programación Web.

 

Máis información

Páxina web

Formulario inscrición 

O Concello de Cangas a través das Concellerías de Servizos sociais, Igualdade e a de Xuventude e Voluntariado, ten previsto realizar nos meses de decembro e xaneiro, en colaboración coa Fundación Esplai, un proxecto para promover que as nenas e adolescentes tamén elixan vocacións relacionadas coa Ciencia e a Tecnoloxía.

Este programa de capacitación inclúe formación intensiva no ámbito da programación, a resolución de problemas a través da Intelixencia Artificial e a Nube e capacitación sobre ODS e os retos da Axenda 2030. Non son necesarios coñecementos previos en programación.

A formación ten un total de 35 horas divididas en 5 módulos:

- Introdución á programación básica con Python - Intelixencia artificial e aprendizaxe autónomo - ODS, Axenda 2030 e aplicacións éticas da IA - Creación dun espazo web interactivo - Competencias transversais, desenvolvemento do proxecto grupal e implementación.

O prazo de inscrición está aberto do día 05 ata o 16 de decembro de 2022. As prazas son limitadas, polo que as prazas destinaranse en función da orde de inscrición na Casa da Xuventude 986392171 xuventude@cangas.gal. Débese entregar o consentimento expreso das familias xa que está dirixido a mozas de 12 a 17 anos.

 

Páxina web | Consentimento para participar no curso