Novas e actividades (988)

España sitúase á cabeza do Informe PISA en competencia global, que inclúe empatía, respecto e interese polo resto do mundo. C 62R

 

O alumnado español é o máis respectuoso con persoas doutras culturas, segundo o informe PISA 2018 sobre competencia global, e a mocidade galegos están na cabeza do país. O rendemento de España nesta competencia, que avalía a capacidade para desenvolverse nun mundo interconectado, supera en 13 puntos a media da OCDE. O alumnado español (especialmente elas) son tamén o que se mostra máis capaz de adaptarse aos cambios culturais.

O Informe PISA mide, ademais das competencias en Lectura, Ciencias e Matemáticas, outras cuestións igualmente importantes para a escola, e unha desas enmárcase na chamada Competencia Global, na que a mocidade española obteñen unhas das maiores puntuacións da OCDE.

Que é a competencia global?  Segundo PISA, «a capacidade  pluridimensional que aúna o saber examinar cuestións locais, globais e interculturais; comprender e apreciar distintas perspectivas e puntos de vista; saber interactuar de forma respectuosa cos demais; e emprender accións para o ben común e o desenvolvemento».

 

RESUMO DO INFORME PISA 2018

 

As imaxes foron tomadas en decembro de 2019 no Encontro de Correspondentes Xuvenís de Galicia, antes das medidas sanitarias polo Covid-19

Alba Cid, gañadora da especialidade de poesía de Xuventude Crea 2013 e 2016 gañou o premio Nacional de Poesía Nova Miguel Hernández 2020 pola súa obra "Atlas". albacid2

O xurado destacou que a obra premiada constitúe "unha reflexión sobre como a literatura elabora mapas da realidade e sobre o valor moral que pode ter a literatura como  problematización do mundo. É poesía tanto do coñecemento como da emoción, e presenta unha nova cartografía na que se funden o mapa do corpo co do planeta, a memoria e o enigma”.

Alba Cid foi recoñecida desde moi nova con diversos galardóns literarios, entre os cales están o 43 Concurso Nacional de Redacción Coca Cola en 2003, o Rosalía de Castro de Cornellà en 2006 e 2008, o Minerva en 2007, o Ourense de Contos para a Mocidade en 2010 e Xuventude Crea en 2013 e 2016

 

En palabras de Alba: "Un poemario que camiña desde aquela primeira “historia natural” dos tulipáns até un ensaio final. Que salta, imantado pola fascinación, as etimoloxías ou os obxectos; que se move".

 

Parabéns!

O Instituto da Mocidade e Consello da Mocidade de España elaborou dous informes sobre as consecuencias socioeconómicas da Covid-19 sobre a poboación nova en España.

O primeiro Informe de urxencia, dedicado ás consecuencias inmediatas do confinamento na mocidade española, destacaba un aumento do paro xuvenil e constataba que, se en marzo de 2020 figuraban como demandantes de emprego 862.801 persoas mozas en España, un mes máis tarde a cifra aumentou ata as 1.350.736 persoas: unha diferenza achacable á necesidade de inscribirse como demandante para acollerse á protección dos  ERTE. O informe tamén advertía que un 41% dos mozos acollidos a estes ERTE enfrontaban un risco específico e grave de engrosar as filas do paro unha vez finalizada esta figura, a causa do carácter dual do sistema contractual laboral español.

O obxectivo do segundo Informe de urxencia é comezar a calibrar os efectos da crise económica derivada do coronavirus sobre as expectativas e a incorporación laboral da poboación nova. Esta reincorporación produciuse tras 98 días de estado de alarma, nos que gran parte da poboación estivo confinada, moitos establecementos pecharon, noutros sectores foi posible  teletrabajar e outros puideron reabrir as súas portas de maneira gradual.

Mocidade en risco. Informe 1

Mocidade en risco. Informe 2

Entre o 23 e 27 de novembro desenvolverase unha nova edición da feira de emprego Talentia Summit ‘20, que organiza o concello de Santiago, e que este ano contará coa participación de máis de cen empresas, ofertas de emprego a nivel estatal e máis de mil prazas de formación. Este ano, a causa da crise sanitaria provocada pola COVID19, emitirase case na súa totalidade en formato on-line; adaptándose así ás restriccións de aforos provocadas pola crise sanitaria. Non obstante, tamén se convocarán sesións híbridas emitidas por streaming para as poucas actividades que requiran asistencia en persoa.

No actual contexto económico, Talentia Summit ‘20 representa unha oportunidade para integrarse no mercado laboral, ou para buscar novas perspectivas profesionais. E faino coa proposta de enfrontar a complexidade dun modo distinto: o talento humano e o desenvolvemento das innovacións tecnolóxicas como o principal activo a ter en conta para a reconstrución económica e social.

As persoas que se inscriban e/ou participen en Talentia Summit ‘20 poderán presentarse ante os responsables de recrutamento de empresas; acreditarse mediante certificacións de competencias dixitais ou idiomas; asistir a conferencias, obradoiros ou webinars; e outras moitas actividades que os axudarán na mellora das súas competencias profesionais.

Está previsto que a principios de novembro se abra o prazo para reserva de prazas a través da web de Talentia Summit‘20.

https://www.talentiasummit.com/gl/

No DOG do 16 de outubro publícase a relación definitiva de persoas beneficiarias das prazas, lista de espera, excluídas e desistencias na Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas para o curso académico 2020/21

DOG do 16 de outubro de 2020

 

No DOG do 16 de outubro publícase a relación definitiva de persoas colaboradoras-bolseiras beneficiarias das prazas e a lista de espera na Residencia Xuvenil Altamar para o curso académico 2020/21.

Persoas beneficiarias das prazas e a lista de espera

Como funciona?
Hai dúas formas de unirse a Interreg Volunteer Youth: xa sexa como socio do proxecto Interreg ou como reporteiro de Interreg
 
Cada experiencia ten unha duración mínima de 2 a 6 meses. Os voluntarios poden despregarse en calquera dos 28 Estados membros da UE. Isto significa que tamén poderían despregarse nunha das rexións ultraperiféricas da UE en todo o mundo.

Socio/a do proxecto Interreg
Os mozos/as de entre 18 e 30 anos poden postularse para converterse en socio do proxecto Interreg. O voluntariado consiste en retribuír á sociedade poñendo as súas habilidades en beneficio, neste caso, das actividades do proxecto Interreg.  

Reporteiro/a de Interreg
As persoas mozas entre 18 e 30 anos poden postularse para converterse en Reporteiro de Interreg, aínda que se dá prioridade aos candidatos con paixón ou experiencia en comunicación.

En ambos os casos, os solicitantes elexibles deben rexistrarse primeiro no Portal da Mocidade do Corpo Europeo de Solidariedade  aquí  e enviar a IVY o seu número de referencia. Se o seu perfil axústase ás necesidades dos programas e proxectos participantes de Interreg, será contactado.

Localizacións
Todas as ofertas de localización dispoñibles móstranse aquí:  https://www.interregyouth.com/placement-offers   
(ás veces a data de inicio das ofertas pasou, pero se a oferta de localización aínda se mostra, significa que segue sendo válida)
Se estás interesado nunha ou máis ofertas de voluntariado específicas e cres que o teu perfil coincide coas ofertas, tamén podes enviar un correo electrónico a ivy@aebr.eu expresando o seu interese (lembre enviar tamén o seu Número de referencia do Corpo de Solidariedade!).

​Proceso de selección
A organización coordinadora (ARFE) preseleccionará algúns perfís adecuados para a oferta específica, tendo en cuenta as necesidades específicas da organización de acollida.
A organización de acollida elixirá os candidatos seleccionados mediante a realización de entrevistas con todos ou algúns dos candidatos preseleccionados.

Financiamiento
Os voluntarios reciben unha asignación diaria dun mínimo de 19 € a un máximo de 26 € por día durante toda a duración da súa colocación (non só por día laboral, senón tamén as fins de semana e  feriados). Esta asignación diaria cambia segundo o país de acollida onde se despregará o voluntario e está destinada a cubrir a alimentación, o aloxamento, o transporte local, etc., así como a proporcionar algo de diñeiro de peto ao voluntario. Por tanto, a ARFE non paga directamente ningún gasto específico, como o aluguer do aloxamento, xa que o apoio económico que se lle dá ao voluntario/a xa está destinado a axudar a cubrir este tipo de custos.
Ademais, a  ARFE cobre os gastos de viaxe dos voluntarios en función dos quilómetros de distancia que percorren desde o seu domicilio ata a dirección da organización de acollida. Teña en conta que isto NON é un reembolso, senón unha suma global, é dicir, unha cantidade fixa de diñeiro transferida ao voluntario só unha vez e calculada sobre a distancia en quilómetros realizados debido á mobilidade IVY.

 
Máis información:  https://www.interregyouth.com/faqs  ou no correo ivy@aebr.eu

A Asociación xuvenil "Federación Mujeres Jóvenes" presentou o estudo Noites seguras para todas.

A realización do estudo consistiu nunha recollida de información a través de grupos de conversación con mozas de cinco comunidades autónomas (Madrid, Valencia, País Vasco, Navarra, Canarias) durante o ano 2019.

As mulleres novas sofren unha usurpación do seu tempo de lecer

Unha das principais conclusións de “Noites seguras” é que as mulleres novas sofren unha usurpación do seu tempo de lecer por parte daqueles homes que as interpelan sexualmente de maneira constante. As distintas formas de violencia sexual que as mulleres poden sufrir ao longo de toda unha noite van desde as miradas continuas e molestas ata a agresión sexual con uso de forza, pasando polos comentarios, achegamento físico sen consentimento, tocamentos non desexados ou acorralamientos, entre outros. As mulleres novas perciben o lecer nocturno como un escenario onde as violencias sexuais danse con maior permisividade, sendo o propio contexto, os códigos de comportamento, e o consumo de alcol e outras drogas, o que as lexitima e xustifica.

A investigación tamén recolle a experiencia de mulleres  afrodescendientes e latinoamericanas, as cales advirten sufrir unha violencia sexual específica, derivada non só do machismo senón tamén do racismo, que as coloca nunha situación de maior vulnerabilidade.

Ademais de analizar o comportamento xuvenil nos lugares de festa, “Noites seguras” tamén traballou os Roteiros de volta a casa, un dos escenarios onde conclúe o lecer nocturno e onde o medo a unha agresión sexual faise máis presente.

“Noites seguras para todas” se compón dun pormenorizado informe da investigación e un “Manual de sensibilización” para mozas, que  compila as conclusións do estudo e inclúe a campaña #NochesSegurasParaTodas.  Esta campaña, ilustrada por Marta Pedra e distribuída en redes sociais, está composta por dez viñetas inspiradas nas opinións, emocións e experiencias das mulleres novas que participaron no estudo.

Aquí podes ver as publicacións de «Noites seguras para todas»:

Investigación «Noites seguras para todas»

Manual de sensibilización para novas «Noites seguras para todas»

No DOG do 9 de outubro de 2020 publícase a relación definitiva de persoas colaboradoras-bolseiras beneficiarias, excluídas, desistencias e a lista de agarda das prazas e bolsas na Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas e do Centro Residencial Xuvenil LUG para o curso académico 2020/21.

Persoas beneficiarias, excluídas, desistencias e a lista de agarda das prazas e bolsas na Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas.

Persoas beneficiarias, excluídas, desistencias e a lista de agarda das prazas e bolsas do Centro Residencial Xuvenil LUG.

 

Fiestra é unha plataforma dixital que promove a utilización de audiovisual galego como recurso pedagóxico para a educación en valores nos centros de ensino de primaria e secundaria.

Fiestra pon a disposición dos centros de ensino un catálogo de curtametraxes galegas seleccionadas especialmente polo seu valor educativo. Cada unha das obras vai acompañada dunha serie de recursos didácticos cos que poder traballar nas aulas.

O catálogo de Fiestra está composto por obras audiovisuais galegas seleccionadas pola súa calidade e pola súa capacidade para seren utilizadas na educación en valores. Cada unha delas conta con guías didácticas elaboradas polo equipo pedagóxico de Fiestra e editadas pola Academia Galega do Audiovisual. Fiestra tamén pon a disposición dos centros unha serie de propostas didácticas para traballar de xeito conxunto no seu catálogo que irá medrando coa inclusión de máis obras cada ano.

As guías didácticas de Fiestra están organizadas por temas, de xeito que se un docente busca o tema co que quere traballar, saen unha serie de obras que tocan eses temas.
Dentro de cada obra está o visionado, a ficha técnica, información que permita coñecer mellor as obras e os autores, e despois temos a intervención pedagóxica proposta segundo a idade do alumnado.

Os centros de ensino poden acceder a estes recursos rexistrándose no formulario de inscrición. Só é preciso un rexistro por centro. Unha vez dado de alta, o novo usuario poderá acceder de xeito gratuíto aos contidos da plataforma durante tres meses. Unha vez transcorrido este tempo deberá ser aboada a cota anual de acceso ao servizo, que é de 50 euros, e ten unha validez de 12 meses desde o momento da alta. Quedan eximidos do pago da cota anual os centros de ensino público de primaria e secundaria da provincia de Ourense.

https://fiestra.gal/