Novas e actividades (894)

Nos centros @querote_mais de toda Galicia podes facer consultas por whatsapp no 647 018 752.
É un servizo anónimo e confidencial, atendido por un equipo de profesionais especializado: psicólogos/as; traballadores/as sociais e educadores/as sociais.

Sobre que temas? Dúbidas, curiosidades, dificultades que teñas sobre imaxe corporal e autoestima, sexualidade e afectividade, consumos, convivencia e uso das redes sociais.

Horario de atención ao público adaptado ao tempo e ocio xuvenil

http://xuventude.xunta.es/querote-mais

AX1

Emotiva dramatizacion protagonizada polo alumnado do IES Arcebispo Xelmírez I, AX1, de Santiago de Compostela para reflectir o sufrimento e a desesperación das vítimas da violencia machista: as mulleres, as súas familias e toda a sociedade.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=17eTppIs_z0&feature=emb_logo

Molaríache poñer a proba a túa vea xornalística desde a túa propia casa? Pois podes participar en CaféBabel, a revista online feita por e para mozas e mozos en Europa. 

CaféBabel publica:
- artigos
- videoclips
- imaxes
- traducións de artigos.
 
Publícase en seis linguas: alemán, español, francés, inglés, italiano e polaco. Un equipo de xornalistas profesionais revisa e corrixe todo antes de publicalo.

Podes tratar temas sociais e políticos, cuestións de arte ou estilos de vida, ou falar do que é ser moza/o en Europa.

Interésache? Crea o teu perfil na web e únete a un dos 20 equipos rexionais.
Ou crea un novo equipo.
Conectándote ao teu perfil podes ver as actualizacións dos membros dun grupo que elixises ou un autor concreto.
Cando empeces a contribuír, poderás ver unha lista dos teus artigos, imaxes e demais material.

https://cafebabel.com/es/

https://www.instagram.com/cafebabelmagazine/

O Instituto da Mocidade, Injuve, en colaboración cos organismos de mocidade das Comunidades Autónomas e outras entidades, embarcouse na elaboración dun mapa de recursos de emprego novo que verá a luz o próximo mes de xuño.

Máis que unha guía, esta iniciativa quere poñer en marcha unha ferramenta áxil e intuitiva que recolla e mostre ás persoas mozas unha visión xeolocalizada dos recursos e servizos de orientación laboral que poden axudarlles na procura de emprego, cos principais datos de contacto.

Outros aspectos destacables deste proxecto son a calidade no proceso de elaboración e o enfoque de proximidade. Pretenden realizar un completo e exhaustivo “mapeo de activos”, buscando a información de primeira man, contactando, unha a unha, coas entidades e obtendo todos os datos dos servizos onde se desenvolven programas de orientación ao emprego, a nivel estatal, autonómico e local.

Como se vai a elaborar?

O Injuve contratou a 100 mediadores xuvenís en toda España para dar a coñecer entre as persoas mozas as medidas acordadas e os recursos previstos no Plan de Choque polo Emprego Novo 2019-2021.

Durante o proceso de elaboración do mapa de recursos de emprego novo tamén necesitan contar coa colaboración de todos os axentes implicados na empregabilidade xuvenil.

Axúdalles a localizar recursos!

Podes enviar información a coruna1@colaborainjuve.es

Cando penso que te fuches,rosalia sellier
negra sombra que me asombras,
ó pé dos meus cabezales
tornas facéndome mofa.

Cando maxino que es ida,
no mesmo sol te me amostras,
i eres a estrela que brila,
i eres o vento que zoa.

Si cantan, es ti que cantas,
si choran, es ti que choras,
i es o marmurio do río
i es a noite i es a aurora.

En todo estás e ti es todo,
pra min i en min mesma moras,
nin me abandonarás nunca,
sombra que sempre me asombras.

 

Follas Novas, 1880

 

 

Risco 0

Feb 21, 2020

O Colexio de Médicos da Coruña pon en marcha a aplicación móbil Risco 0 para dispositivos Android

Dirixida a adolescentes, pais e docentes, para mellorar a información sobre métodos de anticoncepción, realizar prácticas sexuais seguras e evitar enfermidades de transmisión sexual.

#súmateaRiscoCero

https://www.riscocero.com/

Chega a quinta edición do Mallorca Live Festival!  carnexovemallorca

O festival celebrarase os días 14, 15 e 16 de maio de 2020, en  Calviá, Mallorca.

Se es titular do carné xove podes comprar o abono anticipado en liña con descontos do 20% e o 25%. Así, o abono de dous días (venres e sábado) custarache 60,50€ en lugar de 82,50€ e o abono de tres días (xoves, venres e sábado) custarache 77€ en lugar de 99€, gastos de xestión incluídos.

O desconto aplicarase exclusivamente sobre o prezo do abono na venda anticipada en liña, será válido nos abonos de dous días e tres días e por un único abono por titular do carné xove. Para poder acceder ao recinto do Mallorca Ao vivo Festival co abono carné xove será imprescindible presentar o DNI e o carné xove vixente.

Atoparás máis información na web do Mallorca Live Festival

A Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro convoca exames extraordinarios teóricos e tamén exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia:

Prazos para os exames extraordinarios teóricos:
Convocatoria de marzo de 2020. Matrícula: do 17 de febreiro ao 28 de febreiro de 2020, ambos incluídos.
Convocatoria de xullo de 2020. Matrícula: do 25 de maio ao 5 de xuño de 2020, ambos incluídos.

Prazos para os exames ordinarios teóricos e prácticos:
Convocatoria de maio de 2020. Matrícula: do 23 de marzo ata o 3 de abril de 2020, ambos inclusive.
Convocatoria de setembro de 2020. Matrícula: do 20 de xullo ao 31 de xullo de 2020 ambos inclusive.

A inscrición pode facerse en https://sede.xunta.es co procedemento PE616D para os exames extraordinarios e co procedemento PE616C para os exames ordinarios teóricos e prácticos.

O título de patrón/patroa para navegación básica poden obtelo os/as menores de idade que teñan cumpridos os 16 anos de idade no momento de realización das probas, sempre que acrediten, mediante a presentación por escrito do consentimento dos seus pais, nais ou titores/as legais.
Para obter calquera das outras titulacións náuticas de lecer os/as interesados/as deberán ter cumpridos os 18 anos de idade no momento en que se realicen as probas para a obtención destes títulos.

Máis información no DOG do 12 de febreiro de 2020 para os exames extraordinarios teóricos e no DOG do 13 de febreiro de 2020 para os exames ordinarios teóricos e prácticos.

 

O Punto de Información Xuvenil Vento Norte Sur de Murcia organiza viaxes solidarias e campamentos "viejoven" Semana Santa e verán 2020

1. MARROCOS: VIAXE SOLIDARIA AO DESERTO MARROQUÍ
 
2. MARROCOS: TREKKING VALLE DAS ROSAS SOLIDARIO
 
3. ESTANCIA SOLIDARIA SENEGAL NENOS TALIBÉS
 
4. INDIA: DESDE UNHA MIRADA RESPONSABLE
 
5. CAMPAMENTO "VIEJOVEN" TREKKING MENORCA - CAMÍ DE CAVALLS

Consultar descontos co carné xove.

Punto de información Xuvenil Viento Norte Sur
www.vientonortesur.org
Teléfono: 636 385 176

A Consellería de Educación convoca probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non posúan o título de graduado en ESO nin un título profesional básico e teñan 17 anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.

O prazo de presentación de solicitudes será entre os días 2 e 13 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.
As solicitudes están en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312C.
As solicitudes presentaranse en calquera centro docente público da Consellería de Educación que imparta ciclos formativos de formación profesional.
 
Estrutura e organización da proba:
a) Parte sociolingüística:
– Lingua Castelá.
– Lingua Galega.
– Ciencias Sociais.
b) Parte matemática:
– Matemáticas.
c) Parte científico-técnica.
– Ciencias da Natureza.
– Tecnoloxía.
Realización da proba:

Data:  As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 28 de maio de 2020.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non posúan o título de bacharelato nin un título de técnico de formación profesional e teñan 19 anos ou os fagan no ano de realización da proba.

O prazo de presentación de solicitudes será entre os entre os días 10 e 19 de febreiro de 2020, ambos os dous incluídos.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312D

Estrutura da proba:
a) Parte común:
– Lingua Galega.
– Lingua Castelá.
– Matemáticas.
b) Parte específica. Organizarase con base en tres opcións, A, B e C, en función das familias profesionais e os ciclos formativos aos cales posibilita o acceso. A persoa aspirante deberá elixir unha das tres opcións no momento de formalizar a solicitude de inscrición para a proba, escollendo dúas das tres materias das que desexe ser examinada:
– Opción A: Economía da Empresa, Lingua Estranxeira (inglés ou francés), e Filosofía.
– Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial, e Física.
– Opción C: Ciencias da Terra e Ambientais, Química, e Bioloxía.

Data: As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 23 de abril de 2020.  

Máis información no DOG do 7 de febeiro de 2020 e en www.edu.xunta.es/fp