Novas e actividades (1215)

A Asociación cultural e pedagóxica Ponte... nas ondas presenta o proxecto Memoria e Patrimonio editado co apoio do Fondo de proxectos culturais en lingua galega Xacobeo 2021-2022.

O libro ‘Memoria e Patrimonio’ ofrécenos 25 fotografías seleccionadas entre as recollidas nas primeiras edicións do Certame Imaxes do Patrimonio de PNO!. As imaxes son exemplo de como a mocidade de centros educativos de Galicia e de Portugal toma contacto coas xeracións anteriores e recolle as memorias asociadas ao patrimonio inmaterial galego-portugués a partir de álbums fotográficos familiares. As fotografías foron recollidas polo alumnado de IES e CEIP de Galicia e Portugal.

Cada unha das fotografías vai acompañada dun texto explicativo redactado polo alumnado. Ademais, cada fotografía é interpretada graficamente a través dunha banda deseñada elaborada polo ilustrador Andrés Meixide, un colaborador habitual dos diferentes proxectos de Ponte…nas Ondas!

Alén do libro en formato descargable, os materiais contan cunha versión multimedia enriquecida con diversos contidos. Por unha beira, pode consultarse en formato de audiolibro e escoitar os podcasts que acompañan cada unha das imaxes. E por outra parte, proporciónanse unha serie de actividades interactivas pensadas para o aproveitamento didáctico a partir das temáticas relacionadas coas diferentes fotografías.

http://pontenasondas.org/memoria-e-patrimonio/?lang=es 

A Consellería de Política Social convoca as estadías nas residencias de tempo libre das localidades de Panxón-Nigrán (Pontevedra) e O Carballiño (Ourense)

Persoas destinatarias
Persoas maiores de idade ou menores, sempre que vaian en compañía dos seus proxenitores ou das súas proxenitoras ou titores ou titoras legais, e que teñan a súa residencia en territorio español. Igualmente, poderán acollerse a esta orde os galegos e as galegas residentes no exterior.
Non se admitirán as solicitudes que inclúan persoas que gozasen dalgunha quenda na mesma residencia nalgún dos dous anos anteriores.

Distribución das prazas

bprazas


Tipos de servizo
Servizo de aloxamento: inclúe a limpeza diaria.
Servizo de comedor: réxime de pensión completa (almorzo, xantar e cea).

Prezos: DOG do 2 de marzo de 2012
Establécense descontos para as familias numerosas, para as persoas con discapacidade e os maiores de 60 anos, e para mulleres vítimas de violencia de xénero

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS419A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 2 de xuño de 2022.
Máis información no DOG do 19 de maio de 2022 e en https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/familia-e-infancia/residencias-de-tempo-libre

A Consellería de Educación convoca un fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23.

Axudas convocadas
Fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria e en 1º, 2º, 3º e 4º de ESO.
- En 3º e 5º de EP e 1º e 3º da ESO permitirase a substitución dos libros de texto para a adaptación aos currículos que establece a Lei orgánica de educación (LOMLOE).
- En 4º e 6º de EP e 2º e 4º da ESO manteranse os libros de texto do curso 2021/22.
Axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en educación especial.
Axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2022/23 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar,

A asignación de libros farase:
a) Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.
b) Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.

A contía das axudas para adquirir libros de texto será:

a) Para o alumnado de 1º e 2º de EP:
- Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 210 €.
- Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 140 €.

b) Para o alumnado matriculado en EE, en centros específicos ou en unidades de EE de centros ordinarios, ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, a contía das axudas será de 275 € con independencia da renda per cápita da unidade familiar.

c) Para o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o importe da axuda será o maior correspondente ao ensino e curso en que estea matriculado, con independencia da renda per cápita da unidade familiar.

d) Para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo:
Alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de EP:
- Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 210 €.
- Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 140 €.

Alumnado de ESO:
- Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 240 €.
- Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 160 €.

A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en EP e en ESO con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € será de 50 €.

O alumnado que estea en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 22 de xuño de 2021.
As solicitudes poden tramitarse dende https://sede.xunta.es co procedemento ED330B.
Máis información no DOG do 18 de maio de 2022 e en https://www.edu.xunta.es/fondolibros

A Xunta de Galicia ofrece ás persoas con discapacidade a posibilidade de participar en campamentos de verán especificamente deseñados para elas, e que se realizan en varias localizacións da nosa Comunidade Autónoma.

Estes campamentos, que teñen unha duración de 10 días, permiten gozar dunha estadía socializadora e de convivencia nun espazo lúdico, integrador e formativo, e mediante o desenvolvemento de actividades dirixidas ao fomento de habilidades sociais, ao contacto coa natureza e o mar, ao coñecemento da propia cultura e á educación para a saúde.

Para iso, cada ano preséntase a campaña de campamentos específicos para persoas con discapacidade, unha iniciativa ambiciosa que non só é unha actividade de ocio, senón que tamén é un recurso de conciliación da vida familiar e laboral.

En total ofértanse 200 prazas nas seguintes instalacións:
- Albergue Xuvenil de Gandarío, en Bergondo (A Coruña)
- Residencia de Tempo Libre de Panxón, en Nigrán (Pontevedra)
- Residencia de Tempo Libre do Carballiño (Ourense)

bdiscapacidades

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de xuño de 2022. 

As solicitudes, acompañadas do informe médico, presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR004A, dirixíndoas á Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade da Consellería de Política Social e indicando no asunto relacionado “CAMPAMENTOS DISCAPACIDADE 2022”.

Toda a información en https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/plans-e-programas/campamentos-de-veran-especificos-para-persoas-con-discapacidade-2022

 

A Asociación Solidarios convoca o programa Convive.

O programa Convive permite que un estudante universitario viva en casa dunha persoa maior durante o curso académico. As persoas maiores do programa válense por si mesmas para a vida cotiá, aínda que prefiran contar con apoio e compañía na súa casa. Os persoas universitarias comparten as tarefas e os gastos no domicilio da persoa maior.

Como participar?
Para coordinar este programa, Solidarios conta cun convenio asinado co Concello de Madrid. A través dos seus servizos sociais os maiores acceden ao programa, que conta tamén coa colaboración de sete universidades madrileñas onde estudan os estudantes de Convive: Universidade Complutense, Universidade Autónoma, Universidade Politécnica, Universidade Carlos III, Universidade Rey Juan Carlos, Universidade Pontificia de Comillas e Universidade de Alcalá.

Para participar en Convive, é imprescindible ler o documento de información xeral do programa. Se es estudante e estás interesado/a, tes que encher un formulario a partir do 18 de xullo coa matrícula universitaria xa confirmada.

https://www.solidarios.org.es/que-hacemos/programa-convive/ 

O Instituto da Mocidade, INJUVE, convoca subvencións para o mantemento, funcionamento e equipamento de asociacións xuvenís, organizacións xuvenís e entidades prestadoras de servizos á mocidade de ámbito estatal, para o ano 2022.

Beneficiarias:
a) Asociacións xuvenís, Federacións ou Confederacións de Asociacións Xuvenís.
b) Seccións Xuvenís de entidades sociais ou organizacións non gobernamentais, integradas polos membros de entre 14 e 30 anos da entidade, que teñan recoñecidos nos seus Estatutos autonomía funcional, organización e goberno propio para os asuntos especificamente xuvenís.
c) Entidades prestadoras de servizos á mocidade, dedicadas con carácter exclusivo á realización de actividades en favor da mocidade segundo previsión expresa nos seus estatutos.

As entidades e organizacións non gobernamentais deberán reunir entre outros, os seguintes requisitos:
- Ter ámbito de actuación estatal segundo os seus Estatutos.
- Acreditar documentalmente ter sede aberta e en funcionamento no ámbito de varias Comunidades Autónomas. 
- Carecer de fins de lucro

Finalidade:
Fomentar o movemento asociativo xuvenil de ámbito estatal contribuíndo ao mantemento e funcionamento das sedes e infraestruturas centrais das asociacións xuvenís e as entidades prestadoras de servizos á mocidade de ámbito estatal.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de xuño de 2022.
Máis información no BOE do 12 de maio de 2022 e www.injuve.es 

ESFORZA é un programa de Actividade Física Adaptada que levan a cabo a Fundación María José Jove e a Fundación "La Caixa". De carácter inclusivo, diríxese a persoas con e sen diversidade funcional que, con independencia das súas particularidades, desexan mellorar a súa calidade de vida a través de actividades deportivas saudables. ESFORZA Verán 2022 oferta tres actividades no medio natural: Axuda en Praia, Vela e Piragüismo Inclusivo. Desenvolverase en grupos reducidos e para a súa realización respectaranse, no seu caso, as medidas oportunas de control e prevención da transmisión do Covid-19.

Obxectivos:
Facilitar a integración e inclusión social das persoas con diversidade funcional.
Incrementar a participación das persoas con e sen diversidade funcional nas actividades da súa comunidade.
Xerar hábitos saudables en colectivos potencialmente sedentarios.
Ofrecer a posibilidade da práctica continuada de actividade física.
Mellorar a autoestima persoal e calidade de vida a través da Actividade Física Saudable.
Favorecer o desenvolvemento da autonomía funcional.
Desenvolver habilidades de comunicación e relacionadas co traballo en grupo.

Máis información:
https://www.fundacionmariajosejove.org/actividades-con-inscripcion/esfuerza-verano-2022
Teléfono 981 160 265
info@fundacionmariajosejove.org 

II Ruta ao Exilio

Mai 11, 2022

Ruta ao Exilio é un proxecto educativo itinerante impulsado polo Injuve e o Observatorio Europeo de Memorias da Fundación Solidariedade da Universidade de Barcelona (EUROM).
A proposta ten o obxectivo de achegar a historia recente española ás novas xeracións a través de percorridos polos lugares de memoria do exilio republicano español con actividades formativas e socioculturais.

A segunda edición explorará de novo a fronteira pirenaica e a costa mediterránea entre Cataluña e Francia desde o 15 ao 30 de xullo de 2022. A convocatoria está dirixida a mozas e mozos de toda España que teñan entre 16 e 17 anos no momento da expedición e as inscricións rstarán abertas ata o o 27 de maio.

A actividade é gratuíta.

Datas:
- Ata o 27 de maio: Inscricións abertas a mozas de 16 e 17 anos no momento de realizar o roteiro.
- 30 de maio - 12 de xuño: Período de selección e outorgamento das bolsas.
- 13 de xuño: Lista de admitidos.
- 15 - 30 de xullo: Período de realización de II Ruta ao Exilio: "Os presentes desterrados"

https://rutaalexilio.es/ 

"Chama ao 024, chama á vida" é o lema da campaña que o Ministerio de Sanidade activou co fin de axudar a persoas con risco de conduta suicida. 

024b

 

O 024 é un teléfono gratuíto, anónimo, confidencial e atendido por persoal especializado da Cruz Vermella.

 

Estará activo as 24 horas do día e os 365 días do ano e ofrecerá soporte e apoio emocional a quen acuda a esta liña.

O Centro Galego de Arte Contemporánea, CGAC, organiza Visitas didácticas en liña para ESO e Bacharelato.

Durante as sesións realizarase unha presentación con imaxes dos diferentes espazos, montaxes e exposicións históricas do CGAC exemplificando a través dos múltiples soportes, miradas e discursos das obras da Colección CGAC os diversos xeitos de facer da arte actual.

A actividade é de balde e para participar é preciso que os centros interesados envíen unha mensaxe electrónica a cgac.educacion@xunta.gal coa seguinte información: nome do centro educativo, curso ou idade dos participantes, día e hora en que desexan realizar a sesión, un número de teléfono e un enderezo electrónico de contacto e mais o nome da persoa responsable.

Unha vez aceptada a solicitude os centros recibirán as indicacións precisas para accederen á sesión en liña.

Datas: do 20 setembro 2022 ao 30 xuño 2023
Duración: 60 minutos

https://cgac.xunta.gal/gl/actividades/visitas-didacticas-en-lina-para-eso-e-bacharelato-un-achegamento-arte-contemporanea-o