Novas e actividades (992)

Esta semana Girl STEM conversa con Amparo Alonso Betanzos, catedrática de Ciencias da Computación da Universidade da Coruña e investigadora en proxectos de Computación e Intelixencia Artificial.

Esta entrevista, realizada pola informática galega e Premio Ada Byron, Luz Castro, salienta que temos que corrixir eivas na intelixencia artificial porque nos ofrece resultados que perpetúan os nesgos de xénero en accións tan cotiás como as traducións automáticas ou os asistentes persoais. Sobre o futuro da intelixencia artificial, a profesora Alonso asegura que «a gran revolución vai vir en áreas como a sanidade e o ensino».

A entrevista: https://archive.org/details/sg-amparo-alonso-v-3-1

O Instituto da Mocidade resolve os Premios Nacionais de Mocidade para o ano 2020.

Concede un único premio de 2.000 euros, en cada unha das seguintes categorías:

- Compromiso Social a Alexandra Daiana Floare

- Cultura a José García Ruiz

- Medio Ambiente a Rodrigo Beltrán Casarío

- Deporte a Aida de Miguel Simón

- Ciencia e Tecnoloxía a María González Manso

- Dereitos Humanos a Pablo Prego Meleiro.

Concede unha mención honorífica, sen dotación económica, na categoría de Ciencia e Tecnoloxía a Álvaro José Solaz García.

Máis información no BOE do 4 de decembro de 2020

Como motivo do Día Internacional do Voluntariado, 5 de decembro, a asociación "Reconece" celebra o seu nacemento oficial o vindeiro sábado 5 na sede do Consello da Mocidade de España.

"Reconece" ten como obxectivo acreditar as competencias e habilidades adquiridas durante os voluntariados, como a planificación, a flexibilidade ou o traballo en equipo, para mellorar o perfil dos mozos e mozas de fronte ao mercado laboral.

O obxectivo principal de Recoñece é articular unha rede nacional de organizacións que impulsen o recoñecemento destas competencias, establecendo un diálogo entre administracións públicas, empresas e entidades xuvenís e de voluntariado, para dar visibilidade ás experiencias de voluntariado e os seus beneficios.

Para iso, a "Red Reconece" promove un Sistema En liña de Acreditación. A través de diferentes figuras, e ao longo dun proceso auditado, as persoas que o soliciten recibirán unha acreditación das competencias adquiridas durante a súa experiencia de voluntariado.

https://reconoce.org/

BActo Fundacional 5D Reconoce

A Asociación de Educación sexual de Castela a Mancha, Asexórate, e o Instituto da muller de Castela a Mancha organizan A música amansa ás feras. Festival de Músicas e cantautoras polo Bo Amor.

Cando?:  Sábado, 5 de decembro, ás 20 h. En Streaming, a través da canle de Youtube da Asexórate: https://youtu.be/Wu16aU148sM

Para máis información sobre a iniciativa, ou a asociación, ou as artistas do cartel, podedes visitar o seu perfil en Instagram @quieremebien

A súa web www.asexorate.org/lmaf

Ou o evento en Facebook.  https://www.facebook.com/events/605902473456014

Usa a lingua

Dec 03, 2020

B1Estes días estase a celebrar, co impulso da axencia de publicidade Freshysweet (integrada por estudantes da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación do Campus de Pontevedra), un ciclo de coloquios e actuacións para “promover, normalizar, estender e fomentar o uso do galego entre a mocidade”. Trátase do programa Usa a Lingua, que se desenvolve a través da rede social Instagram.

 “Pensamos que Instagram era a rede social perfecta para levar a cabo o evento nestes tempos”, sinala este grupo de alumnos e alumnas, que lembran que se trata da plataforma que reúne máis xente nova, con máis dun 36% de usuarios e usuarias menores de 24 anos.

 O xoves 3 de decembro ás 16.00 horas, celebrarase un coloquio, moderado por Cristina Martínez, coas persoas responsables de Orgullo Galego, “a conta de Instagram e Facebook dedicada á defensa da lingua galega con máis seareiros, 300.000 entre ambas redes sociais”.

O venres 4 de decembro contarán coas actuacións musicais, en directo a través desta rede social, dos grupos Dakidarría e The Rapants, programados para ás 19.30 e 20.30 horas, respectivamente.

https://www.instagram.com/usaalingua/

A atención educativa ao alumnado que non poida asistir ao seu centro realizaraa o profesorado de cada área, materia, ámbito ou módulo do centro educativo en que está matriculado e de non ser posible, encargarase o equipo docente ou departamento didáctico correspondente.

No caso de que esa atención educativa non poida realizarse desde o centro educativo será o equipo provincial de atención virtual ao alumnado (AVA) o encargado da atención educativa domiciliaria.

O alumnado autorizado a recibir atención educativa virtual considerarase escolarizado para todos os efectos, polo que as ausencias ao seu centro docente durante ese período de tempo se entenderán todas xustificadas.

O alumnado da etapa de bacharelato que non poida ser atendido polo centro educativo recibirá atención educativa do centro de ensino a distancia IES San Clemente, mediante o traslado provisional de matrícula, mantendo a praza educativa no centro de procedencia.

Equipos AVA, de atención virtual ao alumnado:
En cada provincia constituiranse dous equipos AVA, que se responsabilizarán de realizar a atención educativa ao alumnado que, polas circunstancias indicadas anteriormente, non acuda ao centro educativo, e esta non poida ser prestada polo seu profesorado.
a) Un equipo AVA de educación infantil e primaria, que se encargará da atención do alumnado destas etapas, e que estará integrado por profesionais docentes do corpo de mestres coa debida formación psicopedagóxica.
b) Un equipo AVA para atender o alumnado de educación secundaria obrigatoria e os ámbitos de ciencias aplicadas e comunicación e sociedade de formación profesional básica, que estará integrado por profesionais docentes do corpo de profesores de ensino secundario.

Os equipos AVA estarán integrados por profesionais docentes con acreditada solvencia para desenvolver a atención educativa ao alumnado, a través dos servizos educativos dixitais facilitados pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Para máis información o DOG do 3 de decembro e www.edu.xunta.gal

O Ministerio da Presidencia publica a regulación do Programa Mocidade delegada de Nacións Unidas en España destinado á mocidade española co fin de ser integrados nasB2030YouthForce LOGO 2nd 2 delegacións oficiais de España ante Nacións Unidas.

Fins do Programa Mocidade Delegada de Nacións Unidas en España:
a) A incorporación da mocidade nas delegacións oficiais de España no marco de Nacións Unidas.
b) Dar a coñecer e aumentar o interese da mocidade española polas Nacións Unidas.
c) Promover o labor que España leva a cabo en materia de política exterior nos distintos foros das Nacións Unidas.
d) Potenciar a participación dos mozos/as na elaboración da axenda multilateral, facilitando que as súas visións sexan tidas en conta no proceso de toma de decisións a nivel internacional.
e) Cumprir cos compromisos adquiridos mediante a Resolución 2250 (2015) do Consello de Seguridade das Nacións Unidas sobre Mocidade, Paz e Seguridade
f) Contribuír á inclusión das inquietudes da mocidade nos foros de Nacións Unidas.

Prazo:  A mocidade interesada en participar no devandito programa deben esperar á publicación no BOE da convocatoria correspondente

Máis información:  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13800

Actividade desenvolvida no ámbito do proxecto LIDERA, aprobado ao abeiro do programa INTERREG V-A España Portugal (POCTEP 2014-2020, con financiación FEDER).

Xoves, 3 de decembro de 2020 ás 14:30 UTC

https://www.facebook.com/events/218930176472575

mercadotrablho1

Xa está dispoñible Camiñares de Andrea Pousa e o Bruxo Queiman, o terceiro vídeo-clip da Triloxía Meiga, que en outubro inaugurou a publicación de traballos dixitais do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021 da Xunta.

Pode verse xunto con outros dous vídeos que compoñen a Triloxía Meiga: Axendados e Alalá meigo. Cada un deles está dedicado a un dos elementos da natureza: terra, auga e fogo, respectivamente. O cuarto elemento, o aire, vén representado pola propia cantante e intérprete dos vídeos, Andrea Pousa. Todos estes traballos teñen por obxectivo a divulgación e fomento do patrimonio cultural de Galicia e empregan distintas artes (danza, música, circo...) para alcanzar esta meta.