En portada (1137)

As axudas contan cun orzamento global de 400.000 euros e benefician directamente a 430 mozos/as como promotores/as dos proxectos.

Na concesión das subvencións deuse prioridade a iniciativas orientadas á posta en valor do Camiño do Santiago e a concienciar sobre o cambio climático, entre outra temáticas

A Xunta de Galicia financia, ao amparo do programa Iniciativa Xove, 86 proxectos liderados pola mocidade e nos cales as persoas novas son as protagonistas, a través da participación activa na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas. ElDiario Oficial de Galicia(DOG) publica hoxe a resolución das axudas que contan cun orzamento global de 400.000 euros e benefician directamente a 430 mozos/as como promotores das iniciativas.

O programa Iniciativa Xove diríxese tanto a organizacións xuvenís como a grupos informais de mozos e mozos que desexen realizar unha iniciativa xuvenil. Estes deberán estar formados por un mínimo de cinco e un máximo de oito persoas con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos. As asociacións e grupos informais beneficiarios destas achegas económicas terán un prazo de dez días para solicitar un anticipo do 80% da cantidade outorgada. O período para a realización dos proxectos comezou o 1 de xaneiro e finaliza o próximo 15 de outubro.

Este ano, como novidade, engadiuse como temática prioritaria os proxectos orientados á posta en valor e promoción do Camiño de Santiago e o fenómeno Xacobeo; así como as iniciativas centradas na promoción de actitudes e hábitos sustentables e na concienciación sobre o cambio climático.

Tamén se deu prioridade aos proxectos relacionados co emprendemento e a empregabilidade; a difusión de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou violentas entre a poboación xuvenil; a promoción de actitudes creativas e innovadoras; e o fomento da inclusión social e laboral, así como da accesibilidade dos mozos/as pertencentes a colectivos con dificultades de integración ou especialmente vulnerables.

Así mesmo, co programa Iniciativa Xove tamén se apoian proxectos vinculados ao sector das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC); o fomento da participación e empoderamento das mulleres novas; a posta en valor do patrimonio cultural e natural; e a dinamización do medio rural e da lingua galega entre a xente nova.

A Xunta de Galicia investiu preto de seis millóns de euros desde a posta en marcha do programa Iniciativa Xove no 2010. Este orzamento permitiu financiar máis de 1500 proxectos promovidos por mozos, sexa a través de asociacións e entidades xuvenís como de grupos informais. Así, neste tempo, as persoas beneficiarias directamente como promotores supera as 7500.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado publica no DOG do 31 de xullo de 2020 a resolución das subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado

DOG do 31 de xullo de 2020

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado publica no DOG do 31 de xullo de 2020 a resolución das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove do ano 2020

DOG do 31 de xullo de 2020

A Consellería de Política Social e a Consellería de Cultura e Turismo poñen en marcha o programa “Coñece Galicia”. Trátase dunha iniciativa lúdico formativa para desenvolver en aloxamentos turísticos distribuídos por toda a xeografía galega en estancias de cinco días, de luns a venres, que sirva tanto para apoiar a adquisición de competencias e habilidades por parte das persoas máis novas como para fomentar o coñecemento da riqueza natural e patrimonial de Galicia, o coidado do medio ambiente e o ocio educativo.

Este programa forma parte da oferta da Campaña de Verán da Xunta de Galicia deste 2020 e é, de feito, unha das principais novidades para completar a oferta de campamentos tras a necesaria adaptación das actividades ao novo escenario provocado pola Covid-19.

Ofrécense distintas alternativas de participación nos meses de xullo e agosto de 2020, cunha oferta total de 533 prazas, distribuídas nun total de 14 programas e instalacións diferentes.


Toda a información no seguinte enlace:

http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran

RESULTADO DE SORTEO

Prazo para presentar a documentación: 13 de xullo (incluido)

Teléfonos de información:
 
Xefatura Territorial da Coruña:  881 881 240 / 881 881 238 / 881 881 239
Xefatura Territorial de Lugo:  982 294 224 / 982 294 353 / 982 294 923 / 982 294 599
 
Xefatura Territorial de Ourense:  988 386 120 / 988 386 117
Xefatura Territorial de Vigo:  986 817 078 / 986 817 080 / 986 817 079 / 986 817 782
 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado:  881 999 025 / 881 999 194

http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran

Gustouche o noso #TalentoMozoOnline? Perdícheste algún dos directos?


Recorda que podes ver todas as charlas no noso IGTV: https://www.instagram.com/xuventudegalicia/channel/

O día 25 de xuño abre o prazo para inscribirse nun dos 29 campos de voluntariado que oferta a Xunta de Galicia dentro da campaña O verán que necesitas. Poranse á disposición dos maiores de 18 anos da comunidade un total de 348 prazas repartidas en campos adaptados ao novo escenario provocado pola crise sanitaria da covid-19.

A situación provocada pola emerxencia sanitaria derivada da covid-19 fai moi necesario ofertar á mocidade un recurso de educación non formal para o tempo de lecer. Os campos de voluntariado son actividades encamiñadas a favorecer e fomentar a convivencia, a tolerancia e a solidariedade. Polo tanto, permitiralles beneficiarse, coas máximas garantías de prevención e hixiene, dunha experiencia enriquecedora.

Así mesmo, este ano hai tres novidades principais nesta iniciativa: os campos serán de ámbito autonómico con prazas só para mozos e mozas de Galicia; a convivencia será dun máximo de 12 persoas participantes, máis o equipo técnico; e as actividades desenvolveranse baixo as medidas de prevención e seguridade ditadas polas autoridades sanitarias.

Desta maneira, das 348 prazas que oferta o Goberno galego, 108 encóntranse nos 9 campos de voluntariado que se celebrarán na provincia de Pontevedra; 96 distribúense entre as oito iniciativas que haberá na Coruña; e tanto en Lugo como en Ourense celebraranse seis campos, isto é, 72 prazas en cada provincia.

Nova oferta

Destes 29 campos de voluntariado, 12 deles son novos este ano. A provincia de Lugo contará con catro novas iniciativas: dúas baixo o nome Os Campos do camiño, un no municipio de Palas de Rei e outro en Triacastela; Castro de Vilalonga, en Castro de Rei; e Alejandrina Álvarez en Ribas de Sil. A de Coruña terá tres novos: A Ciadella, no concello de Sobrado dos Monxes; Encaixe no camiño, en Camariñas; e o campo de voluntariado Amicos, en Boiro.

En Pontevedra os novos campos celebraranse en Lalín, baixo o nome de Tradición en verde; en Salvaterra de Miño, titulado Monte Castelo; e en Campo Lameiro, con a Idade de Bronce. Pola súa banda, Ourense poderá contar este ano con O noso rural, a nosa istoria, en Ribadavia; e Pereiro, en O Pereiro de Aguiar.

Como solicitar praza

O prazo desta convocatoria ábrese o 25 de xuño ás 16,00 h e pecharase 3 días antes do inicio de cada campo. As prazas serán adxudicadas, mentres existan vacantes, por orde de recepción. A solicitude presentarase mediante un formulario en liña, que estará dispoñible na páxina web http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran, onde se pode consultar toda a información sobre esta actividade. A cota de inscrición para todos os campos é de 110 euros; con desconto dun 25% por Carné Xove, familia numerosa ou monoparental.

Xa podes ve na canle IGTCV de Xuventude a charla que mantiveron a ilustradora Abi Castillo @lilabi e Cristina Pichel @cpichel directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Charla con Abi Castillo

O Servizo de Prevención da Dependencia, da Dirección xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, convoca Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade

Persoas destinatarias:
As que teñan recoñecida a condición de persoa con discapacidade, unha idade comprendida entre os 11 e os 45 anos e presenten calquera tipo de limitación e / ou necesidade especial.

Convócanse 132 prazas con un prezo de 125 euros nas seguintes quendas:

campamentosdiscapacidade2

Requisitos:
- Ter recoñecida unha porcentaxe de discapacidade igual ou superior ao 33%.
- Ter unha idade comprendida entre os 11 e os 45 anos. Ter cumprida a idade mínima establecida ao inicio da quenda e non superar a máxima ao seu remate.
- Estar empadroados nalgún concello de Galicia.
- Non padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio.
- Non presentar trastornos que poidan alterar a convivencia durante o transcurso da actividade.
- Ter unha capacidade mínima de comunicación e de participación nas actividades que se van desenvolver.
- Ter unha mobilidade acorde coas características da instalación que solicita.

Non se admitirá a entrada aos campamentos se o participante:
- É diagnosticado positivo por COVID-19 segundo os criterios médicos vixentes.
- Presenta calquera sintomatoloxía (tos, febre, dificultade ao respirar) que poida estar asociada co COVID-19 durante os 14 días previos á súa participación.
- Estivese en contacto estreito ou compartindo espazo sen gardar a distancia interpersoal con algunha persoa afectada por COVID-19 nos 14 días previos á súa participación.


O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o día 30 de xuño de 2020.

As solicitudes, acompañadas da documentación requirida, presentaranse por calquera dos medios establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas e dirixiranse á:
  Consellería de Política Social.
  Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade
  Edificio administrativo San Caetano, s/n.
  15781 Santiago de Compostela.

Solicitude, informe médico e demais documentación:
https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/plans-e-programas/campamentos-de-veran-especificos-para-persoas-con-discapacidade-2020 

Máis información

Teléfonos:
981 547 437, 981 546 737, 981 544 640,
Correo electrónico: autonomiapersoal.sxps@xunta.gal

Nos servizos de Dependencia e Autonomía Persoal das xefaturas territoriais situados en:

A Coruña
Rúa Concepción Arenal, nº 7-9 - 15006 A Coruña.
Teléfono 881 881 528.

Lugo
Rúa Serra de Ancares, nº 68 baixo - 27003.Lugo.
Teléfono 982 889 132.

Ourense
Rúa Sáenz Díez, nº 33 - 32003 Ourense.
Teléfono 988 386 178.

Vigo
Rúa Concepción Arenal, nº 8, 1º andar - 36201 Vigo.
Teléfono 986 817 217.

  • A conselleira de Política Social, Fabiola García, presentou a campaña de verán deste 2020
  • A proposta de actividades inclúe campamentos de verán, campos de voluntariado, e como novidade minicampamentos de cinco días e actividades nas residencias xuvenís de Lugo e Ourense
  • Poderán participar mozas e mozos con necesidades especiais e ofértanse 132 prazas específicas para persoas con discapacidade de entre 11 e 40 anos
  • Elaborouse un protocolo específico ante a covid-19 no que se recollen medidas como a redución do aforo, o reforzo do persoal monitor e o incremento das medidas hixiénico sanitarias

A conselleira de Política Social, Fabiola García, acompañada da directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, presentou a campaña de verán para este 2020, que baixo o nome O verán que necesitas pon á disposición da mocidade 6872 prazas en diferentes actividades e campamentos de verán. A proposta de actividades, que comezarán na segunda quincena de xullo e se prolongarán ata comezos do mes de setembro, inclúe campamentos de verán, campos de voluntariado, e como novidade, minicampamentos e prazas en residencia xuvenís.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) do 15 de xuño publica a orde que rexe a solicitude de praza para os campamentos en Galicia. Deste xeito, o prazo de solicitude abrirá mañá martes e terá unha duración de sete días hábiles. A conselleira destacou que o número de prazas é inferior á de anos anteriores debido á limitación do aforo establecido polas autoridades sanitarias por mor da covid-19, pero que se conseguiu acadar unha cifra relevante grazas á incorporación de instalación como as diferentes residencias de tempo libre de Galicia.

Entre as novidades deste ano está o incremento da variedade das actividades con campamentos de cociña no Centro Superior de Hostalería de Galicia, campamentos vinculados ao ámbito aeronáutico, á tecnoloxía ou ao coidado do medio ambiente, a posibilidade de que entidades xuvenís e grupos de mozas e mozos poidan realizar actividades propias en residencias xuvenís de Lugo e Ourense e minicampamentos de cinco días, de luns a venres, en establecementos turíticos.

Así mesmo, Fabiola García sinalou que un ano máis poderán participar todas as mozas e mozos de Galicia con independencia das súas capacidades ou necesidades especiais. Neste sentido, lembrou que existe unha convocatoria específica para as persoas con discapacidade de entre 11 e 40 anos dotada este ano con 132 prazas.

Protocolo específico

A conselleira asegurou que este programa pretende agradecer a nenos e pais o esforzo realizado durante os últimos meses de confinamento. Baixo o nome O verán que necesitas, esta campaña permitirá darlle as familias un servizo de conciliación atendendo sempre ás medidas de hixiene e seguridade que require actual situación.

Por iso, esta decisión foi consensuada co Comité Clínico, o cal ve viable a súa realización sempre que se garantan as medidas establecidas polas autoridades sanitarias como a redución do aforo nas instalacións para garantir o distanciamento de 1,5 metros, o reforzo do persoal monitor, que permitirá traballar en grupos máis reducidos nas actividades e o incremento das medidas hixiénico sanitarias.

Máis información: http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran