Programa de Voluntariado ambiental interxeracional 2022

22 Abr 2022

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, pon en marcha para 2022 a segunda edición do programa de voluntariado ambiental, de carácter interxeracional e totalmente gratuito para as persoas voluntarias, que se desenvolverá durante as fins de semana, a partir do 29 de abril, prolongándose ata o mes de setembro. O obxectivo desta iniciativa é favorecer a protección e conservación do medio ambiente, incidindo desde unha perspectiva de sensibilización e educación ambiental.

Están programadas 20 actividades, ampliándose a oferta a 270 prazas nos seguintes espazos naturais:

• Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia: lla de Ons
• Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia: Illas Cíes
• Parque Nacional marítimo-terreste das Illas Atlánticas de Galicia: Illa de Cortegada
• Parque Nacional marítimo-terreste das Illas Atlánticas de Galicia: Illa de Sálvora
• Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán
• Parque Natural O Invernadeiro
• Parque Natural Serra da Enciña da Lastra
• Parque Natural Monte Aloia
• Parque Natural Fragas do Eume
• Parque Natural e Reserva da Biosfera de Baixa Limia-Serra do Xurés
• Reserva da Biosfera Terras do Miño Mondoñedo
• Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo
• Reserva da Biosfera Eo, Oscos e Terras do Burón Ribadeo
• Reserva da Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel
• Reserva da Biosfera Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá

Nestes espazos, as persoas voluntarias desenvolverán actividades de:
- Preservación, limpeza e conservación
- Investigación (catalogación de flora e fauna de Galicia)
- Sensibilización e formación

A Xunta de Galicia cubrirá os gastos de desprazamento (autobús desde Santiago de Compostela e/ou barco), manutención, aloxamento, seguros e actividades formativas. Cada participante deberá levar os úteis de aseo persoal e toalla así como calzado e roupa axeitada para actividades ao aire libre.

O programa desenvolverase con todas as garantía de seguridade e saúde polo que as prazas serán limitadas a 10 ou 15 por acción.

Requisitos de participación
Os requisitos de participación son os seguintes:

- Ter 18 anos cumpridos
- Residir na comunidade autónoma de Galicia
- Cumprimentar o formulario de inscrición

O prazo de inscrición comezará o día 18 de abril ás 12.00 horas na web de Voluntariado https://voluntariadogalego.org/

Para ampliar as posibilidades de participación das persoas interesadas, cada persoa voluntaria poderá anotarse en dúas accións como máximo.

Se o grupo de persoas inscritas nunha actividade excede do máximo permitido para cada zona, a selección realizarase por rigoroso orde de inscrición. 

Máis información en:
programas.xuventude@xunta.gal
881 999 567