Acabar coa violencia de xénero, un compromiso compartido

10 Feb 2022

TELÉFONO DA MULLER: 900 400 273

As 24 horas do día.

NON deixa rastro na factura

Teléfono para toda España 016 Tamén atende as 24 horas do día e non deixa rastro na factura
WhatsApp no número 600 000 016

Violencia de xénero: "Todo acto violento baseado na pertenza ao sexo feminino que teña ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para  a muller, así como as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria da liberdade, tanto se se produce na vida pública coma na privada". 

Artigo1º da Declaración sobre a eliminación da violencia cara a muller. Asamblea Xeral da Onu 1993

7