Corpo Europeo de Solidariedade: informacion importante en relacion ás actividades de voluntariado individual no ámbito nacional durante a crise do COVID-19

27 Abr 2020

Como ben sabedes e debido á crise da Covid-19 e coa declaración de pandemia mundial, os países do mundo adoptaron medidas restrictivas á mobilidade, ademáis de medidas de confinamento dependendo da situación dos distintos países.

Esta situación tivo un impacto moi severo no desenvolvemento dos proxectos dos programas europeos Erasmus+ e Corpo Europeo de Solidariedade. Para facer fronte a esta situación e solventar a desinformación das entidades e participantes a Comisión Europea ven desenvolvendo instruccións e preguntas frecuentes para ser difundidas e aplicadas por todas as axencias nacionais para garantir e poder clarificar as decisións a tomar polas axencias e entidades nesta situación.

Aquí tedes un enlace con información importante que afectará ás solicitudes e ao funcionamento do programa Corpo Europeo de Solidariedade para poder adaptarnos ás novas circunstancias de restriccións de mobilidades e poder continuar cos proxectos futuros.

http://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es/noticias/informacion-importante-en-relacion-las-actividades-de-voluntariado-individual-en-el-ambito 

Preguntas frecuentes:

http://www.eurodesk.es/noticias/preguntas-frecuentes-crisis-coronavirus-iii-erasmus-juventud-en-accion-y-cuerpo-europeo-de