Erasmus + KA3-Proxectos de diálogo xuvenil

23 Abr 2020

Trátase dunha subvención da UE para a organización de proxectos de diálogo xuvenil: reunións, conferencias, consultas e eventos que promoven a participación activa dos mozos na vida democrática e a súa interacción cos responsables da toma de decisións. A través destes eventos, os mozos poden facer oír a súa voz, ofrecendo propostas e recomendacións sobre como as políticas de mocidade deben ser configuradas e implementadas en Europa.

Un proxecto de diálogo xuvenil ten tres fases:
- planificación e preparación;
- implementación das actividades;
- avaliación (incluída a reflexión sobre un posible seguimento).

Actividades apoiadas por esta acción
- reunións nacionais e seminarios transnacionales / internacionais que ofrecen espazo para a información, ou debate e a participación activa dos mozos, en diálogo cos responsables da toma de decisións, sobre cuestións relacionadas coa Estratexia da UE para a Mocidade e os seus mecanismos de diálogo
- reunións nacionais e seminarios transnacionales que preparan o terreo para as conferencias oficiais da mocidade organizadas durante cada semestre polo Estado membro que ocupa a quenda da Presidencia da Unión Europea.
- eventos que promoven debates e información sobre temas de política xuvenil vinculados ás actividades organizadas durante a Semana Europea da Mocidade.
- consultas da mocidade para coñecer as súas necesidades en asuntos relacionados coa participación na vida democrática (consultas en liña, enquisas de opinión, etc.);
- reunións e seminarios, eventos informativos ou debates entre mozos e tomadores de decisións, expertos xuvenís en torno ao tema da participación na vida democrática.
- eventos que simulan o funcionamento das institucións democráticas e os roles dos tomadores de decisións dentro destas institucións.

Organizacións participantes elexibles
Organizacións sen fins de lucro, asociacións, ONG; ONG xuvenís europeas; organismos públicos a nivel local establecidos nun país do programa ou nun país socio veciño da UE (rexións 1 a 4).

Número de organizacións participantes: para as reunións transnacionales / internacionais, a actividade debe involucrar polo menos a dúas organizacións participantes de polo menos dous países diferentes, dos cales polo menos un é un País do Programa. Para actividades nacionais, a actividade debe involucrar polo menos a unha organización dun País do Programa.

O proxecto pode durar entre 3 e 24 meses. Debe involucrar a un mínimo de 30 mozos participantes entre 13 e 30 anos, dos países involucrados no proxecto.
Se o proxecto prevé a participación de tomadores de decisións ou expertos no campo da política de mocidade, estes participantes poden participar independentemente da súa idade e procedencia xeográfica.

Lugares
- Actividades nacionais: a actividade debe ter lugar no país da organización solicitante.
- Actividades transnacionales / internacionais: as actividades poden ter lugar en calquera dos países do programa involucrados na actividade.
Só en casos debidamente xustificados e se a actividade principal inclúe elementos de diálogo cos responsables da toma de decisións a nivel europeo, unha actividade pode levar a cabo na sede dunha subvención da Institución da Unión Europea.

Subvención máxima outorgada para un proxecto de diálogo xuvenil: 50 000 euros .

Prazos
Calquera organización establecida nun país do programa debe presentar as solicitudes á Axencia Nacional de -
ata o 7 de maio de 2020 ás 12:00 do mediodía CET, para proxectos que comecen entre o 1 de agosto e o 31 de decembro do mesmo ano;
ata o 1 de outubro de 2020 ás 12:00 do mediodía CET, para proxectos que comecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio do ano seguinte.

As organizacións interesadas deben ler a Guía do programa Erasmus + .

Para obter máis axuda, debes comunicar coa Axencia Nacional no teu país

Máis información: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en