Procedemento de Acreditación da Competencia Profesional 2020 da Consellería de Educación

19 Dec 2019

A Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional ven de convocar un novo Proceso de Acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 13 de xaneiro ata o 7 de febreiro de 2020.

A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. Esta aplicación está activa a partir do 13 de xaneiro de 2020.

- Consultar a orde de convocatoria

- Consultar a OFERTA DE UNIDADES DE COMPETENCIA

Puntos de información e orientación

  • Departamentos de información e orientación profesional dos centros integrados de formación profesional.
  • Departamentos de orientación dos centros educativos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que impartan formación profesional.
  • Subdirección Xeral de Formación Profesional.
  • Asesoría de información e orientación profesional. Teléfono: 981 546 538.
  • Asesoría de acreditación de competencias. Teléfono: 981 540 219.

Máis información en edu.xunta/fp