Abracaxove: Cadernos informativos para a mocidade galega

23 Nov 2011
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, da Consellería de Traballo e Benestar, pon á disposición da mocidade galega os cadernos informativos Abracaxove. Neles recóllense, dunha maneira sinxela e condensada, as moitas medidas que a Xunta de Galicia e outras administracións e entidades galegas están a executar a prol da mocidade. Trátase de informarvos sobre unha serie de accións e recursos en distintos ámbitos, como a educación, o emprego, a vivenda, a creatividade, o lecer, a mobilidade..., de xeito que saibades os medios que existen, quen os xestiona e onde vos podedes dirixir en cada momento.

01_non_enredesEn Non te enredes atoparedes os principais servizos e actuacións encamiñadas a achegar a información á xente moza.

02_educaxoveEn Educaxove atoparedes información sobre aquelas axudas e bolsas encamiñadas a facilitar a formación, así como aqueles recursos existentes no ensino que permiten unha educación de calidade.

03_empregateEn Emprégate atoparedes información sobre liñas de axuda e recursos para mellorar a empregabilidade da mocidade e para fomentar o seu espírito emprendendor.

04_mocidade_creativaEn Mocidade Creativa poderás atopar información sobre aquelas actividades que fomentan e facilitan o teu espírito creativo e emprendedor.

05_vivendaEn Vivenda Xove poderás atopar os recursos ao teu alcance para facilitar o acceso a unha vivenda.

06_ti_escollesTi escolles proporciónache información sobre distintas alternativas de ocio de calidade, moitas cun claro compoñente de educación non formal.

07_XUVENTUDESAUDEEn Xuventudésaúde atoparás as campañas e actividades que se poñen en marcha para fomentar unha boa saúde, a través da práctica do deporte e a prevención de malos hábitos.

08_o_teu_tempo_o_noso_tempoO teu tempo, o noso tempo, infórmate sobre distintas actuacións relacionadas co voluntariado como a formación, o voluntariado europeo, plans de dinamización e actuación... que che facilitan e permiten canalizar o teu labor voluntario.

09_Xuventude_en_movementoEn Xuventude en movemento atoparedes información sobre programas destinados á mocidade que promocionan e apoian a mobilidade xuvenil a través de diversos tipos de axudas, bolsas, encontros, participación en proxectos europeos e diversos tipos de carnés que facilitan os teus desprazamentos.

10_en_clave_deEn clave de... ofréceche información sobre actuacións transversais e de diversa tipoloxía que te acompañan no día a día, como son o fomento da igualdade de xénero, a promoción do uso da lingua galega, o fomento do consumo responsable ou a sustentabilidade.