pepe.dxxv

pepe.dxxv

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convida a todas as escolas de educación no tempo libre de Galicia e a calquera outra persoa interesada a unha xuntanza na que se trasladarán as conclusións do informe elaborado polo grupo Sculca da USC tras unha revisión pedagóxica da parte de formación do borrador do novo decreto que desenvolverá o título II da Lei 6/2012, de Xuventude de Galicia.
 
O informe propón algunhas mudanzas no texto do último borrador ao que se chegou tras un longo proceso participativo. Nesta xuntanza debateranse estes puntos a fin de chegarmos entre todas e todos a un texto definitivo e iniciarmos a súa tramitación.
 
A xuntanza terá lugar o vindeiro día 5 de novembro na Escola Galega de Administración Pública (Santiago de Compostela) a partir das 16.30 horas.
 
As persoas interesadas en asistir deberán remitir un correo electrónico ao enderezo institutoxuventude.ctb@xunta.gal, indicando nome e apelidos e escola á que representa, no seu caso. No caso de non formar parte de ningunha escola, indicará o motivo do seu interese.
 
Consulta aquí o último borrador do decreto.
 
Consulta aquí o informe da USC.

Atención colexios de Galicia!

Queredes gañar unha viaxe de fin de curso para toda a túa clase con aloxamento en albergues?

Participa no concurso "Unha viaxe polo patrimonio da miña comunidade".

Divírtete e aprende. Somos o terceiro país do mundo en patrimonio UNESCO.

Infórmate nesta ligazón.

 

Hai 6.000 € en premios!

Pasao a mestres, AMPAS, alumnos. Que se entere todo o mundo!

INTERACTUANDO NO TEMPO LIBRE 2018

XII xornadas galegas de actualización de coñecementos e intercambio de experiencias
19, 20 e 21 de outubro

Albergue Xuvenil de Gandarío, Bergondo, A Coruña

 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social pon en marcha unha nova edición de Interactuando no tempo libre,co fin de consolidar este espazo de reflexión, participación e debate entre os profesionais do sector do tempo libre e aproveitar a riqueza e oportunidades que xera.


Interactuando é

• Un foro para o intercambio de experiencias e para a actualización de coñecementos.
• Un espazo de aprendizaxe, encontro e convivencia.
• Un tempo para reflexionar e vivir o tempo libre en clave educativa.
• Unha fin de semana para nos achegar a diferentes maneiras de traballar e para tecer redes

 

Os seus obxectivos son:

• Promover o diálogo entre todas as persoas que traballan neste ámbito.
• Dar a oportunidade de encontrarse e de establecer contactos.
• Reflexionar e analizar a acción educativa no tempo libre.
• Trazar liñas de acción e compromisos para poñer en práctica nas diferentes realidades de cadaquén.

 

Destinatarios:

• Monitores/as e directores/as de actividades de educación no tempo libre.
• Técnicos/as de xuventude e dinamizadores/as xuvenís.
• Profesionais do ámbito (animadores/as socioculturais, educadores/as sociais, pedagogos/as, dinamizadores/as de actividades de educación no tempo libre).
• Membros de asociacións xuvenís, grupos informais que realicen actividades de educación no tempo libre e voluntarios/as.


XII INTERACTUANDO. 2018, un punto de inflexión.

 

As xornadas artéllanse nunha sesión inaugural, presentación de experiencias, catro faladoiros e a convivencia.

 

Sesión Inaugural.

Dos debates para a anovación do decreto á re-organización da campaña de verán, o 2018 está sendo un ano de transición e anheladas mudanzas nas que cómpre seguir afondando.
Paga a pena poñer en común o que aconteceu na Campaña de verán 2018 para comprender onde estamos hoxe e por onde queremos tirar.  Recomporemos un relato dos feitos, dando voz aos distintos axentes presentes.

 

Presentación de experiencias.

Sábado á tarde búscase dar a coñecer experiencias xeitosas que poidan servir de inspiración e aproveitamento. Nesta edición proponse o formato feira de experiencias onde os/as asistentes poderán deambular entre os diferentes postos da feira de mostras para coñecer de forma directa e próxima as iniciativas que se expoñen.
Feira de experiencias: tanto pasadas (experiencias positivas xa realizadas que merecen non caer no esquecemento); presentes (iniciativas actuais que se queiran dar a coñecer) como futuras (persoas, propostas e ideas na procura de apoios).

O formato de cada posto será libre e convídase á orixinalidade e creatividade.Os postos poderán ser estáticos, onde estean simplemente expostos os traballos, ou ben ser presenciais e atendidos polas persoas que expoñen, de xeito que a experiencia pode ser máis interactiva e o fluxo de preguntas, comentarios ou suxestións sexa máis directo. Conversas, proxección de vídeos, realidade virtual, presentación de traballos, dinámicas grupais, xogos, obradoiros, exposicións fotográficas, representacións…

As persoas interesadas en dispor dun posto na feira de experiencias poden solicitar a  participación como expositoras a través do e-mail institutoxuventude.ctb@xunta.gal antes do 13 de Outubro de 2018, xuntando a seguinte información:
- Título e presentación da experiencia a expoñer.
- Nome dos/as autores/as e nome da entidade/grupo onde se desenvolve ou foi desenvolvida a iniciativa.
- Necesidades de espazo e/ou explicación de como sería o posto.
- Necesidades de material non funxible que poida haber na Instalación de Gandarío (mesas, cadeiras, pizarras…).

Lémbrese que todas as experiencias presentadas disporán ademais dun espazo no web https://interactuandonotempolibre.webnode.es/ para ficar para a posteridade.

 

Faladoiros

O cerne das xornadas son os faladoiros para a aprendizaxe, a reflexión e o debate. Cada persoa asiste a un único faladoiro e domingo ao final da mañá póñense en común.  
      
      1) É TRABALLO OU DÁ TRABALLO?
          A nova lei de contratacións, convenios, pregos, relacións laborais, trámites administrativos, seguros, dereitos e obrigas. En que estado estamos e en que estado queremos estar?
          Que cómpre saber? Que cómpre manter? Que cómpre mudar?
      
      2) PROGRAMACIÓNS DA CAMPAÑA DE VERÁN
          Aprender a programar e aprender a avaliar programacións.
          Valorar programacións da campaña de verán e achegar suxestións de mellora.
          Que ten sentido? Que non ten sentido? Que propor?
      
      3) TITULACIÓNS DE TEMPO LIBRE
          Escolas de Tempo Libre, certificados de profesionalidade, experiencia práctica... que titulacións necesitamos? Que titulacións queremos?
          Necesidades e oportunidades formativas. Bases para unha orde que regule a educación do Tempo Libre en Galicia.
      
      4) CALIDADE NAS INTERVENCIÓNS DE TEMPO LIBRE?
          Posta en valor da educación no tempo libre. Entretemos? Animamos? Transformamos?
          Que é calidade? Que non é calidade? Como se valora a calidade dunha intervención?
      
Cando se realice a inscrición cómpre indicar a preferencia do faladoiro no que se desexa participar. A organización adscribirá os/as participantes nos faladoiros atendendo ás súas preferencias e á orde de inscrición.

 

Inscrición: A inscrición está pechada.

 

Convivencia

Organizar estas xornadas supón un esforzo organizativo e orzamental grande. Agradecemos que se non vas asistir, ou non vas asistir á totalidade de sesións e comidas, nolo fagas saber coa antelación suficiente.
Tamén agradecemos e convidamos á participación na totalidade das sesións, dende a inauguración ata o peche, e á convivencia de día e de noite no albergue.
No caso de ser necesario, pode disporse dun servizo de ludoteca coidadora que axude á conciliación.

 


PROGRAMA

 

Venres, 19 de outubro


17.00 h Acollida e entrega de documentación
17.30 h Benvida
17.35 h Sesión inaugural “2018,  un punto de inflexión”
19.00 h Faladoiros
20.30 h Cea
22.00 h Actividade nocturna I

 

Sábado, 20 de outubro

 

9:30 h Faladoiros
11:30 h Descanso
12: 00 h Faladoiros
14.00 h Xantar
16.00 h Faladoiros
18.00 h Presentación de experiencias
20.30 h Cea
22.00 h Interacción nocturna II

 

Domingo, 21 de outubro

 

09.30 h Faladoiros
11.00 h Presentación de conclusións
13.30 h Clausura, avaliación e despedida.

Pertences a unha asociación ou organización que traballe con persoas con diversidade funcional? Coñeces a alguén ou algunha?

Se é así, participa na 1ª edición do concurso Fotografía e Diversidade Funcional de REAJ.

 

Que tes que facer?

 

Plasma nunha fotografía a vida cotiá das persoas con diversidade funcional e gaña unha viaxe para toda a asociación.

 

Hai 4.000 € en premios!

 

Tendes até o 15 de novembro para partipardes.

 

Encontrarás toda a información en: https://reaj.com/concurso-fotografia-y-diversidad-funcional

 

Pertences a unha asociación ou organización que traballe con persoas con diversidade funcional? Coñeces a alguén ou algunha?

Se é así, participa na 1ª edición do concurso Fotografía e Diversidade Funcional de REAJ.

 

Que tes que facer?

 

Plasma nunha fotografía a vida cotiá das persoas con diversidade funcional e gaña unha viaxe para toda a asociación.

 

Hai 4.000 € en premios!

 

Tendes até o 15 de novembro para partipardes.

 

Encontrarás toda a información en: https://reaj.com/concurso-fotografia-y-diversidad-funcional

 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado encargou ao grupo de investigación ESCULCA, da Universidade de Santiago de Compostela, o deseño dunha proposta pedagóxica para as escolas de educación no tempo libre de Galicia, que abranga:

 

- Revisión pedagóxica do sistema educativo non formal das escolas de educación no tempo libre.

- Revisión pedagóxica das propostas feitas no proceso de participación para a elaboración do novo decreto de xuventude.

- Deseño curricular dos programas formativos das distintas etapas.

- Proposta de programa de formación de formadores/as.

- Proposta de programas para especialistas.

- Proposta de metodoloxías innovadoras e cursos tipo.

 

Esta proposta pedagóxica insírese no marco do proceso de elaboración da nova normativa en materia de xuventude, que comprende, entre outros ámbitos, o da formación no ámbito da educación no tempo libre, no horizonte inmediato, ademais, da harmonización desta formación cos certificados de profesionalidade.

 

No marco da investigación que o grupo ESCULCA está a realizar é importante coñecer o parecer das persoas formadas e formadoras. Por iso, se és monitor/a ou director/a de tempo libre ou formador/a nalgunha escola de educación no tempo libre, pregámoste que preenchas a seguinte enquisa:

 

https://es.surveymonkey.com/r/enquisaetlgal (se és monitor/a ou director/a)

https://es.surveymonkey.com/r/enquisaProfETLgal (se és formador/a nalgunha ETL)

 

A túa participación é esencial!

Dende a Cidade da Cultura de Galicia informan sobre a súa oferta de visitas para Campamentos de Verán.

 

Dispoñen de dúas modalidades de visitas comentadas:

  • Visita á exposición: GALICIA UNIVERSAL. A ARTE GALEGA NOS FONDOS DE ABANCA E AFUNDACIÓN.

 

+ INFO:

http://www.cidadedacultura.gal/gl/evento/visitas-educativas-galicia-universal-arte-galega-nas-coleccions-abanca-e-afundacion

  • Visita á ARQUITECTURA + ESPAZOS VERDES DO GAIÁS.

 

+ INFO:

http://www.cidadedacultura.gal/gl/evento/visitas-educativas-arquitectura-do-gaias

As quendas de visita dispoñible son as seguintes:

  • De martes a xoves ás 10:00h e ás 12:00h (para un máximo de 50 nenos/as por quenda) e venres (previa consulta de dispoñibilidade horaria)

A visitas son de balde e están adaptadas ás diferentes idades.

O pásado sábado 26 de maio tivo lugar o IV Foro Aberto do Tempo Libre, ao que asistiron 20 persoas: educadores e educadoras do tempo libre, técnicos e técnicas da administración e representantes de asociacións e escolas de educación no tempo libre.

 

No foro tratáronse as seguintes temáticas:

 

- Tramitación do novo decreto en materia de xuventude.

- Elaboración, por parte do grupo ESCULCA da USC, dunha proposta pedagóxica para as escolas de educación no tempo libre.

- Nova lei de contratos do sector público e incidencia no sector da educación no tempo libre.

- Artellamento do XII Interactuando no Tempo Libre.

 

Podes descargar aquí a memoria.

 

O Foro do Tempo Libre é un espazo de encontro e reflexión colectiva que serve, por unha banda, para actualizar coñecementos e identificar necesidades e, pola outra, para sentar as bases das vindeiras xornadas "Interactuando no Tempo Libre", que teñen lugar no outono.

O foro está aberto a calquera persoa interesada en contribuír, nomeadamente educadoras e educadores no tempo libre, asociacións xuvenís e entidades prestadoras de servizos á xuventude, empresas do sector, xerentes de instalacións xuvenís, técnicas e técnicos de xuventude, representantes de escolas, etc.

 

O 2017 foi un ano de intensa participación e traballo conxunto no eido do Tempo Libre en Galicia. Comezou o ano con encontros nas catro provincias para a elaboración dun novo decreto que foi traballado polo miúdo no III FORO DO TEMPO LIBRE aló polo mes de maio e concluído en grande medida nas xornadas INTERACTUANDO NO TEMPO LIBRE do mes de Novembro.

 

Foi un grande esforzo colectivo, e colectivos deben ser os parabéns.

 

O 2018 non pode ser menos, e iniciamos o ano con importantes e significativas novidades que paga a pena coñecer e sobre as que reflectir, para seguir avanzando no proceso de construción colectiva no ámbito da educación no tempo libre.

 

O Foro do Tempo Libre é un espazo de encontro e reflexión colectiva que serve por unha banda para actualizar coñecementos e identificar necesidades e pola outra para sentar as bases das xornadas INTERACTUANDO NO TEMPO LIBRE que terán lugar en Gandarío en outono.

 

O foro está aberto a calquera persoa interesada en contribuír e, nomeadamente, a educadoras e educadores no tempo libre, asociacións xuvenís e entidades prestadoras de servizos á xuventude, empresas do sector, xerentes de instalacións, técnicos de xuventude, informadores e informadoras xuvenís, escolas de tempo libre, etc.

 

CAMBIO DE DATA E LUGAR DE CELEBRACIÓN:

A fin de facilitar a asistencia ao IV Foro aberto do tempo libre, facéndonos eco das suxestións relativas á posibilidade de cambio de data para un sábado, dende a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado comunicámosvos que o IV Foro vai ter lugar o vindeiro sábado 26 de maio, segundo o programa previsto, na Hospedería de San Martín Pinario, Seminario Maior, sita na Praza da Inmaculada, nº 3 en Santiago de Compostela.

Animávosvos a participar e pregamos que lle deades difusión ao cambio de data e ubicación.

 

Consulta aquí o programa provisorio

 

Inscríbete a través deste formulario

O 2017 foi un ano de intensa participación e traballo conxunto no eido do Tempo Libre en Galicia. Comezou o ano con encontros nas catro provincias para a elaboración dun novo decreto que foi traballado polo miúdo no III FORO DO TEMPO LIBRE aló polo mes de maio e concluído en grande medida nas xornadas INTERACTUANDO NO TEMPO LIBRE do mes de Novembro.

Foi un grande esforzo colectivo, e colectivos deben ser os parabéns.

O 2018 non pode ser menos, e iniciamos o ano con importantes e significativas novidades que paga a pena coñecer e sobre as que reflectir, para seguir avanzando no proceso de construción colectiva no ámbito da educación no tempo libre.

O Foro do Tempo Libre é un espazo de encontro e reflexión colectiva que serve por unha banda para actualizar coñecementos e identificar necesidades e pola outra para sentar as bases das xornadas INTERACTUANDO NO TEMPO LIBRE que terán lugar en Gandarío en outono.

O foro está aberto a calquera persoa interesada en contribuír e, nomeadamente, a educadoras e educadores no tempo libre, asociacións xuvenís e entidades prestadoras de servizos á xuventude, empresas do sector, xerentes de instalacións, técnicos de xuventude, informadores e informadoras xuvenís, escolas de tempo libre, etc.

CAMBIO DE DATA E LUGAR DE CELEBRACIÓN:

A fin de facilitar a asistencia ao IV Foro aberto do tempo libre, facéndonos eco das suxestións relativas á posibilidade de cambio de data para un sábado, dende a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado comunicámosvos que o IV Foro vai ter lugar o vindeiro sábado 26 de maio, segundo o programa previsto, na Hospedería de San Martín Pinario, Seminario Maior, sita na Praza da Inmaculada, nº 3 en Santiago de Compostela.

Animávosvos a participar e pregamos que lle deades difusión ao cambio de data e ubicación.

 Consulta aquí o programa provisorio

Inscríbete a través deste formulario