Se queres ampliar a túa formación, habilidades comunicativas e mobilidade, os proxectos Erasmus+ Xuventude e Corpo Europeo de Solidariedade (CES) son boas opcións. Son varias as entidades galegas que cada ano promoven iniciativas, e conseguen financiamento europeo, no marco destes dous programas. Estas entidades poden ser as beneficiarias principais dos proxectos, e por tanto desenvolver estes en Galicia e no resto de España, ou ben formar parte doutros que se levan a cabo noutros países como entidades socias.

De cara a achegar toda esta información de relevancia á mocidade galega, neste espazo web daremos conta dos últimos proxectos aprobados a entidades galegas (ben como beneficiarias principais ou socias) nas diferentes convocatorias de Erasmus+ Xuventude e CES, así como doutros programas europeos que poidan resultar de interese. Trátase dunha táboa en constante cambio, que se irá mudando na medida que se dispoñan de novos datos.

 

 

Táboa de información sobre proxectos Erasmus+ Xuventude e CES con solicitude de participación activa

 

Tipo de programa Entidade (concello) Título e breve descrición do proxecto Nacional (in-country) ou internacional Poden participar mozos/as galegos? Lugar de realización da actividade Datas de inicio e fin da actividade Número de prazas ofertadas Enlace do formulario de participación
Erasmus+ (Youth Exchange) Valdeorras Vive
(O Barco de Valdeorras)
Mindful Steps: an expedition through the Winter Way. Intercambio xuvenil no Bierzo e Valdeorras, onde se xuntan participantes de catro países para camiñar e descubrir xuntos o Camiño de Inverno, a ruta do Camiño de Santiago que atravesa a comarca, unha ruta na que se vai abordar a temática da saúde mental, os beneficios da peregrinación e a relación dos mozos coa natureza. Nacional, organizado por Valdeorras Vive xunto a catro asociacións europeas. Si. Itinerante: O Bierzo e Valdeorras 2 ao 11 xullo de 2024 4 https://forms.gle/fM17W1ot6YMQrbwJ8
Erasmus+ (Training Course) Valdeorras Vive
(O Barco de Valdeorras)
Terra Viva: inspiring entrepeneurship among rural youth. Curso de formación Erasmus+ que ten lugar en Peñalba de Santiago (O Bierzo), onde se reunen traballadores xuvenís e educadores de catro países para traballar na creación de proxectos de éxito en espazos rurais, con ferramentas educativas e exemplos prácticos para promover o emprendemento entre a mocidade. Nacional, organizado por Valdeorras Vive xunto a diferentes asociacións europeas. Si. Peñalba de Santiago.
(O Bierzo. León)
5 ao 12 de maio de 2024 2 https://forms.gle/JSoevV2ZhymowGz68
Erasmus+ (Training Course) Valdeorras Vive
(O Barco de Valdeorras)
"Harmony in diversity: youth for integration": Intercambio xuvenil en Taevaskoja (Estonia) sobre integración social, minorías e xenofobia, no que abordaremos como os mozos poden crear comunidades máis inclusivas e respectuosas utilizando ferramentas de educación non formal. Un proxecto en colaboración con Ethos MTÜ. Internacional, organizado por Ethos MTÜ xunto a Valdeorras Vive coma asociación socia. Si. Taevaskoja (Estonia) 8 ao 16 de abril de 2024 6 https://forms.gle/xoSzRZ3NJfmynN558
Erasmus+ (Youth Exchange) Valdeorras Vive (O Barco de Valdeorras) "From Rural to Plural": Intercambio xuvenil en Bran (Romanía) que busca empoderar á mocidade rural, dándolle ferramentas para expresar as súas necesidades, fomentando a participación nas súas comunidades. Un proxecto en colaboración con Dezvoltare Activa. Internacional, organizado por Dezvoltare Activa Romania xunto a Valdeorras Vive coma asociación socia. Si. Bran (Romanía) 9 ao 19 de abril de 2024 6 https://forms.gle/4w9sbepJGEjREHJn9
Erasmus+ (Youth Exchange) Asociación Arousa Moza
(Vilagarcía de Arousa)
A actividade pretende fortalecer os lazos entre os mozos participantes e involucralos activamente cun proxecto de maior escala "European Youth Village program".
A asociación que desenvolve o proxecto é ADA.
Internacional. Si. Brasov, (Rumanía) 29 de febreiro ao 8 de marzo de 2024 https://forms.gle/6BKxUYPX74W3iy6Z9
CES (Voluntariado)
Lug Open Factory
Lugo
Proxecto de voluntariado de 14 días de duración que busca traballar con mozos e mozas do rural Intenacional, LOF recibirá mozos e mozas do resto de Europa Si. Lugo Xuño de 2024 3 Escribe a: Benvida@lugopenfactory.com
CES (Voluntariado)
Fundación Condado de Taboada (Cambados)
Proxecto de equipos de voluntariado de 1 mes de duración co fin de preprarar e implementar o "Festival da Solidariedade de Cambados" Catro organizaciòns internacionais e o Concello de Cambados participan como entidade de apoio para o envío de mozos/as ao proxecto. Si. Cambados, (Pontevedra) 1 ao 30 de outubro de 2024 9 Escribe a: social@fundaciontaboada.org
Erasmus+ (Training Course) Concello de Ribadavia (OMIX) FACESY III. É un Curso de Capacitación para traballadores Xuvenís sobre Facilitación en Grupos de mozos que propón métodos e exercicios para potenciar algunhas das Habilidades que un Facilitador debería ter. Internacional. O concello de Ribadavia participa como socio nun proxecto presentado por unha entidade Portuguesa. Si. Cascais (Portugal) 19 ao 27 de maio de 2024 3 https://forms.gle/JNPQWoJJvuVcnf47A
Erasmus+ (Youth Exchange) Concello de Ribadavia (OMIX) EU.YOU.GO III. Este proxecto busca brindar aos participantes novos puntos de vista sobre a Obxectivos da Mocidade Europea, a través da arte que logo será expresado ao comunidade local a través da escultura, a danza, o teatro e a música. Internacional. O concello de Ribadavia participa como socio nun proxecto presentado por unha entidade Portuguesa. Si. Ferreira do Alentejo (Portugal) VISITA DE PREPARACIÓN PREVIA AO INTERCAMBIO do 2 ao 5 de maio de 2024: Ofertamos 1 praza para unha persoa sen límite de idade pero maior de 18 anos, para asistir a "Visita de Preparación Previa (APV) e que exercerá de "líder" do grupo que participará no verán no intercambio (polo tanto ten que asistir ao APV e ao Intercambio.

INTERCAMBIO INTERNACIONAL do 11 ao 22 de xullo de 2024:
6 prazas para mocida
De de entre 18 e 30 anos de idade. Participarán 6 persoas mozas de 5 países diferentes (Grecia, Italia, Francia, Portugal e España).
6 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaNfVOptpx-w_n7BLfZPj0NZ50sizi5flLxqX1r_Ib4Pu57w/viewform
CES
(Voluntariado)
Concello de Ribadavia Proxecto de voluntariado " Apoio á nosa comunidade local". As principais actividades desenvolvense no Centro de Información en colaboración con outras áreas municipais, o horto ecolóxico, actividades de dinamización sociocultural... Nacional (in-country). O concello é entidade coordinadora Si. Ribadavia (diferentes áreas municipais: Xuventude, Cultura, Medioambiente, Servicios Sociais…) Abril/Maio 2024 a Abril/Maio 2025 1 https://youth.europa.eu/solidarity/placement/37582_en
Erasmus+ (Youth Exchange) BreGal (A Coruña) Intercambio xuvenil que busca concienciar aos participantes sobre o  impacto medioambiental e introducilos ao concepto de sustentabilides

Internacional

 

Si. Passignano sul Trassimeno (Italia) 6 ao 13 de Xullo de 2024 5 (de 15 a 17 anos) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG5sMNoe8vnb65PkrfdSDlVFJld5-wdgCQ6eNvrrhP4fYO9w/viewform
CES Sustinea (Ourense) “Un Ourense solidario” é un programa de voluntariado de 9 meses en Ourense para colaboarar con diferentes entidades sociais e ambientais da cidade. Nacional (in-country). Sustinea acolle a 2 persoas voluntarias durante 9 meses en Ourense Si. Ourense Abril 2024- xaneiro 2025 2 https://forms.gle/BgbvSKF1jH6NJEpz6
CES

Fundación Condado de Taboada.
Cambados, Pontevedra

Proxecto de equipos de voluntariado de 1 mes de duración co fin de preprarar e implementar o "Festival da Solidariedad de Cambados" Catro organizacións internacionais e o Concello de Cambados participan como entidades de apoio para o envío de mozos/as. Si. Cambados, Pontevedra Do 1 ao 30 de outubro de 2024 9 galegos e 11 interncionais

Enviar solicitude a
social@fundaciontaboada.org

Erasmus+ (Youth Exchange) Asociación de veciños/as de Meaus (Baltar/Ourense) Educación en la naturaleza. Técnicas para mejorar las capacidades de los jóvenes en ambitos ecológicos   Internacional. AVM participa como socia nun proxecto presentado por unha entidade de Polonia Si.  Polonia (Huta Polańska)   Do 6 ao 15 de maio de 2024  https://forms.gle/63dd6aUUqjYv9ppq9

 

 

Este seminario "Explorando diferentes modelos de participación democrática: fomentando a participación xuvenil a través da Tarxeta Europea da Xuventud" organízase para apoiar o recoñecemento de diversas formas de participación nas comunidades e as sociedades democráticas e para explorar as diferentes formas nas que a Tarxeta Europea da Xuventude pode ser unha ferramenta para o compromiso da xuventude. O seminario ten como obxectivos:

a) Ofrecer o espazo para o debate e o recoñecemento da variedade de formas nas que a mocidade fan escoitar a súa voz, incluso a través de medios dixitaies;

b) Explorar as formas nas que esta tarxeta europea pode ser unha ferramenta para chegar aos mozos e mozas desconectados e alentalos a participar activamente a todos os niveis.

O seminario reunirá a axentes de políticas no campo da xuventude, traballadores xuvenís, activistas xuvenís e mocidade organizada ou non organizada, así como de diversas estructuras de representación.

A convocatoria está aberta ata o día 18 de agosto de 2019.

Máis información

LOGO RIXA Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca axudas ás entidades locais de Galicia, para apromoción da información xuvenil e para a realización de actividades dirixidas á xuventude, no ámbito da educación non formal e da participación para o ano 2016.

Entidades locais beneficiarias:
1. Poderán solicitar estas axudas os concellos, agrupacións de concellos ou mancomunidades de Galicia.
2. Así mesmo, aqueles concellos que pertenzan a unha mesma zona sen constituír mancomunidade para estes efectos e acorden desenvolver programas conxuntos de actuación.
3. Ningún concello ou entidade local dos sinalados nos puntos anteriores poderá:
a) Presentar a solicitude de subvención se o fixo unha entidade local na cal estean integrados ou da cal dependan.
b) Figurar en máis dunha solicitude colectiva.
c) Figurar nunha solicitude colectiva e subscribir outra individual.

Finalidade da subvención:
1. Potenciar a información xuvenil a través dos servizos municipais de información xuvenil integrados na Rede galega de información xuvenil.
2. Fomentar as actividades de educación non formal dirixidas á mocidade e a participación xuvenil no ámbito local.

Período subvencionable e contía das axudas:
O período subvencionable abranguerá desde o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro de 2016.
A contía máxima que se concederá será de 3.000 €, que poderá chegar ata 8.000 € para o suposto de agrupación de 2 entidades locais e de 15.000 €, se son 3 ou máis as entidades locais agrupadas.

Serán obxecto de axuda:
a) Os custos derivados do funcionamento normal dun servizo de información xuvenil, así como as actividades de dinamización da información que se leven a cabo desde este.
b) As actividades formativas e educativas, as relacionadas co espírito creativo e emprendedor da mocidade, os programas de información e asesoramento e, en xeral, os que faciliten a participación xuvenil en actividades de educación non formal e os relacionados co asociacionismo e liderado xuvenil, todos eles destinados á mocidade de idades comprendidas entre os 12 e os 35 anos.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de xuño de 2016.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es/co procedementoTR305E
Máis información no DOG do 3 de maio de 2016.