2.- CONVOCANTE

Embaixada de España en Portugal ; Fundación Ramón Areces ; O Corte
Inglés
3.- DESTINATARIOS
- Titulación: Filoloxía Hispánica.
- Título obtido en 2009 ou posterior.
- Máster ou doutoramento en Español como Lingua Estranxeira.
4.- DATAS LÍMITE
26/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Prazas: 4.
Duración: desde setembro do 2016 a agosto de 2017.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Departamento de Educación e Formación do Goberno de Australia
3.- DESTINATARIOS
?
Ser maior de 18 anos de idade.
? Pertencer a algún dos países participantes (España está
incluída)
? Ter titulación universitaria.
? Bo expediente académico.
? Posuír un bo nivel de coñecementos de inglés.
4.- DATA LÍMITE
30/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As bolsas Endeavour cobren os gastos de matrícula. Ademais, ofrecen
unha dotación mensual (3.000 dólares) e unha contía económica para os
gastos de viaxe e aloxamento duns 3.000 dólares tamén así como
unha axuda de 2.000 a 4.000 dólares para establecerse no país.
A duración destas bolsas dependerá do programa seleccionado.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO