2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Facultade de Dereito da Universidade de Birmingham
3.- DESTINATARIOS
? Para estudantes estranxeiros, con status honorario para custos de matrícula
? As bolsas están dispoñibles unicamente para os estudantes que
comezan o seu programa en setembro de 2016 e a data non poderá ser
diferida.
4.- DATA LÍMITE
24/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Facultade de Dereito da Universidade de Birmingham, convida a todos
os estudantes internacionais a participar no programa de bolsas para
Pregrado nas distintas áreas da facultade, tales como: Dereito,
Dereito Internacional e Globalización, Dereito en Negocios e Empresas
Modernas, Dereito e Criminología, Dereito e Leis Francesas, Dereito e
Leis Alemás
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

para master en ámbitos relacionados coa paz e a

prevención e resolución de conflitos (EE.UU, Xapón, Inglaterra,
Australia, Suecia)
2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Rotary
3.- DESTINATARIOS
Dominio de Inglés, compromiso coa paz demostrado a través dos
logros profesionais e académicos e o servizo persoal ou da
comunidade, liderado, tres anos de experiencia relacionada co traballo
ou voluntario de tempo completo e título de licenciatura
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A bolsa inclúe: Matrícula, aloxamento e comida, transporte de ida e
volta, todos os gastos de prácticas e campo de estudo
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Páxina 3 de 3