2.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidad de West London
3.- DESTINATARIOS
Estudiantes internacionales
4.- FECHA LÍMITE
17/07/2016
5.- MÁS INFORMACIÓN
Estas becas internacionales para estudiar en la UWL reconocen y
proporcionan apoyo financiero a estudiantes sobresalientes que deseen
actuar como representantes de la Universidad de West London.
6.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Aberdeen e a Escola de Negocios
3.- DESTINATARIOS
Estudantes internacionais cualificados como estranxeiros, a fins de custos
de matrícula.
4.- DATA LÍMITE
09/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
University of Aberdeen e a Escola de Negocios, ofrece bolsas ao mérito
académico para estudantes internacionais sobresalientes, coa
oportunidade de cualificar para os seguintes estudos de Posgrao:
? Economía Aplicada
? Finanzas e Bens Inmobles
? Xestión e Consultoría
? Dirección de Márketing
? Xestión de Negocios Internacionais
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Hamburgo
3.- DESTINATARIOS
? Para estudantes internacionais que estean inscritos ou reciban unha
oferta de estudos na Universidade de Hamburgo, para estudos de Mestría
ou Diplomado.
? Certificado académico de notas e título de Pregrado.
? O límite de idade é de 29 anos.
4.- DATA LÍMITE
15/10/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Hamburgo, convida a estudantes sobresalientes, a aplicar
ás bolsas internacionais ao mérito académico. A mesma ofrécese para
os programas de Posgrao: Diplomados e Mestrías.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Embaixada de Francia en España
3.- DESTINATARIOS
Estudantes de nacionalidade española
4.- DATA LÍMITE
Ata o 9 de maio
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O programa de bolsas de excelencia "AVENIR" diríxese a estudantes que
desexan realizar unha estancia en Francia para estudar nunha universidade ou
"Grande Ecole" ou realizar prácticas nunha empresa francesa durante o
curso 2016/2017. As empresas e organismos públicos participantes, e a
Asociación de Amizade Hispano-Francesa Diálogo, o programa AVENIR
propón bolsas de estudos de 5.000 a 10.000 ?, para formarse en varias
áreas como a enxeñería, administración de empresas, management,
física ou humanidades.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Clarendon Fund
3.- DESTINATARIOS
estudantes universitarios de posgrao de todo o mundo
4.- DATA LÍMITE
Depende de cada curso
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O Fondo de Clarendon é un programa de bolsas de posgrao na
Universidade de Oxford, que ofrece máis de 100 novas bolsas cada ano.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Departamento de Educación e Formación do Goberno de Australia
3.- DESTINATARIOS
?
Ser maior de 18 anos de idade.
? Pertencer a algún dos países participantes (España está
incluída)
? Ter titulación universitaria.
? Bo expediente académico.
? Posuír un bo nivel de coñecementos de inglés.
4.- DATA LÍMITE
30/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As bolsas Endeavour cobren os gastos de matrícula. Ademais, ofrecen
unha dotación mensual (3.000 dólares) e unha contía económica para os
gastos de viaxe e aloxamento duns 3.000 dólares tamén así como
unha axuda de 2.000 a 4.000 dólares para establecerse no país.
A duración destas bolsas dependerá do programa seleccionado.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Escola Europea de Negocios de Londres
3.- DESTINATARIOS
? Esta bolsa está dispoñible para todos os estudantes de calquera
nacionalidade.
? A bolsa outorgarase a través dunha competencia.
? Para participar no concurso para a 2016/17 EBSL, debe responder
as preguntas de ensaio que figuran na páxina da Universidade.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Escola Europea de Negocios de Londres estableceu un programa de bolsas
para estudantes internacionais interesados en estudos de pregrado,
nas áreas de Estudos Comerciais Internacionais, Estudos
de Negocios Internacionais de China e Xestión de Eventos Internacionais.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Facultade de Dereito da Universidade de Birmingham
3.- DESTINATARIOS
? Para estudantes estranxeiros, con status honorario para custos de matrícula
? As bolsas están dispoñibles unicamente para os estudantes que
comezan o seu programa en setembro de 2016 e a data non poderá ser
diferida.
4.- DATA LÍMITE
24/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Facultade de Dereito da Universidade de Birmingham, convida a todos
os estudantes internacionais a participar no programa de bolsas para
Pregrado nas distintas áreas da facultade, tales como: Dereito,
Dereito Internacional e Globalización, Dereito en Negocios e Empresas
Modernas, Dereito e Criminología, Dereito e Leis Francesas, Dereito e
Leis Alemás
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

para master en ámbitos relacionados coa paz e a

prevención e resolución de conflitos (EE.UU, Xapón, Inglaterra,
Australia, Suecia)
2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Rotary
3.- DESTINATARIOS
Dominio de Inglés, compromiso coa paz demostrado a través dos
logros profesionais e académicos e o servizo persoal ou da
comunidade, liderado, tres anos de experiencia relacionada co traballo
ou voluntario de tempo completo e título de licenciatura
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A bolsa inclúe: Matrícula, aloxamento e comida, transporte de ida e
volta, todos os gastos de prácticas e campo de estudo
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Páxina 2 de 2