Garantía Xuvenil (17)

A Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación convoca axudas para mellorar a formación e empregabilidade de persoal técnico e de xestión da I+D a través da súa contratación laboral en universidades, organismos e entidades de investigación do sector público á vez que se reforzan as actividades de investigación dos mesmos e o rendemento de infraestruturas, equipamentos científico-técnicos, laboratorios ou calquera outra instalación ou servizo de carácter xeral ou de uso común da entidade, de carácter científico-técnico ou de xestión da investigación.

Esta actuación está enmarcada dentro das medidas de fomento da contratación do Sistema Nacional de Implantación da Garantía Xuvenil

Beneficiarios:
a) Organismos públicos de investigación.
b) As universidades públicas e os seus institutos universitarios.
c) Outros centros públicos de I+D. Organismos públicos e centros con personalidade xurídica propia dependentes ou vinculados á Administración Xeral do Estado e os dependentes ou vinculados ás administracións públicas territoriais e os seus organismos, ou participados maioritariamente polo sector público, calquera que sexa a súa forma xurídica, que realicen actividades de I+D e xeren coñecemento científico ou tecnolóxico.
d) Entidades e institucións sanitarias públicas, que desenvolvan actividade investigadora.
O prazo de presentación das solicitudes de participación será do 31 de maio ao 21 de xuño de 2018 ás 15:00 horas

Máis información no BOE do 25 de maio de 2018

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación (obradoiros de emprego), dirixidos a mellorar a ocupabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán ser persoas beneficiarias participantes deste programa aquelas persoas mozas inscritas e en situación de beneficiarias no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Os proxectos que se financien ao abeiro desta convocatoria poden ser promovidos polos concellos de Galicia, as mancomunidades de concellos e as entidades públicas dependentes ou vinculadas a concellos ou mancomunidades cuxa titularidade corresponda integramente a elas.

Duración:
1. Os proxectos terán unha duración de seis meses, así como unha única etapa de formación en alternancia co traballo ou a práctica profesional, que estará dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional.
2. Transcorrido o prazo de duración previsto na resolución de aprobación do proxecto, o proxecto considerarase finalizado.
3. A data límite para o inicio dos proxectos será o 30 de setembro de 2018.

Contidos formativos:
1. Durante o desenvolvemento do proxecto, o alumnado traballador recibirá formación profesional para o emprego, alternándoa coa práctica profesional.
2. Desde o inicio da súa participación no proxecto, o alumnado será contratado pola entidade promotora na modalidade do contrato para a formación e aprendizaxe.
3. Durante esta etapa os alumnos e alumnas percibirán as retribucións salariais que lle correspondan.
4. A duración dos contratos de traballo subscritos co alumnado-traballador non poderá exceder a data de remate do proxecto.
5. Tamén se impartirá un módulo de sensibilización en igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, tendo en conta a vulnerabilidade que as mulleres teñen no ámbito laboral e a importancia das medidas dirixidas a combater os esteorotipos de xénero e a segregación na educación e na formación, que teñen unha grande incidencia na empregabilidade das mulleres mozas.

Orientación, información profesional, formación empresarial e asesoramento:
1. As alumnas e alumnos, durante todo o proceso formativo, recibirán orientación, asesoramento e información profesional e formación empresarial, para o que as entidades promotoras dos proxectos contarán co persoal para efecto.
2. Ao remate da actividade do proxecto, as entidades promotoras prestaranlles asesoramento ao alumnado participante, tanto para a busca de emprego por conta allea como para o establecemento por conta propia.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 25 de xuño de 2018.
As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento TR353B
Máis información no DOG do 23 de maio de 2018 e en http://garantiaxuvenil.xunta.es

A Fundación Paideia  oraganiza un Taller gratuíto de son, imaxe e comunicación na Coruña e en Padrón para mozas e mozos de 16 a 29 anos inscritos no Sistema de Garantía Xuvenil
É un programa de 10 horas de titorías individuais e 100 horas de formación  grupal (16-20 persoas).

Contidos:
•A orixe da música
•Percusión e Ritmo
•Taller de Radio
•Rexistro do Son
•Paisaxe e Espazo sonoro
•Elaboración de Vídeo-currículo
•Taller de Curtametraxe
•Taller de  Videoclip

Ademais, falarán sobre o que debes saber sobre o mundo laboral, a través de visitas formativas a empresas, e charlas sobre emprendemento, procura de emprego (cartas de motivación, CV…), procesos de selección (role-playing de entrevistas…), idiomas, resolución de conflitos, xénero…

Próximas convocatorias:
A Coruña (abril-xullo 2018)
Padrón (xullo-setembro 2018)

Inscricións ata cubrir prazas no 981 817 000 ou no formulario da web da Fundación Paideia

https://www.paideia.es/taller-sic/

A Deputación de Pontevedra, no seu reto de reducir o desemprego, está a traballar no proxecto “Depointegra Xove” co apoio financeiro do Fondo Social Europeo da Unión Europea. O proxecto está destinado á integración sostible de persoas novas da provincia de Pontevedra no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil co obxectivo de que a mocidade consiga unha formación e un emprego de calidade.

Obxectivos
- Integrar de maneira sostible no mercado de traballo as persoas mozas desempregadas que non participan nos sistemas de formación ou educación.
- Realizar actividades formativas constituíntes de itinerarios integrados dirixidos á obtención de certificados de profesionalidade.
- Ofrecer estes itinerarios en diferentes localizacións da provincia.
- Favorecer a participación de mulleres, persoas paradas de longa duración e colectivos en risco de exclusión social (con discapacidade, poboación xitana e inmigrantes).

Persoas beneficiarias
405 persoas de entre 16 e 30 anos da provincia de Pontevedra, inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, que non estean ocupadas nin integradas nos sistemas de educación ou formación.

Que se ofrece
- Axuda económica mensual de 200 euros ao mes ás persoas participantes
- Formación para a obtención de certificados de profesionalidade
- 27 itinerarios formativos de diferentes especialidades con prácticas non laborais
- Formación transversal e complementaria en idiomas, TIC e ofimática, inserción laboral, emprendemento e igualdade
- Orientación laboral e titorías individuais e grupais

Cando
Os itinerarios vanse levar a cabo durante o ano 2018.

Onde
- Pontevedra
- Vigo
- Deza
- O Morrazo
- O Baixo Miño
- O Salnés
- Caldas

Itinerarios formativos

itinerarios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máis información
Correo-e: depointegra@depo.es
Teléfono: 986 804 100, extensións 40708 e 40851

Este proxecto formativo está dirixido a xóvenes desempregados para mellorar a súa formación en coñecementos dixitais.
Ofértanse 3 cursos en Madrid, dedicados á ciberseguridade, a UX e dese;o de Apps.
Os cursos son en Madrid. Mais informac'on http://oie.es/es/

Cursos TIC/ Economía Dixital
Proxecto de formación – inserción a nivel nacional, que en Galicia será impartido por Academia Postal nas seguintes cidades: A Coruña, Santiago, Lugo e Ourense, entre novembro de 2017 e outubro de 2018.
Son 350 horas de formación gratuíta en Seguridade en Redes con compromiso de contratación. Un mínimo dun 30% do alumnado que finalice a formación serán contratados por empresas durante mínimo de 6 meses, en postos relacionados coas TIC e a Economía Dixital.

Está dirixido a xóvenes menores de 30 anos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Sesións informativas:
Mércores 25 de outubro, ás 17:00 horas: Academia Postal Santiago, Rúa Santiago de Chile 17 baixo.
Xoves 26 de outubro, ás 18:00 horas: Academia Postal A Coruña, Rúa San Luís  55.

Máis información: www.academiapostal.gal

Búscanse Heroes

Out 03, 2017

Desde a Fundación Equipo Humano en colaboración coa Fundación Incyde e a cofinanciación do Fondo Social Europeo creouse o proxecto Búscanse Heroes que está destinado a mozos e mozas menores de 30 anos que cumpran os requisitos establecidos polo Sistema de Garantía Xuvenil.

A finalidade do mesmo é contribuír á mellora da empleabilidad e o emprendemento, todo iso mediante a adquisición de competencias que lles permitan alcanzar unha mellor integración no mercado laboral actual.

O proxecto ten formación tanto presencial como online ademais de contar con sesións de mentorización e orientación laboral incluíndo estancias en empresas. Está planificada a súa execución en catro sedes: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra 

www.sebuscanheroes.es

No BOE do 19 de xaneiro publícanse as bases que regularán a concesión de axudas da  Entidade Pública Empresarial Red.es para actividades formativas e axudas para a inserción laboral, ambas as en materia de TIC e da Economía Dixital, no marco de Iniciativa de Emprego Xuvenil.

Os dous tipos de axudas regulados por estas bases pretenden, respectivamente, ofrecer unha formación aos mozos que atenda aos requirimentos da industria dixital e ao cambio dos modelos de negocio que se está producindo; e facilitar o seu acceso a postos de traballo relacionados con estas materias para dar resposta á demanda crecente de perfís profesionais que impulsen a transformación dixital das empresas.

As axudas reguladas polas presentes bases están dirixidas aos mozos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (destinatarios finais das actuacións), e serán xestionadas por entidades beneficiarias das axudas, a través de proxectos de formación con compromiso de contratación no ámbito das TIC e da Economía Dixital.

BOE do 19 de xaneiro de 2017
http://www.red.es/

Real Decreto-lei 6/2016, do 23 de decembro, de medidas urxentes para o impulso do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12266.pdf