Garantía Xuvenil (21)

O Programa Integral de Cualificación e Emprego (PICE) da Cámara de Comercio de España está dirixido á mocidade beneficiaria de Garantía Xuvenil. Preséntase a través das cámaras provinciais, con dous plans: formación e mobilidade.

O obxectivo é facilitar a inserción laboral, mellorando a capacitación e  cualificación para mellorar o acceso ao mundo laboral da mocidade en situación de desemprego.

O plan de mobilidade ofrece a posibilidade de realizar prácticas de 3 a 6 meses nunha empresa estranxeira cunha axuda para o transporte, en función da distancia, e unha achega mensual, que varía en función do nivel de vida do país de destino.

Tamén cobre o seguro de viaxes e médico durante o tempo de prácticas.

Requisitos
- Mocidade de 18 a 29 anos que non estean en activo (nin estudando nin traballando) e atópense inscritos no sistema de Garantía Xuvenil.
- Deben posuír unha titulación acorde coa ocupación demandada.
- Terán un nivel mínimo de B1 da lingua en que se realizarán as prácticas.

Como participar?
Para poder participar hai que contactar coas cámaras provinciais que participen no programa e que teñan a convocatoria aberta

Pódese atopar unha oferta de prácticas a través da bolsa do plan ou ben facer unha procura por libre e atopar unha empresa que che acepte como persoa en prácticas.

Deberase encher a solicitude e unha carta de motivación, así como facilitar toda a documentación requirida: inscrición en Garantía Xuvenil e nivel de idiomas, entre outros.

Prazo:  aberto todo o ano

https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/descubre-el-plan-de-movilidad-pice#formulario

A Fundación ONCE puxo en marcha a terceira edición do programa de axudas de mobilidade internacional para que mozas e mozos con discapacidade de entre 18 e 29 anos poidan estudar inglés, francés ou alemán nalgún país da Unión Europea cuxa lingua oficial sexa un destes tres idiomas.

As axudas son para cursos e estancias de entre 4 e 12 semanas de duración, nalgún país da UE onde o idioma oficial sexa o inglés, francés ou alemán.

As bolsas para estancias de 4 semanas son de 2.000 euros e as de 12 ascenden a 6.000 euros. Todas elas cobren a formación en inglés, francés ou alemán a través de cursos que deberán desenvolverse entre o 1 de marzo e o 15 de setembro deste ano e que haberán de ter unha carga lectiva de polo menos 20 clases semanais dun mínimo de 40 minutos cada unha.

Prazos: pódense presentar as solicitudes ata o 7 de agosto de 2020 a través do portal de bolsas de Fundación ONCE:  https://bolsas.fundaciononce.es na sección "Bolsas de idiomas no estranxeiro".

Requisitos
- Acreditar un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.
- Ter entre 18 e 29 anos.
- Estar rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil de maneira previa ao comezo do curso.
- Posuír un nivel mínimo  B1 do idioma para o que solicitan a axuda ou outro título ou nivel asimilado.

https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx

A Escola de Organización Industrial (EOI), en colaboración con Cisco convocan o programa Talento Dixital

O obxectivo deste programa gratuíto, é impulsar a formación da mocidade española e facilitar o seu acceso ao novo mercado laboral emerxente, baseado na tecnoloxía e as competencias dixitais.

O programa consta de tres fases:

1.ª Fase.  Consiste nun ciclo online de Introdución á Ciberseguridad, que se desenvolve a través da plataforma NetAcad de  Cisco, cunha duración estimada de 15 horas. Os 100 participantes cuxo desempeño destaque entre o resto na proba final, poderán pasar á segunda fase de formación inscribíndose na web de EOI.

2.ª Fase.  Consiste nun ciclo de titorías individualizadas, nas que especialistas en novas tecnoloxías asesorarán a cada participante de forma individual, personalizada e en modalidade presencial e  online. As asesorías incluirán ámbitos tecnolóxicos, habilidades dixitais e de empregabilidade. Polo menos 60 alumnos e alumnas coa mellor traxectoria nesta fase poderán pasar ao terceiro e último ciclo do programa.

3.ª Fase.  Consiste en tres cursos  online de 60 horas de duración, cuxa modalidade escollerá cada unha das persoas seleccionadas. As tipoloxías de cursos son:

- Curso de  Ciberseguridad. Contido do curso aliñado coa certificación de  Cisco  CCNA  Cyber  Ops.
- Curso de Soporte Técnico. Contido do curso aliñado coa certificación  CompTIA A+.
- Curso de Programación en redes. Contido do curso aliñado coa certificación PCAP = Certified Associate in Python  Programming.

Calendario do programa:
Ata o 23 febreiro: Inscrición e proba de acceso.
24 febreiro – 28 febreiro: Selección dos 100 alumnos que accederán á 2ª fase.
9 marzo – 3 abril: Desenvolvemento da fase 2 de titorías individuais.
13 abril – 12 xuño: 3ª fase. Desenvolvemento dos tres programas de formación  online.
22 xuño: Clausura e gradación

Requisitos
Mozos e mozas que no momento de inscribirse ao programa teñan entre 16 e 29 anos, e estean inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. O programa realízase a nivel nacional (en todo o territorio español).

https://www.eoi.es/es/cursos/34469/programa-talento-digital-ambito-nacional

Os Talleres de Busca de Emprego están dirixidos a xente nova ata 30 anos co obxectivo de ampliar as súas posibilidades de atopar traballo.

Cruz Vermella Española en Ourense
Rúa Díaz de la Banda, 40
32004 Ourense

Teléfono: 988 222 484  Extensión: 57466
www.cruzroja.es/ourense
www.cruzroja.es

Cruz Vermella Española en Ourense convoca para o próximo mes de febreiro o curso de “Actividades de venda” dentro do proxecto Segundas Oportunidades para a Formación e a Aprendizaxe, pertencente ao Programa Operativo de Emprego Xuvenil ( POEJ). Este proxecto está financiado polo Fondo Social Europeo ( FSE) e o Ministerio de Emprego, Migracións e Seguridade Social e diríxese a mozos menores de 30 anos rexistrados en Garantía Xuvenil.

Para ampliar información ou incribirse no curso contacta con:

Cruz Vermella Española en Ourense
Rúa Díaz de la Banda, 40
32004 Ourense

Teléfono: 988 222 484  Extensión: 57466

www.cruzroja.es/ourense
www.cruzroja.es

Cruz Vermella de Santiago de Compostela convoca formación destinada a mozas  e mozos de 16 a 30 anos.

Máis información na Cruz Vermella
Avenida de Lugo, 42. 15707 Santiago
Teléfono: 981 586 969  Ext.: 38694

www.cruzvermella.org

auxiliarcomerciocursocamareroahosteleria

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca axudas e subvencións para a realización de programas de emprego dirixidos a mellorar a ocupabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (etapa de formación e aprendizaxe) no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Estes programas de emprego configúranse como programas mixtos de emprego e formación que teñen por finalidade mellorar a ocupabilidade das persoas participantes, mediante a realización de obras ou prestación de servizos de interese xeral e social que posibiliten a realización dun traballo efectivo que, xunto coa formación profesional para o emprego recibida, relacionada directamente co dito traballo, procure a súa cualificación profesional e a súa posterior inserción laboral no mercado de traballo.

Poderán ser persoas beneficiarias participantes destes programas aquelas persoas mozas de dezaoito ou máis anos que non superen a idade máxima que estableza a normativa vixente no momento da selección do alumnado, inscritas e en situación de beneficiarias no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

Os proxectos que se financien ao abeiro desta convocatoria poden ser promovidos polos concellos de Galicia, as mancomunidades de concellos e as entidades públicas dependentes ou vinculadas a concellos ou mancomunidades cuxa titularidade corresponda integramente a elas.

Duración
A etapa de formación en alternancia coa práctica profesional terá unha duración de doce meses e estará dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional.
A data límite para o inicio da formación e as prácticas profesionais será con carácter xeral o 1 de xuño de 2020.

Contidos formativos:
1. Durante o desenvolvemento do proxecto, o alumnado traballador recibirá formación profesional para o emprego, alternándoa coa práctica profesional.
2. Desde o inicio da súa participación no proxecto, o alumnado será contratado pola entidade promotora na modalidade do contrato para a formación e aprendizaxe.
3. Durante esta etapa os alumnos e alumnas percibirán as retribucións salariais que lle correspondan.
4. A duración dos contratos de traballo subscritos co alumnado-traballador non poderá exceder a data de remate do proxecto.
5. Nos proxectos impartirase a formación complementaria que determine o Servizo Público de Emprego incluíndo, en todo caso, as materias de alfabetización informática e sensibilización ambiental.
6. Tamén se impartirá un módulo de sensibilización en igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, tendo en conta a vulnerabilidade que as mulleres teñen no ámbito laboral e a importancia das medidas dirixidas a combater os estereotipos de xénero e a segregación na educación e na formación, que teñen unha gran incidencia na empregabilidade das mulleres xóvenes

Orientación, información profesional, formación empresarial e asesoramento
1. O alumnado durante todo o proceso formativo, recibirán orientación, asesoramento e información profesional e formación empresarial, para o que as entidades promotoras dos proxectos contarán co persoal para efecto.
2. Ao remate da actividade do proxecto, as entidades promotoras prestaranlles asesoramento ao alumnado participante, tanto para a busca de emprego por conta allea como para o establecemento por conta propia.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 21 de febreiro de 2020.
As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento TR353B
Máis información en http://garantiaxuvenil.xunta.es

Publicado no DOG do 21 de xaneiro de 2020

A Rede Española de Entidades polo Emprego, Rede Araña, é unha asociación de entidades sen ánimo de lucro que desenvolve este programa gratuíto de formación para o emprego e autoemprego dirixido a mozos menores de 30 anos que buscan mellorar a súa empregabilidade o poñer en marcha a súa propia idea empresarial.

O programa EuEmprendo Galicia estará operativo desde o 01/10/2019 ata o 30/06/2020.

Destinatarios:

- Mozos maiores de 16 anos e menores de 30 anos das provincias de Pontevedra e Ourense.
- Que se encontren en situación de desemprego.
- Rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Obxectivos:

- Poñer en marcha o teu negocio: aprenderás novas técnicas para validar o teu modelo de negocio, captar clientes, xerar ventas e ademais, acompañado en todo o proceso por expertos en activo.

- Mellorar a túa empregabilidade: descobre novas formas de converterte no candidato ideal para as empresas. Aprende a diferenciarte e a crear a túa marca persoal.

Formación:

- Formación teórica-práctica (50 horas): desenvolveranse competencias claves para xerar un cambio no xove emprendedor, traballando de maneira práctica os seguintes contidos: Modelo Canvas, metodoloxía Design Thinking, plan de empresa, estratexia de marketing, estrutura organizativa, Inversión, conta de resultados...
- Titorías individuais (10 horas): a nivel individual traballarase segundo o perfil e as necesidades do participante, de cara ao emprendemento e á mellora da empregabilidade dos mozos que desexan acceder ao mercado laboral.
- Mentoring e acompañamento no seu proxecto empresarial (20 horas): con expertos en diversas materias que axudarán aos participantes a avanzar no proxecto empresarial e a traballar a posta en marcha da súa idea.

Inscricións: a través do seguinte formulario.

Máis información:
Teléfono:  988 39 15 15
www.yoemprendogalicia.com
yoemprendogalicia@empleoenred.org

APETAMCOR (Asociación empresarial de transporte de mercadoría por estrada de Galicia) pon en marcha o Programa Integrado de Emprego de Galicia “INSERLOGIC 4.0” para a inserción laboral no sector do transporte e a loxística de 100 mozos e mozas menores de 30 anos de baixa cualificación, que desexen cualificarse para as seguintes ocupacións:

Condutor/a repartidor/a en furgón ou camión.
Mozo/a auxiliar de almacén, carga e descarga.
Carretilleiro/a.


O programa desenvolverase nos próximos meses en Santiago, Lugo, San Cibrao das Viñas (Ourense) e Vigo, e inclúe as seguintes actuacións gratuítas:

Información, orientación e asesoramento laboral individualizado para os participantes.
Prospección de empresas, intermediación e acompañamento na procura de emprego.
Obradoiros de motivación, coaching, habilidades sociolaborais e empregabilidade.
Formación transversal en novas tecnoloxías e idiomas.
Formación para o emprego específica:
– PERMISOS DE CONDUCIR B, C + CAP
– CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ALMACÉN + CARRETILLAS ELEVADORAS
Prácticas non laborais en empresas.

Ademais, os particitantes poderán beneficiarse de servizo de conciliación gratuíto.

O programa conta co financiamento da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia.

Os/as interesados/as que desexen inscribirse no programa ou ampliar información, poden contactar por teléfono en 981574922, 982256109, 986342233, 988254200 ou ben por e-mail en forinlab@apetamcor.com.

O Concello de Santiago de Compostela convoca o Proxecto “PLAN XUVENIL IMPULSA” que ten como obxectivo a integración sustentable de persoas novas no mercado de traballo no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

 

Para iso, realízanse Itinerarios Integrados para a mellora da Formación e a Empregabilidade en diferentes especialidades vinculadas a sectores con potencialidade de crecemento.

 

Poderán participar no proceso de selección aquelas persoas que cumpran os seguintes requisitos:

- Ter idades comprendidas entre os 16 e 29 anos (ambos inclusive)

- Estar en situación de desemprego e estar inscrito/a na Oficina de Emprego do SGC como demandante de emprego ca tarxeta de demanda de emprego actualizada.

- Non participar en ningunha acción formativa ou educativa.

- Estar inscrito/a como beneficiario/a no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

- Cumprir cos requisitos de formación mínima de acceso establecidos para cada itinerario formativo:

 

Estes requisitos e demais condicións para o acceso aos cursos deberán cumprirse na data en que finalice o prazo de admisión de solicitudes e haberán de ser acreditados no momento de presentación das mesmas.

INSCRICIÓNS

As persoas que estean interesadas en participar nas probas de selección deberán inscribirse, no Itinerario Formativo no que desexen participar , na Web da Axencia Local de Colocación do Concello de Santiago: http://axencialocaldecolocacion.org/

 

Bases de participación