Correspondentes Xuvenís 3.0 (184)

Correspondente xuvenís 3.0 

O equipo de Correspondentes Xuvenís do IES Saturnino Montojo de Ferrol felicitannos o Nadal a todo o alumnado e profesorado que participa en Correspondentes de Galicia, que somos preto de 700 alumnos e alumnas e 130 profesores e profesoras.

BO NADAL!!!

FERROL. BO NADAL

O grupo de 1º de Animación Sociocultural e Turística do IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, e dentro do módulo de Información Xuvenil, asumen o papel de Correspondentes Xuvenís perante a comunidade educativa do seu centro educativo.

Entre as súas funcións destaca a selección e difusión da información provista pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia, tendo en conta as necesidades e demandas da mocidade do centro, nunha linguaxe comprensible, accesible e desenfadada.

Pretenden con isto achegar información de calidade, fiable e consistente ao estudantado do instituto, mantendo o “Rosalía ao día”.

Para seguir as súas actividades basta con asumarse a Facebook (@rosaliaodiaCorrespondentes), Instagram (@rosaliaodia22.23), Twitter (@rosaliaaodia) e TikTok (@rosaliaodia), que actualizaran semanalmente coas novas máis relevantes para a comunidade educativa.

Igualmente, animan a todo o estudantado a contactalos coas novas que consideren relevantes mediante mensaxes directas aos seus perfís en redes sociais ou por correo electrónico na dirección: rosaliaaodia0@gmail.com

Parabéns!

O IES Campo de San Alberto - Noia envía unha foto do equipo de Correspondentes Xuvenís 3.0.

Equipazo formado por Yasir, Joel, Álex, Brais, Gisela, Javiño, Eloy, Raúl, Francisco, Kevin, Lucas, Aitor, Borja, Iria e Patricia que veñen de preparar e organizar o 20 de Novembro, o Día internacional da Infancia para concienciar a Comunidade Educativa de que é un día para chamar a atención sobre a situación das nenas e nenos máis desfavorecidos, dar a coñecer os dereitos da infancia e concienciar ás persoas da importancia de traballar día a día polo seu benestar e desenvolvemento.

E por isto aproveitan o momento actual que estamos a vivir para pór en marcha a Campaña de Recollida de Alimentos da Infancia-Noia 2022.

A Campaña de Alimentos faise baixo o formato de “LUNS SOLIDARIOS”, de tal xeito que unicamente son os LUNS os días habilitados para levar os alimentos e produtos de primeira necesidade, comezando o 28 de Novembro e rematando o 19 de Decembro.

Dentro dos alimentos e produtos de primeira necesidade infantís que máis escasean e teñen unha grande demanda son leite, potitos, galletas, cereais, cueiros, toallitas, xabón, produtos de limpeza...

Queren agraceder a toda a Comunidade Educativa a súa colaboración e axuda.

Parabéns pola iniciativa!

O equipo de Correspondentes Xuvenís do IES Saturnino Montojo de Ferrol elaborou un video polo 25 N para colaborar na erradicación da violencia de xénero.

Tras participar nun club de lectura da obra Masculino Singular de Carlos Negro expresáronse alto e claro contra a violencia machista "para limpar para sempre o sangue das baldosas".

 

b25N2

 

Agora están preparando unha campaña solidaria para recadar fondos para ACNUR o día 22 de decembro.

Parabéns!!

 

O equipo de Correspondentes Xuvenís do IES Nº 1 de Ribeira, fannos as seguintes recomendacións do seu Club de Lectura:

O Club de Manga recomenda o anime A silent voice.
O Club de 3° ESO recomenda a novela La edad de la ira de Nando López
O Club de 1° de Bacharelato recomenda a banda deseñada: O bosque dos raposos aforcados.

Se te decides a compralos, lembra que tes desconto co teu Carné Xove en librarías: https://carnexove.xunta.gal/gl

E tamén podes conseguir a novela, a banda deseñada e a película na rede de bibliotecas de Galicia

Podes ver o traballo que están a desenvolver o equipo de Correspondentes do IES Nº1 de Ribeira na súa conta de Instagram @correspondentesn1ribeira e no seu blog:
https://correspondentesn1.blogspot.com/ 

N1N2BD1

 

 

 

 

 

 

 

Luis, Lucía, Miguel, Diego, Breixo, Marta, Rosa, Asier, Sara, Andrea, Ana, Iria e Miguel forman o equipo de Correspondentes Xuvenís do CIFP A Granxa de Ponteareas. Son as persoas responsables de manter informados/as aos seus compañeiros e compañeiras das novidades de Xuventude e do seu concello.

Parabéns!!

instagramcorrespondentes_agranxa   

 

PONTEARESAS. CIFP A GRANXA 1

A Consellería de Política Social e Xuventude, en colaboración coas universidades de Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña, favorece a difusión da información xuvenil entre o alumnado Correspondentes STICKERS correspondente universitario a través do programa Correspondentes universitarios/as.

Este programa pretende difundir os programas, accións e iniciativas que a Xunta de Galicia e as universidades ofrecen á mocidade galega, así como outra información de interese, entre o alumnado das tres universidades. Serán os propios estudantes, como correspondentes universitarios/as, os encargados/as de transmitila, o cal favorece a súa participación activa tanto na elaboración como na difusión da información entre iguais.

Funcións das e dos correspondentes universitarias/os:
- Difundir entre o alumnado información sobre os programas e iniciativas para a xuventude que promova a Xunta de Galicia, as universidades e aqueles outros de interese que os mozos e mozas poidan coñecer a través dos medios ao seu alcance como redes sociais, medios de comunicación, páxinas web, etc.
- Xestionar regularmente un taboleiro ou sistema de divulgación da información no centro que lle asigne a Universidade que corresponda.
- Asistir ás reunións de coordinación que se convoquen, así como aos cursos de formación organizados pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación ou Voluntariado (en adiante DXXPV) ou as universidades, destinados ás e aos correspondentes universitarios/as.
- Organizar unha xornada de información xuvenil nalgún emprazamento do seu campus universitario, baixo o acompañamento e supervisión da DXXPV.
- Aquelas outras que supoñan a mellora na achega de información á mocidade.

Beneficios das e dos correspondentes universitarias/os:
- Recibir información xuvenil de interese para a comunidade universitaria.
- Recibir gratuitamente formación en materia de información xuvenil.
- Recibir gratuitamente o carné de alberguista, se lles interesa.
- Recoñecerlles o tempo dedicado como persoas voluntarias, así como a experiencia e competencias adquiridas, a través dun certificado de educación non formal en materia de xuventude.
- A USC expedirá unha certificación ao seu alumnado que acredite a participación en Correspondentes Universitarios para a solicitude de ata un máximo de 3 créditos, coa correspondencia de 1 ECTS por cada 25 horas, unha vez completado o protocolo por ela fixado.
- A UDC expedirá unha certificación aos seus estudantes que acredite a participación en Correspondentes Universitarios para a solicitude de ata un máximo de 3 créditos, coa correspondencia de 1 ECTS por cada 10 horas, por participación en actividades universitarias.
- A Universidade de Vigo convalidará ao seu alumnado o tempo de participación no programa por ata un máximo de 6 créditos, coa correspondencia de 1 ECTS por cada 30 horas, a partir do certificado expedido pola DXXPV.

Requisitos/obrigas das persoas solicitantes: Correspondentes STICKERS etiqueta
- Manter a condición de estudante dalgunha das titulacións das universidades de Santiago de Compostela, Vigo ou A Coruña durante todo o curso 2022/2023.
- Ter un máximo de 30 anos no momento da solicitude.
- Describir a motivación/razón pola que se inscriben no programa.
- Asistir, como mínimo, ao 80% das reunións de coordinación e seguimento convocadas pola DXXPV para poderen acreditar a súa participación como correspondentes no final do curso. Só se permitirán excepcións por causas médicas ou académicas debidamente xustificadas. A DXXPV emitirá un certificado oficial de asistencia a reunións ou actividades vinculadas ao programa para a súa xustificación ante unha posible ausencia académica.
- Organizar unha xornada de información xuvenil nalgún emprazamento do seu campus, baixo o acompañamento e supervisión da DXXPV. Unha data orientativa é a do 17 de abril, Día Europeo da Información Xuvenil.
- Cumprir os requisitos específicos que estableza cada Universidade para estes efectos. No caso da USC, para o recoñecemento do traballo dos Correspondentes Universitarios esíxese que estean inscritos no Rexistro de Persoal Voluntario desta institución. Para a solicitude de créditos, ata un máximo de 3 ECTS por ano académico, o alumnado participante deberá ter realizada a formación segundo o protocolo que se recolle no Acordo do Consello de Goberno da USC para o recoñecemento de créditos nos estudos de grao ao abeiro do artigo 12.8 do RD1393/2007 do 5 de xullo de 2016 xunto coa formación básica en materia de información xuvenil proporcionada polos técnicos da DXXPV.

A solicitude de participación farase a través do seguinte FORMULARIO

O prazo para solicitar a participación no programa estará aberto ata o 17 de outubro de 2022.

Anímate a participar!!

 

 

A Consellería de Política Social e Xuventude, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca un curso máis o programa Correspondentes Xuvenís coaCorrespondentes STICKERS etiqueta pretensión de contar cunha antena informativa en cada centro educativo.    

O equipo de Correspondentes Xuvenís será alumnado que se responsabilice de recoller a información que se lles envíe desde a Dirección Xeral de Xuventude, Espazo Xove ou OMIX do seu concello e de difundila entre o resto do alumnado do centro, contando co apoio do persoal do Servizo de Información Xuvenil e co profesorado participante no programa.

Os/as correspondentes terán as seguintes funcións:
- Difundir a información que reciban a través dos medios ao seu alcance: redes sociais, grupos de wahtsapp, web do IES, taboleiro informativo...
- Remitir a Xuventude información do seu centro ou do seu concello que poida ser de interese para correspondentes doutros puntos de Galicia.

Beneficios para os/as correspondentes:
- Poderán participar nos Encontros de Correspondentes Xuvenís que se organicen ao longo do curso.
- Recoñeceráselles a súa particapción cun Certificado de experiencias: Educación non formal en materia de Xuventude.
- Contarán con asesoramento para a posta en marcha do programa no seu centro educativo..

Beneficios para o profesorado colaborador:
O profesorado que participe a través do Plan Proxecta recibirá unha certificación da Consellería de Educación.

O programa Correspondentes Xuvenís pode solicitarse de dúas formas:
1. A través do Plan Proxecta da Consellería de Educación, ata o 26 de setembro de 2022.
2. Directamente coa Dirección Xeral de Xuventude, a través do Centro Coordinador de información xuvenil. FORMULARIO DE SOLICITUDE

O formulario deberase enviar a informacion.xuventude@xunta.gal  Correspondentes STICKERS altavoz redes

Máis información no teléfono 881 997 606 e 881 997 602 e en http://www.edu.xunta.gal/portal/node/9626

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, achegouse ao Albergue Xuvenil das Sinas para coñecer ás 50 rapazas e rapaces que participaron no Encontro de Correspondentes Xuvenís con motivo do remate do curso académico. Alí, subliñou o labor que realizan os 500 correspondentes que hai en todo Galicia para achegar información de interese a xuventude.


Fabiola García explicou que o programa Correspondentes Xuvenís ten como finalidade facer partícipes ás mozas e mozos na difusión de axudas, programas ou actividades que son do seu interese. Deste xeito, alumnado de Secundaria, Bacharelato, de Formación Profesional e de Universidades forman parte da iniciativa co obxectivo de a achegar toda esta información aos seus compañeiros e amigos.


A conselleira de Política Social e Xuventude agradeceu o labor que realizan ano tras ano e salientou a importancia de que sexan os propios rapaces os que sirvan de altofalantes para a mocidade. Neste sentido, tamén quixo salientar o papel do profesorado por animar aos seus alumnos a participar neste programa de difusión.


Actividades do encontro
Medio cento de rapaces, de nove centros escolares diferentes que participan neste programa da Xunta de Galicia estiveron no Albergue Xuvenil desde o pasado venres. Durante a súa estancia desfrutaron de diferentes actividades de lecer como caiac ou veladas nocturnas, así como xornadas de formación para impulsar as súas habilidades e capacidades.

O equipo de Correspondentes Xuvenís do IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela participou o 27 de maio nun acto promocional da tarxeta de transporte Xente Nova.

No acto participaron tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez e a Directora xeral de Xuventude, Cristina Pichel.

Esta é a crónica que nos envían Zaira Martínez, Pablo Barriuso e Martín Pardo.

"O venres 27 de maio celebrouse o primeiro aniversario da tarxeta xente nova. Unha inicitiva promovida na nosa comunidade autónoma que facilita o transporte interurbano entre a mocidade (4 a 21 anos) de xeito gratuíto, cun total de 60 viaxes mensuais. Ademais, tamén permite a viaxe gratuíta nos barcos dos servizos Cangas-Vigo e Moaña, así como no tren metropolitano en Ferrol.

Para cubrir a noticia os correspondentes xuvenís do IES Plurilingüe Rosalía de Castro acudimos a San Caetano e baixamos no autobús, acompañados polo presidente da Xunta e doutros asistentes ao evento, ata estación intermodal onde se desenvolveu o acto.

Cabe destacar o discurso de participación da nosa compañeira, Lucía Sobrado Louzao, que resaltou a importancia desta iniciativa para dar autonomía e liberdade de movemento á mocidade, así como igualdade de oportunidades económicas nas diferentes familias.

Por último, o presidente da Xunta, Alfono Rueda Valenzuela, pechou o acto agradecendo a participación de todos e todas e asegurando a continuidade desta iniciativa, xa que entende que é deber da administración asegurar e facer máis doada a vida das mozas e mozos de Galicia".