Emprego privado (46)

Nº postos: 1

Localidade: Milladoiro
Tarefas a realizar:
É necesario que os candidatos teñan coñecementos en:
Desarrollo de aplicacións móbiles nativas para sistema operativo IOS con linguaxe de
programación Swift.
Integración con servizos web: XML, REST/JSON, SOAP.
Desarrollo de interfaces gráficas para iOS.
Coñecementos de Api’s: xeo - posicionamento, redes sociais, notificacións, pasarelas de pago…
Competencias no manexo de ferramentas de xestión de versións (GIT, SVN)
Entorno X-CODE.
Requisitos:
- Coñecementos necesarios
Objective C
Swift
REST
JSON
SOAP
XML
API’s
- Estudos mínimos: Formación Profesional Grao Superior
Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo.

Nº postos: 1

Localidade: Milladoiro
Tarefas a realizar:
É necesario que os candidatos teñan coñecementos en:
Desarrollo de aplicacións móbiles nativas para sistema operativo Android.
Integración con servizos web: XML, REST/JSON, SOAP.
Desarrollo de interfaces gráficas para Android.
Coñecementos de Api’s: xeo - posicionamento, redes sociais, notificacións, pasarelas de pago…
Competencias no manexo de ferramentas de xestión de versións (GIT, SVN)
Entorno Android Studio.
Requisitos:
- Coñecementos necesarios:
Android
REST
JSON
XML
SQL
- Estudos mínimos: Formación Profesional Grao Superior
Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo.

Nº postos: 1

Localidade: Milladoiro
Tarefas a realizar:
- Coñecementos necesarios:
Android
REST
JSON
XML
SQL
Requisitos:
- É necesario que os candidatos teñan coñecementos en:
Desarrollo de aplicacións móbiles nativas para sistema operativo Android.
Integración con servizos web: XML, REST/JSON, SOAP.
Desarrollo de interfaces gráficas para Android.
Coñecementos de Api’s: xeo - posicionamento, redes sociais, notificacións, pasarelas de pago…
Competencias no manexo de ferramentas de xestión de versións (GIT, SVN)
Entorno Android Studio
- Estudos mínimos: Formación Profesional Grao Superior
Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo.

Nº postos: 1

Localidade: MIlladoiro
Tarefas a realizar:
• Desarrollo Java Escritorio.
• Desarrollo Java Web.
• Oracle e acceso a BBDD utilizando frameworks ORM (Hibernate, JPA…).
• Servizos Web REST e SOAP.
• Frameworks web: Spring, Struts.
• API de Servlets, JSPSs.
• Framework escritorio SWT.
• Servidores: Apache, JBoss.
• Eclipse IDE.
• Ferramentas de integración e colaboración: Maven, Subversión, Git, Jenkins.
• Ferramentas de probas: Junit, SoapUi
Requisitos:
- Coñecementos necesarios:
JAVA
ORACLE
REST e SOAP
SPRING, STRUTS
Entorno Eclipse
- Estudos mínimos: Formación Profesional Grao Superior
Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo.

Programador JAVA

Feb 06, 2017

Nº postos: 1

Localidade: Milladoiro
Tarefas a realizar:
• Desarrollo Java Escritorio.
• Desarrollo Java Web.
• Oracle e acceso a BBDD utilizando frameworks ORM (Hibernate, JPA…).
• Servizos Web REST e SOAP.
• Frameworks web: Spring, Struts.
• API de Servlets, JSPSs.
• Framework escritorio SWT.
• Servidores: Apache, JBoss.
• Eclipse IDE.
• Ferramentas de integración e colaboración: Maven, Subversión, Git, Jenkins.
• Ferramentas de probas: Junit, SoapUi.
Requisitos:
- Coñecementos necesarios
JAVA
ORACLE
REST e SOAP
SPRING, STRUTS
Entorno Eclipse
- Estudos mínimos: Fp superior
Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo.

Nº de oferta:  12/2016/12987

Data: 03/02/2017
Posto ofertado:  panadeiros/as
Localidade:  Allaríz (Ourense)
Requisitos:  necesítanse panadeiros/as.
Nº de oferta:  12/2017/430
Data: 03/02/2017
Posto ofertado:  empregados/as administrativos/as comerciais, en xeral
Localidade:  Coruña, A
Requisitos:  necesítase empregado/a administrativo con titulación e experiencia.
Nº de oferta:  12/2017/752
Data: 03/02/2017
Posto ofertado:  cociñeiros/as, en xeral
Localidade:  Arzúa (A Coruña)
Requisitos:  cociñeiro/a con experiencia mínima de 18 meses e con grado medio ou superior de cociña.
Nº de oferta:  12/2017/764
Data: 03/02/2017
Posto ofertado:  capataces de operacións portuarias
Localidade:  Vilanova de Arousa (Pontevedra)
Requisitos:  patrón portuario con 12 meses de experiencia e coa documentación actualizada de: patrón portuario, ORSSMSM (Sistema Mundial de Socorro e Seguridade Marítima) formación básica e formación sanitaria específica e inicial.
Nº de oferta:  12/2017/837
Data: 03/02/2017
Posto ofertado:  esteticista
Localidade:  Ourense
Requisitos:  estetícista, oficial de 1º, con experiencia. Titulación Ciclo Medio ou Superior.
Nº de oferta:  12/2017/883
Data: 03/02/2017
Posto ofertado:  mecánicos/as reparadores de maquinaria de construcción.
Localidade:  Pontes de García Rodríguez, As (A Coruña)
Requisitos:  precísase mecánico/a para mantemento e revisión de maquinaria pesada de obras públicas. Imprescindible permiso de conducir C.
Nº de oferta:  12/2017/887
Data: 03/02/2017
Posto ofertado:  delineante, en xeral
Localidade:  Coruña, A
Requisitos:  necesítase delineante. Manexo de Autocad e Programas de deseño. Contrato en prácticas.
Nº de oferta:  12/2017/889
Data: 03/02/2017
Posto ofertado:  decoradores/as e/ou deseñadores/as de interiores.
Localidade:  Coruña, A
Requisitos:  necesítase decorador/a. Titulación: técnico/a superior en proxectos de edificación. Contrato en prácticas.
Nº de oferta:  12/2017/907
Data: 03/02/2017
Posto ofertado:  directores musicais
Localidade:  Estrada, A (Pontevedra)
Requisitos:  precísase director/a musical. Trompetista
Máis información no tfono 012 e na páxina web:

Prazas de Administrativo para posible Provisión Temporal no Concello de Santiago

Tipo de Contrato: Como funcionario interino ou persoal laboral temporal
Requisitos:Titulacion académica de Bacharelato ou equivalente.
Valóranse:
• Servicios prestados na Administración Pública na categoría que se opta
• Cursos relacionados
• Titulación académica superior
• Lingua galega
• Estar inscrito como demandante de emprego
Todos os méritos valoraránse según baremo  "art. 3 Normas de xestion de selección de persoal .Convenio colectivo de persoal ao servizo do Concello de Santiago de Compostela".
Prazo de envío de CVS: Ata o  martes día 31 as 14 horas
Finalizado o prazo de inscripción ,e se cumpre os requisitos, o día 1 de febreiro recibirá unha comunicación por correo electrónico con indicacións e instruccións para presentar a documentación que alega no seu CV.
Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo.

Importante Multinacional

Pontevedra, Pontevedra (España)
Publicada fai 16h
Salario non dispoñible
Experiencia mínima: máis de 5 anos
Tipo de oferta: indefinido, xornada completa
Requisitos
Estudos mínimos
Licenciado - Administración e Dirección de Empresas
Experiencia mínima
Máis de 5 anos
Imprescindible residente en Provincia
Posto Vacante
Coñecementos necesarios
Microsoft Office
Requisitos mínimos
- Licenciatura - Grao en ADE, Economía ou similares.
- Valorable Máster en auditoría de contas.
- Alto nivel de inglés
- Dispoñibilidade para viaxar.
- Experiencia de máis de 6 anos en auditoria e percorrido no posto.
- Moi valorable experiencia en firmas de recoñecido prestixio.
Requisitos desexados
- Orientación ao cliente
- Motivación
- Traballo en equipo
Descrición
Importante multinacional de auditoria de longa traxectoria necesita incorporar un xerente nas súas oficinas de Galicia con máis de 6 anos de experiencia en auditoria e percorrido no posto.
Remuneración competitiva e excelentes posibilidades de crecemento.
Tipo de industria da oferta
Outras actividades
Categoría
Administración de empresas - Auditoría
Departamento
Auditoria de contas
Nivel
Empregado/a Persoal
a cargo
6 - 10
Número de vacantes
1
Nº de postos: 1
Localidade: Santiago
Requisitos:
• Algo de coñecementos de herbolario ou parafarmacia
• Ganas de traballar
• Titulación non requerida
Tipo de contrato: Media xornada
Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo.

Nº de postos: 1

Localidade: Teo
Tarefas a desenvolver: Amasado de pan, utilización do  forno, reparto.
Requisitos:
• Imprescindible ter o certificado de discapacidade
• Permiso de conducir B
• Titulación e experiencia non imprescindibles
Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo.