Emprego privado (38)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Instituto Hemingway
3.- DESTINATARIOS
Complete o formulario de inscrición e achegue un CV actual
Idade entre 18 e 35 anos
Dispoñible para un mínimo de 4 semanas e para inscribirse polo menos 1 mes antes da data para a que se desexa viaxar
É membro da Unión Europea, Noruega, Islandia, Suíza, Estados Unidos, Australia, Canadá, Xapón, Rusia ou Corea do Sur.
4.- DATA LÍMITE
En marcha
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Para traballar entre 35 e 40 horas semanais, neste programa obterá:
Aloxamento no hotel ou nun apartamento próximo
Comida: 3 comidas ao
día Un diñeiro de peto dun mínimo de 200 euros ao mes. Algúns hoteis consideran pagos máis altos
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
http://www.institutohemingway.com/work-in-hotels-in-spain.php

Nº postos: 1
Localidade: Santiago de Compostela
Tarefas a realizar:
- REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ENERXÉTICAS
Requisitos:
- ENX. INDUSTRIAL OU SIMILAR
Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo.
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2171/tecnicoa-en-auditorias-enerxeticas

Nº de postos: 1
Localidade: Santiago
Tarefas a desenvolver: Atender de manera áxil, amable e eficaz as chamadas telefónicas de clientes e público en xeral
Xestionar o histórico de clientes con toda a información disponible, en base a LOPD
Requisitos:
• Estudos Mínimos: Ciclo Superior en Administración
• Experiencia de a lo menos 2 anos
• Manexo dos programas Office, internet, correo electrónico, mailing, facebook.
• Coñecmentos actualizados contabilidade e tributaria.
• Manexo ferramentas de oficina.
• Coñecmento como mínimo dun programa contable. Coñecmento de LOPD. PrevenciónRiscos sector oficina
Tipo de contrato: Indefinido
Incorporación inmediata
Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo.
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2173/administrativoa-contable-recepcion

Nº postos: 1
Localidade: Santiago de Compostela
Tarefas a realizar:
- DOCENTE CURSO XESTION EXPLOTACIONS AGRARIAS
Requisitos:
- ENX. MONTES, TECNICO FORESTAL, TECNICO AGRICOLA, ETC
- OBRIGATORIO EXP DOCENTE EN EXPLOTACIONS AGRARIAS
Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo.
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2172/docente-explotacions-agrarias-

Nº de oferta: 12/2017/882
Data: 10/02/17
Posto ofertado: zapateiros/as-reparadores de calzado
Localidade: Ourense
Requisitos: necesítanse zapateiros/as reparadores de calzado a mano a distancia.

Nº de oferta: 12/2017/895
Data: 10/02/17
Posto ofertado: carpinteiros/as, en xeral
Localidade: Oleiros (A Coruña)
Requisitos: necesítanse carpinteiros/as. Valorarase ter experiencia en pintar madeira.

Nº de oferta: 12/2017/957
Data: 10/02/17
Posto ofertado: directores de departamentos e/ou laboratorio de investigación e desenvolvemento (I+D)
Localidade: Ourense
Requisitos: director/a de investigación e desenvolvemento. Formación universitaria. Investigar, elaborar e desenvolver un proxecto produtivo de gastronomía venezolana. Experiencia en investigación e desenvolvemento de proxectos. Coñecer gastronomía venezolana.

Nº de oferta: 12/2017/968
Data: 10/02/17
Posto ofertado: titores de formación aberta a distancia
Localidade: Vigo (Pontevedra)
Requisitos: titor/a E-learning. Titulación rama sanitaria e competencia docente.

Nº de oferta: 12/2017/23
Data: 10/02/17
Posto ofertado: enxeñeiros/as en mecánica aeronáutica
Localidade: Nigrán (Pontevedra)
Requisitos: necesítanse enxeñeiros/as aeronáuticos.

Nº de oferta: 12/2017/1070
Data: 10/02/17
Posto ofertado: cociñeiros/as, en xeral
Localidade: Ordes (A Coruña)
Requisitos: necesítase axudante de cociñeiro/a con experiencia mínima de 24 meses.

Nº de oferta: 12/2017/1073
Data: 10/02/17
Posto ofertado: zapateiros/as-reparadores de calzado
Localidade: Vigo (Pontevedra)
Requisitos: necesítanse zapateiros/as.

Nº de oferta: 12/2017/1082
Data: 10/02/17
Posto ofertado: soldadores por MIG-MAG
Localidade: Valdoviño (A Coruña)
Requisitos: precísase soldador/a con experiencia como oficial de 1ª ou oficial de 2ª para traballos de soldadura e montaxe de calderería e tubería, para traballar 3 meses a xornada completa. Posto reservado a persoas con discapacidade.

Nº de oferta: 12/2017/1084
Data: 10/02/17
Posto ofertado: caldereireiros-tubeiros (fabricación de construccións metálicas)
Localidade: Valdoviño (A Coruña)
Requisitos: precísase caldereireiro/a para fabricación e montaxe de caldeireiría e tubería, con experiencia como oficial de 1ª ou oficial de 2ª, para traballar 3 meses a xornada completa. Posto reservado a persoas con discapacidade.

Máis información no tfono 012 e na páxina web:
http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/

Nº postos: 1

Localidade: Milladoiro
Tarefas a realizar:
É necesario que os candidatos teñan coñecementos en:
Desarrollo de aplicacións móbiles nativas para sistema operativo IOS con linguaxe de programación Swift.
Integración con servizos web: XML, REST/JSON, SOAP.
Desarrollo de interfaces gráficas para iOS.
Coñecementos de Api’s: xeo - posicionamento, redes sociais, notificacións, pasarelas de pago…
Competencias no manexo de ferramentas de xestión de versións (GIT, SVN)
Entorno X-CODE
Requisitos:
- Coñecementos necesarios
Objective C
Swift
REST
JSON
SOAP
XML
API’s
- Estudos mínimos: Formación Profesional Grao Superior
Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo.

Nº postos: 1

Localidade: Milladoiro
Tarefas a realizar:
É necesario que os candidatos teñan coñecementos en:
Desarrollo de aplicacións móbiles nativas para sistema operativo IOS con linguaxe de
programación Swift.
Integración con servicios web: XML, REST/JSON, SOAP.
Desarrollo de interfaces gráficas para iOS.
Conocimientos de Api’s: geo - posicionamiento, redes sociales, notificaciones, pasarelas de pago…
Competencias no manexo de ferramentas de xestión de versións (GIT, SVN)
Entorno X-CODE.
Requisitos:
- Coñecementos necesarios
Objective C
Swift
REST
JSON
SOAP
XML
API’s
- Estudos mínimos: Formación Profesional Grao Superior
Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo.

Nº de postos: 2

Localidade: Santiago e arredores
Tarefas a desenvolver: Limpeza de instalacións e nalgún caso manexo de maquinaria de limpeza
Requisitos: IMPRESCINDIBLE TER CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE OU INCAPACIDADE
Preferible ter carné e vehículo propio
Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo.

Nº postos: 1

Localidade: Milladoiro
Tarefas a realizar:
É necesario que os candidatos teñan coñecementos en:
Desarrollo de aplicacións móbiles nativas para sistema operativo IOS con linguaxe de
programación Swift.
Integración con servizos web: XML, REST/JSON, SOAP.
Desarrollo de interfaces gráficas para iOS.
Coñecementos de Api’s: xeo - posicionamento, redes sociais, notificacións, pasarelas de pago…
Competencias no manexo de ferramentas de xestión de versións (GIT, SVN)
Entorno X-CODE.
Requisitos:
- Coñecementos necesarios
Objective C
Swift
REST
JSON
SOAP
XML
API’s
- Estudos mínimos: Formación Profesional Grao Superior
Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo.

Nº postos: 1

Localidade: Milladoiro
Tarefas a realizar:
É necesario que os candidatos teñan coñecementos en:
Desarrollo de aplicacións móbiles nativas para sistema operativo Android.
Integración con servizos web: XML, REST/JSON, SOAP.
Desarrollo de interfaces gráficas para Android.
Coñecementos de Api’s: xeo - posicionamento, redes sociais, notificacións, pasarelas de pago…
Competencias no manexo de ferramentas de xestión de versións (GIT, SVN)
Entorno Android Studio.
Requisitos:
- Coñecementos necesarios:
Android
REST
JSON
XML
SQL
- Estudos mínimos: Formación Profesional Grao Superior
Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo.